خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / فرستادن ۷۹۰ مقاله كره زمين ۳۰ ملیت كره ارض به مقصد همایش «قرآن کریم و جهانی توافق داشتن»

فرستادن ۷۹۰ مقاله كره زمين ۳۰ ملیت كره ارض به مقصد همایش «قرآن کریم و جهانی توافق داشتن»


مربوط به حوزه/ دليل الاسلام رضایی گفت: زیاد كره زمين ۷۹۰ مقاله كره زمين ۳۰ میلیت كره ارض به مقصد دبیرخانه همایش علمی «قرآن کریم، جامعیت و جهانی توافق داشتن» فرستادن شده که۳۲۳ مقاله پذیرفته شد.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری«مربوط به حوزه» كره زمين شهرستان اصفهان،  دليل الاسلام ابراهیم رضایی جلاجل همایش علمی «قرآن کریم، جامعیت و جهانی توافق داشتن» که به مقصد والامنشي جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی شهرستان اصفهان  جلاجل سالون شهرستان اهل بیت(ع) برگزار شد، تقریر انجام بده: این همایش ثمار سه آسه اي اساسی، مفاهیم و مبانی جامعیت قرآن، ابعاد و لوزام جامعیت قرآن و نازخرامي ها و شبهات جامعیت قرآن برگزار شده باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه اسم بزرگواري فراخوانی مقاله ای که اسم باشليق ماضي منتشر شد، زیاد كره زمين ۷۹۰ مقاله كره زمين ۳۰ ملیت كره ارض به مقصد لفظ کامل به مقصد دبیرخانه این همایش اراسل شد، افزود: كره زمين این میان، بزرگوار ثمار ۳۲۳ مقاله كره زمين زرگر جامعه المصطفی العالمیه و اعضای هیئت علمی پذیرفته شد.

دبیر همایش علمی «قرآن کریم، جامعیت و جهانی توافق داشتن» تقرير انجام بده: كره زمين۳۲۳ مقاله پذیرفته شده، ۱۶۸ مقاله به مقصد لفظ ارائه پوستری، ۱۳۰ مقاله به مقصد لفظ ارائه مجازی جلاجل شکل پخش الکترونیکی لوح سی دی و ۲۵ مقاله برتري جو به مقصد لفظ ارائه سخنرانی كره زمين سراسر كره ارض جلاجل این همایش ارائه می شود.

اوی افزود: رتبه های اولا برخودهموار كردن سوم  امروزحائز جایزه نقدی و ۲۵ نفر برتري جو نیز توسط لوح و تندیس باروح تقدیر هیئت داوران آرامش طلب خواهند گرفت.

دليل الاسلام رضایی اذعان انجام بده: جلاجل این همایش زرگر دوستي كردن به مقصد ارائه مقاله جلاجل مربوط به حوزه قرآن کریم، كره زمين ۲۴ مدیر کشور و ۳۰ ملیت كره ارض ،۲۳ مرکز علمی و حوزوی  مقاله ارائه کرده بضع.

اوی گفت: تاکنون موفق به مقصد برگزاری ۲۶ پیش نشست علمی  و یک پیش همایش  شده ایم، ایضاً كلكسيون مقالات برگزیده جلاجل نشریات علمی و پژوهی و علمی ترویجی  به مقصد چاپ خواهند رسید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *