خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / آیین های ماه رمضان جلاجل کشورترکیه + تصاویر

آیین های ماه رمضان جلاجل کشورترکیه + تصاویر


مربوط به حوزه/ یکی كره زمين ویژگی های رمضانی کشورترکیه این باریک که کثیر كره زمين مردم افطار كلاه خود را جلاجل اماکن عمومی میل می کنند و كره زمين صیانت افزونتر مربوط به سفر های افطاری عمومی نیز جلاجل اماکن مذهبی و اجتماعی گسترده می شود و چندی خانواده های خیر و مراکز نیز كره زمين این مربوط به سفر ها پشتیبانی می کنند برخودهموار كردن كره زمين كارنيك افطاری وام گذاردن به مقصد روزه داران محتظي شوند.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه، توسط صور اشتراکات فراوانی که مسلمانان نقاط مختلف كره ارض جلاجل ماه رمضان دارند اما مردم هرکشور و شهربان آیین های خصوصی ماه رمضان دارند که باعث می شود مسلمانان هر کشور كره زمين کشورهای افزونتر متمایز شوند.

جلاجل میان این کشورها مسلمانان کشورترکیه آیین های متعددی جلاجل ماه رمضان دارند؛ ماهی که مردم کشورترکیه به مقصد آن خديو ماه ها می گویند.

جلاجل ماه رمضان جمعناتمام مسگت ها کشورترکیه توسط چراغ های رنگی مزین می شوند و توسط پیام هایی به مقصد مردمی که به مقصد مسگت ها رفت و آمد می کنند خوشامد می گویند و این آیین كره زمين زمان حکومت عثمانی ها جلاجل کشورترکیه رایج باریک.

مسلمانان کشورترکیه جلاجل ماه رمضان اشتیاق فراوانی به مقصد مسگت ها داغ جا می دهند و مسگت ها جلاجل هنگام نماز لبریز كره زمين خواهد شد نمازگزارانی می شوند که پیش كره زمين نماز، افطار كلاه خود را میل کرده بضع و پشت بام كره زمين نماز نیز جلاجل چندی مسگت ها حلقات آموزش و روخوانی قرآن برگزار می شود.

اما یکی كره زمين ویژگی های رمضانی کشورترکیه این باریک که کثیر كره زمين مردم افطار كلاه خود را جلاجل اماکن عمومی میل می کنند و كره زمين صیانت افزونتر مربوط به سفر های افطاری عمومی نیز جلاجل اماکن مذهبی و اجتماعی گسترده می شود و چندی خانواده های خیر و مراکز نیز كره زمين این مربوط به سفر ها پشتیبانی می کنند برخودهموار كردن كره زمين كارنيك افطاری وام گذاردن به مقصد روزه داران محتظي شوند.

اما وجه مشترک جمعناتمام مربوط به سفر های اكناف کشورترکیه آش خنيدهنام ترکی باریک که شهرستان ترک ها به مقصد آن علاقه فراوانی دارند و پشت بام كره زمين آن هم غذای خنيدهنام به مقصد کوفته داود پاشا كره زمين غذاهایی باریک که تقریبا جلاجل جمعناتمام مربوط به سفر های افطاری به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد.

مردم کشورترکیه میان افطار و سحری یک وعده غذای افزونتر هم میل می کنند که حسب معمول كره زمين بدون شك غذای افطار باریک و اما مربوط به سفر سحری ايشان نیز شامل ماکارونی و شرینی جات و فرنی و مربا و زیتون و پنیر و ميوه نخل باریک.

یکی كره زمين آیین های مردم کشورترکیه جلاجل ماه رمضان این باریک که شوهران جلاجل این ماه مهر كلاه خود نسبت به مقصد همسرانشان را تجدید کرده و بافيض جمعناتمام کاستی ها كره زمين او عذرخواهی می کنند و همسران نیز دستبندی كره زمين لجين به مقصد نشانه مهر به مقصد شو كلاه خود تسلیم می کنند که حكماً این هم نهاد میان جمعناتمام مردم کشورترکیه مرسوم نیست.

مردم کشورترکیه فرزندان كلاه خود را نیز به مقصد روزه داری تشویق می کنند و دیدو بازدیدهای خانوادگی جلاجل این ماه زیاد می شود و همسایه ها نیز ظرف های غذا را به مقصد همدیگر هدیه می کنند به مقصد نوع ای که فضایی صمیمی و هم نشين توسط مهر میان مردم جاری باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *