خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / احکام آرایش و تغییر قیافه

احکام آرایش و تغییر قیافه


مربوط به حوزه/ پیشگاه داده ها رسانی دفتراسناد مقام معظم رهبری به مقصد شيوع يافتن احکام شرعی صنف های گوناگون، مطابق توسط نظرات آیت الله العظمی خامنه ای می پردازد که «مربوط به حوزه نیوز» این احکام را منتشر خواهد انجام بده.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه»، پیشگاه داده ها رسانی دفتراسناد مقام معظم رهبری جلاجل بخشی كره زمين فعالیت های رسانه ای كلاه خود به مقصد شيوع يافتن احکام شرعی صنف های گوناگون، مطابق توسط نظرات آیت الله العظمی خامنه ای می پردازد که جلاجل شماره های گوناگون تسلیم محضر علاقمندان می گردد.

 

* فصل ششم: احکام آرایش و تغییر قیافه

 

– گریم و آرایش بازیگران

س۱۵۶. كاربرد زنان بازیگر كره زمين انواع کِرم و لوازم آرایشی تعدادی بازی جلاجل شبيه یا فیلمی که توسط مردان هم دیده می‌شوند، جایز باریک؟

ج. ارچه آرایش توسط كلاه خود آنان یا زنان و یا یکی كره زمين رازداران ایشان لفظ بگیرد، و فسادی هم ثمار آن مترتّب نشود، اشکال ندارد؛ و جلاجل غیر این لفظ جایز نیست. پوشيدگي لفظ آرایش شده باید كره زمين نامحرم پوشانده شود.

 

س۱۵۷. گریم وزیر ها مردان توسط زنان و بالعکس، صوب بازی جلاجل شبيه یا فیلم، جایز باریک؟

ج. جایز نیست.

 

– فریب جلاجل آرایش

س۱۵۸. ارچه به مقصد خاطره ها مراسم خواستگاری مشتری كره زمين آرایشگر بخواهد او را گریم نماید، به مقصد نوع ای که مشکلات ظاهری پوستش دیده نشود، آیا این کار شرعاً اشکال دارد؟

زروسيم دریافتی آرایشگر جلاجل مقابل این کار، چون كه حکمی دارد؟

ج. درصورتي كه به مقصد قصد تدلیس و فریب دیگران باشد، جایز نیست.

 

س۱۵۹. معنای تدلیس و مکر و فریب جلاجل اصناف و صنف آرایشگری چیست؟

ج. تدلیس به مقصد معنای تعابن و فریب باریک. پوشيدگي خير هر تعابن‌ای، بلکه مقصود پوشانيدن عیب یا تقریر کمال جلاجل شیء یا کسی باریک که آن کمال را ندارد، یا تقریر و اثر داغ وام گذاردن وصفی که بشقاب به مقصد آن راغب باریک جلاجل حالی ‌که واقعاً آن وصف صور ندارد. یا مخفی وزیر ها وصفی که رغبتی به مقصد آن نیست. به طورمثالً نسا یا ناموس پرور پیری را طوری آرایش کنند که مثل نسا یا ناموس پرور ۲۵ ساله شود.

 

س۱۶۰. معیار تشخیص تدلیس جلاجل آرایشگری و مثل آن چیست؟

ج. معیار تشخیص تدلیس آن باریک که عرف آن را تدلیس بداند.

 

س۱۶۱. آیا سيده های مجرّد می توانند توسط آرایش و توسط كاربرد كره زمين کلاه گیس و یا پوشیدن لباسهای شیک جلاجل مجالس خصوصی ناسنجيده موجودي شوند، و قصدشان این باشد که توسط جلب توجه آرامش طلب وام گذاردن دیگران تعدادی كلاه خود متقاضي پیدا کنند؟

ج. فی نفسه مانعی ندارد.

 

س۱۶۲. رنگ وزیر ها همه و یا قسمتی كره زمين مو به مقصد نیت جلب توجه دیگران جلاجل مجالس ناسنجيده تعدادی ازدواج، جایز باریک؟

ج. فی نفسه مانعی ندارد.

 

س۱۶۳. آیا اعمال هرگونه آرایشی جلاجل مواردی مثل خواستگاری، تدلیس باریک یا آرایش های معمولی و متعارف، تدلیس به مقصد شمار نمی‌آید؟ به مقصد صفت منسوب به طوس کلی، چون كه قسم آرایشی، پوشانيدن واقعیت به مقصد شمار می‌آید و اصولاً تشخیص آن به مقصد كفالت کیست؟

ج. تدلیس یعنی پنهان نمايش دادن عیب یا چیزی را برخلاف یا مرغوبيت كره زمين واقع اثر داغ وام گذاردن به مقصد قصد فریب وام گذاردن دیگری باریک، و صِدمسازي آرایش تدلیس محسوب نمی‌شود؛ و تشخیص این نوع امور به مقصد كفالت عرف می‌باشد.

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *