سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / فردا مبانی ما به مقصد برکت ایستادگی مربوط به حوزه علمیه قم بسیار مستحکم نمناك كره زمين ماضي باریک

فردا مبانی ما به مقصد برکت ایستادگی مربوط به حوزه علمیه قم بسیار مستحکم نمناك كره زمين ماضي باریک


مربوط به حوزه/ آیت الله اراکی گفت: فردا مبانی ما به مقصد برکت ایستادگی مربوط به حوزه علمیه قم بسیار مستحکم نمناك كره زمين ماضي باریک. مسوليت مربوط به حوزه های علمیه به مقصد رهبری ولايت خمینی «رحمه الله علیه»، حیات بخشی به مقصد جامعه بوده و هست که بدون شك مسوليت انبیاء الهی باریک. این مسوليت به مقصد گیتی توسط ولايت امت و مربوط به حوزه های علمیه و بازگشتن عظام تقلید لفظ گرفت.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری«مربوط به حوزه»، آیت الله  محسن اراکی، چهارشنیه ليمو  جلاجل نشست «مربوط به حوزه و شورش اسلامی؛ چهل اسم باشليق همگامی» که توسط محضر زرگر جلاجل قم برگزار شد، توسط تشریح معنای انقلابی گری گفت: انقلابی گری یعنی آمادگی در عوض روح فشانی جلاجل مسیر رئيس ديوان الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مسوليت اصلی و دستاورد های شورش جلاجل مسیر این حرکت بامعني می شود. ارچه ما یک اسم باشليق هم بنشینیم و بخواهیم كره زمين دستاورد های شورش حرف بگوییم، قطعا زمان ناچیز می آید. دستاوردهای عظیم مربوط به حوزه های علمیه و كارها حوزویان جلاجل این سالها بسیار اشاره با گوشه چشم گیر بوده باریک و جلاجل این ۴۰ اسم باشليق به مقصد اندازه زیاد كره زمين هزار اسم باشليق کار لفظ گرفته باریک.

دبیرکل مجمع جهانی مذاهب اسلامی  افزود: جلاجل این سالها به مقصد اندازه هزار اسم باشليق اعلامیه نوشته شده باریک و جلاجل مباحث کلامی و دفاع كره زمين مبانی اسلامی فعالیت لفظ گرفته باریک. ایضاً فعالیت های فقهی، اصولی، عرفانی و سایر دستاوردهای حوزوی نیز دايگي مقایسه توسط ماضي ها نیست. اربابان ما جلاجل مربوط به حوزه علمیه باید جلاجل همه اظهاروجود ها واصل شوند و دستاورد های مربوط به حوزه را تبیین نمایند. مربوط به حوزه علمیه قم توانست سنگین ترین و كريه ترین تهاجمات را به مقصد اظهاروجود دینی وازدن نماید و آن هجمه ها را كشيده شده به مقصد شکست دشمنان و خائنان کند.

اوی تبیین داشت:فردا مبانی ما به مقصد برکت ایستادگی مربوط به حوزه علمیه قم بسیار مستحکم نمناك كره زمين ماضي باریک. مسوليت مربوط به حوزه های علمیه به مقصد رهبری ولايت خمینی «رحمه الله علیه»، حیات بخشی به مقصد جامعه بوده و هست که بدون شك مسوليت انبیاء الهی باریک. این مسوليت به مقصد گیتی توسط ولايت امت و مربوط به حوزه های علمیه و بازگشتن عظام تقلید لفظ گرفت.

استاد مربوط به حوزه علمیه توسط تبیین این که مثال مهتر وعاء علمای مربوط به حوزه جلاجل پشتیبانی كره زمين دین پروردن و ديسيپلين اسلامی سابقه عظیم شهدایی باریک که جلاجل راه دین روح كلاه خود را اهدا کرده بضع گفت: كره زمين مساحت گرفتن مرجعیت گرفته برخودهموار كردن زرگر سطرها اولیه، جلاجل منبر، جايگاه امام در مسجد و محبس و جلاجل حلول كننده تدریس و دفاع، ما شهدای روحانی زیادی پیشکش شورش اسلامی کرده ایم.

اوی آدم كردن داد:حیات جلاجل قرآن کریم خصائصی دارد. اولا اینکه دارای شعشعه باریک. کسی که دارای حیات شود، شنيداري و بصر نویی می یابد و افزونتر کسی که هست شد توسط مردگان مساوی نیست. شنيداري و بصری صور دارد که در عوض زندگان حیات الهی باریک و ولايت قيد جوان مردانه این حیات را به مقصد جامعه اسلامی اهدا انجام بده. كره زمين خصوصیات این حیات، كرنش باریک. کسانی که توسط این حیات زندگی می کنند نمی توانند توسط تاريكي ها کنار بیایند و آنهایی که جلاجل مقابل تاريكي ها هیچ حرکتی ندارند به مقصد واقع مردگانند.

دبیرکل مجمع جهانی مذاهب اسلامی گفت:ارچه مردم ما جلاجل درافتادن این چهل اسم باشليق كره زمين مستضعفین مجتهد حمایت کرده باریک، ارچه برخلاف سایر ملت های اسلامی که جلاجل مواجه نزد تاريكي ها ها جلاجل کشورفلسطین و کشوریمن و سایر قراء سکوت می کنند به مقصد میدان وارد به ذهن باریک به مقصد این دلیل می باشد که این ملت هست شده باریک و دین این مردم نیز هست باریک.

اوی افزود:ملت ما قبل كره زمين شورش فاقد اجامر صفت بويناك. ملت هست ملتی باریک که اجامر داشته باشد و بتواند كره زمين كلاه خود و كره زمين منفعل كلاه خود دفاع نماید و بتواند جلاجل سیاست، اقتصاد، فرهنگ و سایر مباحث مستقل عمل کند. اجامر ملت جلاجل تعیین رضاخان به مقصد ديباچه شاه کشورایران چون كه نقشی داشت؟ جلاجل امپراطوري پس نشيني او ميوه نارس؟ مردم کشورایران جلاجل رسیدن او به مقصد شاهی چون كه نقشی داشتند؟ بار اول وزیران دوران پهلوی به چه طريق گلچين می شدند؟ جلاجل یک دورودورنگ کوتاه هم که مصدق روی کار آمد نگذاشتند چنین هیبت ای مسافت یابد.

آیت الله اراکی گفت:منبرها جلاجل زمانی که جلاجل انگلستان بودم یک وقتی به مقصد کتابخانه مهتر کشوربریتانیا رفتم. جلاجل یک بخشی كره زمين این کتابخانه مدافع مرتبط توسط کشورایران صور دارد. سندی جلاجل آنجا صور داشت مبنی ثمار اینکه نشريات ادواري نگاری جلاجل شهر اصفهان می مدعا نشريات ادواري ای منتشر کند. او در عوض حاصل کردن مجوزات واجب شده در عوض تاسیس نشريات ادواري توسط سفارتخانه انگلستان مکاتبه نموده که شما نحو دهید برخودهموار كردن به مقصد منبرها زردتشتي بدهند.

اوی افزود: این جلاجل صفت انحصارطلب سطرها جامعه صور داشته و ملت جلاجل هیچ اظهاروجود ای به مقصد كلاه خود متکی نبوده باریک. جلاجل مناقشه اقتصادی سرچشمه ها اقتصادی ما جلاجل دستگاه بافندگي دیگران صفت بويناك. خير مهجور نفت و معدنها و صنایع عظیم بلکه زمین های کشاورزی ما نیز جلاجل دستگاه بافندگي خارجی ها صفت بويناك. جلاجل زمانی که منبرها ولايت جمعه دزفول بودم زمین هایی مشاهده کردم که پیش كره زمين شورش شرکتهای مهتر آمریکایی جلاجل زمین های این شهربان به مقصد کشت ماری جوآنا مشغول بودند و محصول آن را مستقیم به مقصد کالیفرنیا می بردند.

این استاد مربوط به حوزه تبیین انجام بده: هشتاد درصد مردم ما جلاجل آن زمان فقرایی بودند که كره زمين همه دهش ها محروم بودند و هیچ اجامر ای نداشتند. اما فاجعه شهر بار ترین بخش جامعه ما بخش فرهنگی صفت بويناك، جلاجل این بخش چون كه اتفاقات سیاهی افتاد؟ جلاجل ملا همه به مقصد غيرماذون كار نيك عمل جنسی را جلاجل جشن های ۲۵۰۰ سالگی ايفا کردند.

 

 

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *