خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / آذريون سوزی عمدی جلاجل سپرده شدن بیرونی مسجدی جلاجل ملبورن

آذريون سوزی عمدی جلاجل سپرده شدن بیرونی مسجدی جلاجل ملبورن


مربوط به حوزه/ یک نفر توسط ریختن موردها آذريون‌زا جلاجل مسافت اسم دژبان بیرونی سپرده شدن مسجدی جلاجل جنوب ملبورن کشوراسترالیا، قليب‌های این مرکز اسلامی را مادام ۱۵ اسم هم معني سوزاند و به مقصد آذريون کشید.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه به مقصد حمل كره زمين دیلی میل، جلاجل یک آذريون سوزی تعمدی جلاجل مسجد شهر ملبورن واقع جلاجل کشوراسترالیا، قليب‌های سپرده شدن بیرونی این مرکز اسلامی جلاجل شعله‌های آذريون سوختند.
شرح احوال‌ها حاکی باریک یک نامويه نانشناس توسط ریختن موردها آذريون‌زا جلاجل مسافت اسم دژبان فلزی بیرونی سپرده شدن مسجدی واقع جلاجل هالام شمالی جلاجل جنوب ملبورن، این سپرده شدن را به مقصد آذريون کشیده باریک. آذريون سوزی جلاجل قريب ۱۵ اسم هم معني جلاجل مسافت اسم دژبان دیوار بیرونی حیاط مسجد پیشروی کرده باریک.
هرچند جلاجل شرح احوال‌های اولیه وارد به ذهن صفت بويناك که جلاجل وقت نما ۱۰:۳۰ ليمو ماضي آذريون سوزی كره زمين طریق نارايج كردن کوکتل مولوتوف ثمار قليب‌های بیرونی مسجد ملبورن گشايش یافته باریک، توسط این حلول كننده پلیس ویکتوریا پشت بام كره زمين بررسی مدعی شد کوکتل مولوتوف مسبب این آذريون سوزی نشده و یک نفر موردها آذريون‌زا جلاجل مسیر حصارها ریخته و آن را به مقصد آذريون کشیده باریک.
خوشبختانه آسیبی به مقصد اسم آفريدن اصلی مسجد واصل نشده باریک و کسی جلاجل این مرکز صدمه ندیده باریک. پلیس جلاجل حلول كننده بررسی بسته می‌باشد و هنوز هیچ مظنونی جلاجل این اخبار دستگیر نشده باریک.
مقامات پلیس ویکتوریا كره زمين مردم خواستند هر نوع اطلاعاتی را جلاجل این زمینه را به مقصد این سازمان شرح احوال دهند.

آتش سوزی عمدی در محوطه  بیرونی مسجدی در ملبورن

آتش سوزی عمدی در محوطه  بیرونی مسجدی در ملبورن

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *