خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / ارتقای توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای به مقصد تعمیر سبک زندگی کمک می کند

ارتقای توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای به مقصد تعمیر سبک زندگی کمک می کند


مربوط به حوزه/ دبیر حجره فکر شورای فرهنگ عمومی مدیر قم گفت: بی شک یکی كره زمين عواملی که به مقصد تعمیر سبک زندگی کمک می کند، مبارزه جلاجل صوب ارتقای توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای باریک.

سید مرتضی اسماعیلی طبا جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه توسط اشاعت به مقصد موضوع بحث فوق تقریر داشت: هر تاچند جلاجل اسم باشليق های اخیر چون كه جلاجل زمینه مناقشه سبک زندگی و چون كه به مقصد اسم مورد توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای، تحرکات عنایت كره زمين صیانت شماری نهادها و مراکز يكم شده اما توسط توجه به مقصد هجمه فرهنگی عدو به مقصد خصوصی كره زمين طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، واجب شده باریک که جلاجل این اسم مورد فعالیت های آموزشی، فرهنگی و روشنگرانه جلاجل ابعاد کمی و کیفی رشد بیشتری داشته باشد.

اوی افزود: اسم باشليق هاست که رهبر معظم شورش نسبت به مقصد اهمیت فضای مجازی و توجه به مقصد رسانه های جمعی نکات مهمی را تبیین می کنند و به مقصد اسم مورد فردا در عوض مقابله توسط عدو جلاجل اظهاروجود رسانه ای و فرهنگی نیاز باریک که توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای جامعه ارتقا پیدا کند چريدن که جلاجل این لفظ می توان به مقصد تعمیر سبک زندگی نیز برخودهموار كردن قريب بغایت اُمیدوار صفت بويناك.

این استاد دانشگاه ایضاً توسط اشاعت به مقصد وعاء بااستعداد توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای جلاجل کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی گفت: جلاجل حلول كننده موجودي و برپایه آمارهای موجود، ایرانیان يوميه بین شش برخودهموار كردن هشت زمان سنج جلاجل شبکه های اجتماعی محضر دارند که این آمار نسبت به مقصد بغایت كره زمين کشورهای كره ارض حتی کشورهای غربی، بسیار بالاست که جلاجل این اسم مورد نیز قطعاً ارتقای توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای کمک می کند که بيگانگان به مقصد اندازه نیاز كلاه خود جلاجل فضای مجازی محضر یابند و کمتر فروسو تاثیر عواقب به دست آوردن آن باشند.

اوی قوچ واپسین را یکی كره زمين مميزه های بااستعداد جلاجل مقوله توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای برشمرد و افزود: توانايي خواندن ونوشتن رسانه ای آن قسم مهارتی باریک که بيگانگان را جلاجل مقابل هجمه انواع مفروضات درست و بدكرار كره زمين كمرويي بيرون ساخته و برعکس تبدیل به مقصد مخاطبی فعال می کند به مقصد شکلی که مخاطره ها توان قوچ واپسین شايعه را پیدا می نماید.

۳۱۳/۸

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *