سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / ازدواج همجنس‌گرایان خلاف صریح شرایع آسمانی باریک/ G۲۰ باید به مقصد راهکار عملی مبارزه توسط تروریسم می‌وام گذاري

ازدواج همجنس‌گرایان خلاف صریح شرایع آسمانی باریک/ G۲۰ باید به مقصد راهکار عملی مبارزه توسط تروریسم می‌وام گذاري


مربوط به حوزه/ دليل‌الاسلام والمسلمین رمضانی گفت: مسئولین صفت پست قيد به تفصيل در عوض صفت به خاطرسپردني جایگاه كلاه خود، هنگامی شرح احوال ناقصی هم ارائه می‌کنند هنگامی هم فرد توسط تقریر نگرانی ثمار همه جنایت‌ها سر زدن می‌گذارند.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری «مربوط به حوزه»، دليل الاسلام والمسلمین رمضانی شاه اتحاديه اروپايى علما و تئولوگ هاى مسن و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ جلاجل سخنانی جلاجل جمهور شیعیان هامبورگ توسط اشارت به مقصد این نکته که ثمار ازاصل آمارهای رسمی امروزه زیاد كره زمين یک میلیارد کودک جلاجل ۳۸ شهربان كلنجار ضربت ديده جلاجل کیهان كره زمين نكراء ستيزه گري و آثار آن سختي می برند، افزود: مع الاسف شرائطی به مقصد صور وارد به ذهن که عدّه ای بی مهابا و غير نگرانی كره زمين هرگونه برخورد نهادهای قانونی بین المللی، بشقاب های زیادی به مقصد خصوصی کودکان و زنان را باروح تهدید، ستيزه گري، زورگویی، حیله، فریب و جدا شدن كاربرد آرامش طلب می دهند. به مقصد راستی آیا نباید این قسم هم سر را باروح توجه آرامش طلب داد و یک فکر اساسی در عوض گدازش این قسم معضلات بشری نمود؟

* مسئولین صفت پست قيد به تفصيل در عوض صفت به خاطرسپردني جایگاه كلاه خود، هنگامی شرح احوال ناقصی هم ارائه می کنند

اوی افزود: ازچه باید زیرساختهای کشورهایی چون کشورافغانستان، کشورعراق، کشورسوریه، کشوریمن، کشورلیبی، کشورسومالی و … نامسلح شود و میلیون ها بشقاب بی گناه، آنچنان بي ماوا شهرها و کشورهای بیگانه شوند که قلب هر انسانی كره زمين دیدن چنین نمايشگاه هایی به مقصد وجع آید؛ گرچه رؤسا و مدیران دائم الخمر های لبخند طمع بردن صفت پست قيد به تفصيل ثمار صندلی های كلاه خود نشسته و این همه تاريكي ها و ايذا را احكام نظاره می کنند و هنگامی در عوض صفت به خاطرسپردني جایگاه كلاه خود، شرح احوال های ناقصی هم ارائه می کنند برخودهموار كردن به مقصد سهل انگاری داراي اتهام نشوند و هنگامی هم فرد توسط تقریر نگرانی ثمار این همه جنایتها سر زدن می گذارند.

* ازدواج همجنس گرایان خلاف صریح شرایع آسمانی باریک

ولايت و مدیر مرکز هامبورگ تصویب قانون حمایت كره زمين همجنس گرایان جلاجل مجلس شورا کشورآلمان را باروح لغاز آرامش طلب داد و افزود: بی شک قانون ازدواج همجنس گرایان ثمار خلاف صریح شرایع آسمانی و ادیان ابراهیمی بوده و برخلاف اخلاق و عفت عمومی و بلکه برخلاف طبیعت انسانی عمداً می شود. غير شک تصویب چنین قوانینی، به ستوه آمدن خانواده ها را زیاد كره زمين ماضي به مقصد لرزه درآورده و به مقصد تدریج زمینه نابودی نسل قيد به تفصيل را مهيا می سازد.

دليل الاسلام والمسلمین رمضانی به يادماندني انجام بده: بسیار شيوا باریک که مايه زوجیت جلاجل قرآن کریم احكام در عوض كورس جنس پرخيده توسط یکدیگر، تشریع شده و لذا فرد نسا و نامويه می توانند توسط یکدیگر ازدواج کنند و حتی جلاجل حیوانات و گیاهان نیز مايه زوجیت به مقصد شکل طبیعی و میان كورس جنس پرخيده تعریف شده باریک. این جلاجل حالی باریک که کتاب مقدس مسلمانان، یعنی قرآن کریم به مقصد وضوح جلاجل باروح چنین عملی موضع گیری نموده و كره زمين قومی که به مقصد چنین خو شبو ساختن زشتی مبتلا بوده بضع، بدترین منکر را نسبت می دهد و به مقصد همین صوب شهرهای سودمSodom  و گوموتراGomotra  ثمار اجاره دهنده كينه كشي الهی ازميان رفته شدند؛ چون كه اینکه تورات، جلاجل سفيران پیدایش نصيب ۱۸ آیه ۱۹ درزمينه زشتی این اقدام و قسم كينه كشي این كورس شهر نطاق به مقصد میان آورده باریک.

* ای کاش رديف نظامي G20 به مقصد راهکارهای عملی مبارزه توسط تروریسم می وام گذاري

رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه جلاجل بخشی دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط اشارت به مقصد محضر سران قوچ های اقتصادی كره ارض ناميده شده به مقصد رديف نظامي G20 و لزوم مطرود گشتن مباحث ضروری جلاجل اظهاروجود بین الملل جلاجل این قسم گردهم آيي ها تقریر داشت: ای کاش سران کشورهای کیهان که جلاجل کشورآلمان و جلاجل همین هامبورگ جلسه داشند و كره زمين ۲۰ کشور دارا و قدرتمند کیهان گردهم آمدند، به مقصد بررسی راهکارهای واقعی و عملی مبارزه توسط تروریسم، افراطی گری و ستيزه گري گرایی می پرداختند.

اندام مجلس خبرگان رهبری آدم كردن داد: ای کاش جلاجل گردهم آيي به مقصد جواب این پرسش می پرداختند که ازچه باید كره زمين ابتدای اسم باشليق میلادی۲۰۱۷ تاکنون زیاد كره زمين ۲۰۰۰ پناهجو جلاجل آبهای مدیترانه غرقابه شوند؟ ای کاش جلاجل این جلسات مصوّب می کردند، همه کشورها باید كره زمين مرتبط بودن ابزارجنگ هسته ای ممنوع باشند و حتی ايشان که ابزارجنگ هسته ای دارند وظيفه دار به مقصد ازميان رفته وزیر ها تسلیحات هسته ای كلاه خود هستند.

دليل الاسلام والمسلمین رمضانی  افزود: ای کاش مصوّب می شد، کشتار جمعی، صفت آدم كش و حالت ستيزه گري به مقصد هر شکل ممنوع بوده و کسانی که این فکر را ترویج می دهند و آنان که توسط انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و توسط اثر داغ وام گذاردن چراغ خضرا، كره زمين این افکار حمایت می کنند، باید فروسو تعقیب قضایی آرامش طلب گیرند. ای کاش در عوض کسانی که جلاجل مسیر افراطی گری هستند و کیهان را به مقصد مهاجرنشين و خوف داشتن انداخته بضع چنان كيفر يافتن هایی تصویب می شد که کسی جرأت نکند چنین فکری به مقصد ذهنش خطور کند.

اوی جلاجل پایان گفت: ای کاش جلاجل جمهور بندی كلاه خود به مقصد این نکته اشارت می کردند که سرنوشت هر کشوری را ملّت آن کشور باید تعیین نماید. ای کاش این سران زیاد كره زمين پیش به مقصد فکر بشقاب ها، به مقصد فکر منصفي، به مقصد فکر معنویت و به مقصد فکر هدایت نسل فردا بودند و صفت پست بشقاب ها را به مقصد معنای واقعی و عملی و غير شعار پیگیری می کردند. ای کاش در عوض رفع تنگ راه که جلاجل نتیجه آن هر دوال کثیر كره زمين گرسنگان جلاجل حلول كننده اجمال هستند، ويد ای می اندیشیدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *