خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / آیت الله باریک بین توسط استواری کامل جلاجل به هدف نخوردن ولايت و رهبری ماند

آیت الله باریک بین توسط استواری کامل جلاجل به هدف نخوردن ولايت و رهبری ماند


مربوط به حوزه/ اندام مجمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين توسط تاکید ثمار این که آیت الله باریک بین توسط استواری کامل جلاجل به هدف نخوردن ولايت و رهبری ماند، گفت: این مجتهد مبارز شجاعانه مردم را به مقصد دفاع شورش فراخواني انجام بده و توسط پیشکش پسرفت ارشد كلاه خود(مرتضی باریک بین) عزايم علاقمندی به مقصد شورش، ولایت و دین را داغ جا داد و هرگز جلاجل مواجه نزد مشکلات خمب به مقصد ابرو نیاورد.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه كره زمين قزوین، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، شامگهان پنج شنبه جلاجل مراسم اولین  سالگرد ابوالشهید، بخشوده آیت الله هادی باریک بین، جلاجل حسینیه ولايت زاده حسین (ع) قزوین، به مقصد ابعاد شخصیتی این مجتهد مجاهد و انقلابی اشارت انجام بده و گفت: آیت الله باریک بین كره زمين خانواده اصیلی صفت بويناك که توسط تحمل ناكردني سختی های فراوان جلاجل دوران ماضي توسط شهامت جلاجل مقابل رژیم شمن ایستاد و كره زمين ولایت و امامت دفاع انجام بده و پشت بام كره زمين شورش هم توسط محضر جلاجل جبهه های كلنجار تحمیلی، مشروعیت ديسيپلين جلاجل مواجه نزد تهاجم دشمنان استکباری و مظلومیت مردم دین نرمي كردن و جوانمرد را فریاد انجام بده.

نماینده ولی فقیه جلاجل مدیر مرکزی آدم كردن داد: بخشوده آیت الله باریک بین شهر اهل مادیات نيستي و زندگی جنون مردم آزاري ای داشت و جلاجل راه اندازی و احیاء مربوط به حوزه های علمیه و آموزشگاهها دینی جلاجل قزوین فعالیت های ارزشمندی اعمال داد و فروغ مربوط به حوزه علمیه و آموزشگاهها التفاتیه و صالحیه مدیون ایشان باریک.

اوی افزود: این مجتهد مبارز شجاعانه مردم را به مقصد شورش فراخواني انجام بده و توسط پیشکش پسرفت ارشد كلاه خود(مرتضی باریک بین) عزايم علاقمندی به مقصد شورش، ولایت و دین را داغ جا داد و هرگز جلاجل مواجه نزد مشکلات خمب به مقصد ابرو نیاورد.

آیت الله دری نجف آبادی تقریر انجام بده: تجلیل كره زمين این شخصیت دینی و مبارز جلاجل واقع گرامیداشت شورش اسلامی و ولايت راحل و شهدای این ديسيپلين و کسانی باریک که جلاجل راه اعتلای دین و نحله و شورش كره زمين هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

نماینده ولی فقیه جلاجل مدیر توسط تعبیر این که آیت الله یک مجتهد دینی و وظيفه مند و دلسوز نسبت به مقصد هم سر کشور و دفاع كره زمين ارش های اسلامی و شورش صفت بويناك که حيات تازه يافتن مبارک كلاه خود را جلاجل این راه سپری انجام بده، تعبیر داشت: این مجتهد مجاهد و متقي یکی كره زمين علمای وارسته و آراسته به مقصد خصائص باارزش اخلاقی صفت بويناك و جلاجل مبارزه توسط رژیم شاهنشاهی و دفاع كره زمين شهرستان اندیشه های سیاسی حاضربودن ولايت (ره) قدم های رسا و استواری برداشت .

 آیت الله دری نجف آبادی تاکید انجام بده: فعاليت ها و فعالیت های این ابوالشهید و یار ولايت و رهبری هیچ گاه كره زمين ذهمن مردم نمك شناس و همیشه بصیر مدیر قزوین و ملت کشورایران جلاجل راستای تبلیغ شهرستان سنگر نماز جمعه وحوزه های علمیه فراموش نشده و نخواهد شد.

اندام مجمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين تاکید انجام بده: قزوین توسط درآمد داشتن شخصیت های برجسته و شاخصی چون آیت الله زرآبادی، عليم رفیعی، شهیدان رجایی، بابایی، لشگری و ابوترابی جلاجل کشور وعاء مهمی دارد و توانسته توسط تربیت فرزندانی غیور و انقلابی جلاجل تمدید شورش ایفای وعاء کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *