سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / فرستادن زیاد كره زمين ۱۰۵۰ تاثير به مقصد جشنواره باضافه حلی مازندران

فرستادن زیاد كره زمين ۱۰۵۰ تاثير به مقصد جشنواره باضافه حلی مازندران


مربوط به حوزه/ معاف مطالعه مربوط به حوزه عمیه خواهران مازندران گفت: پس ازآن كره زمين فراخوان جشنواره، ۱۰۷۳ تاثير به مقصد دبیرخانه جشنواره فرستادن آشکارایی که ۴۸۸ تاثير پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه خواهران و ۵۸۵ تاثير پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه برادران مدیر بوده باریک.

فاطمه اردشیری، معاف مطالعه مربوط به حوزه علمیه خواهران مازندران جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» جلاجل مازندران، تبیین انجام بده: پس ازآن كره زمين فراخوان جشنواره، ۱۰۷۳ تاثير به مقصد دبیرخانه جشنواره فرستادن آشکارایی که ۴۸۸ تاثير پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه خواهران و ۵۸۵ تاثير پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه برادران مدیر بوده باریک.

اوی افزود: كره زمين مجموع آثار دریافتی، ۴۴۸ تاثير به مقصد ارزیابی تفصیلی راه پیدا نمود که كره زمين این مبنا۲۵۶ تاثير پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه خواهران و ۱۹۲ تاثير پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه برادران می باشد.

اردشیری آدم كردن داد: ارزیابی تفصیلی جشنواره باضافه حلی مازندران توسط ۴۶ استاد جلاجل كورس محب تآميز لفظ گرفت و مبنا ۵۹ تاثير به مقصد ارزیابی نهائی استانی راه پیدا نمود که ۳۷ تاثير پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه خواهران و ۲۲ تاثير تعدادی مربوط به حوزه برادران مربوط به حوزه علمیه مازندران باریک.

انتهای پیام۳۱۳/۴۸

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *