خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / اقتدار علمی بزرگترین سرمایه در عوض هرکشوری باریک

اقتدار علمی بزرگترین سرمایه در عوض هرکشوری باریک


مربوط به حوزه/ دليل الاسلام حمید علی بخشی گفت: جلاجل عصر کنونی، کشوری قدرتمند باریک که جلاجل اشکال علم و علم آموزی دستگاه بافندگي تبيره را داشته باشد . اقتدار علمی بزرگترین سرمایه در عوض کشوراست.

به مقصد شرح احوال خبرنگارخبرگزاری «مربوط به حوزه» كره زمين قزوین، مدیر مدرسه علمیه شهید مصطفی خمینی (ره) شهر شهر تاکستان صبح پسفردا جلاجل جمعيت زرگر و اساتید مدرسه علمیه این شهر توسط اشارت به مقصد فرارسیدن ماه مبارک شعبان؛ گفت: رازگويي شعبانیه یکی كره زمين دعاهایی که جلاجل این ماه کلان كره زمين اربابان سفارش به مقصد صفت قرائت شده این دعا کرده بضع، به چه جهت که این رازگويينامه دریایی كره زمين معارف ناب عرفان نظری و عملی را جلاجل قلب كلاه خود پنهان دارد.

 دليل الاسلام حمید علی بخشی افزود: جلاجل این دعاها و رازگويي ها که كره زمين چشم معصومین(ع) صادر شده، شیوه ناآشكار و نیاز و رازگويي توسط آفل هستی به مقصد ما بارآمده شده باریک.

اوی تقریر انجام بده: جلاجل این ماه مثال میلاد سه ولايت نجيب(ع) و در عرض ولادت ماه نامه بنی هاشم حاضربودن ابوالفضل العباس(ع) هستیم که این فهمید ماه شعبان را به مقصد ماه شادی و عيش محبان شهر اهل بیت(ع) تبدیل کرده باریک.

دليل الاسلام بخشی به مقصد اهمیت علم آموزی جلاجل بین زرگر هم تبیین داشت: همه ما ماموریم که راه علم آموزی را برخودهموار كردن آخركار حيات تازه يافتن كلاه خود آدم كردن دهیم و این راه در عوض همگان همچنين باریک.

اوی آدم كردن داد: وقتی بشقاب به مقصد مسایل پيوسته كاري به مقصد علم كره زمين نگاه پیامبر اعظم(ص) رجوع می نماید، حیرت مضروب می شود که چقدر آن قيد جوان مردانه به مقصد علم اهمیت می دادند، و چون كه قدر به مقصد کلیات و جزئیات آن توجه نموده باریک.

 مدیر مدرسه علمیه شهید مصطفی خمینی (ره) شهر شهر تاکستان گفت: جلاجل عصر کنونی کشوری قدرتمند باریک که جلاجل اشکال علم و علم آموزی دستگاه بافندگي تبيره را داشته باشد  و اقتدار علمی بزرگترین سرمایه در عوض کشوراست.

استاد مربوط به حوزه علمیه قزوین تبیین داشت: اکنون کشور جلاجل اشکال علم جلاجل قله شهربان آرامش طلب دارد اما جلاجل تبدیل این علم به مقصد دارايي و ایجاد تحرک و توسعه اقتصادی نتوانستیم توفیق داشته باشیم که باید جلاجل این زمینه نیز بسیار مبارزه کنیم.

دليل الاسلام علی بخشی تاکید انجام بده: ارچه عملکرد ما مرضی داروي تقويتي متعال باشد، داروي تقويتي مجتهد كرنش می دهد و ارچه عملکرد ما مرضی حق تعالی نباشد، حالت ما تيز را به مقصد كنار زدن خواهد داشت.

اوی تقریر انجام بده: ارچه جلاجل زمان تحصیل جلاجل مربوط به حوزه علمیه علم و نيرومند ساختن توسط هم باروح توجه احضار كردن ای آرامش طلب بگیرند و آن را توسط صفت انحصارطلب توان كلاه خود اعمال دهد، مشمول عنایت حاضربودن ولی عصر(عج) آرامش طلب خواهد گرفت.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *