خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / امر به مقصد خنيدهنام ونهی كره زمين منکر اکسیر تندرستي جامعه باریک

امر به مقصد خنيدهنام ونهی كره زمين منکر اکسیر تندرستي جامعه باریک


فرمانده انتظامی مدیر شهرستان اصفهان توسط تبیین اینکه مسافر خوگرفتن ما كره زمين امر به مقصد خنيدهنام ونهی كره زمين منکر می تواند ریشه بینهایت كره زمين مشکلات و معضلات جامعه باشد، گفت: احیا و اجرای امر به مقصد خنيدهنام ونهی كره زمين منکر، اکسیر تندرستي جامعه باریک

به مقصد شرح احوال خبرگزاری«مربوط به حوزه» كره زمين شهرستان اصفهان، سپاهبد مهدی نجيب بیگی، عصر فردا جلاجل همایش طلایه داران امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر، جلاجل شهرستان اصفهان تقریر انجام بده: اولین باتحكم به مقصد خنيدهنام و ناهی كره زمين منکر ذات حاضربودن حق باریک، نحو احترام به مقصد ابوي و والده، اقامه نماز، عمل صالح و اعمال عنایت ها و نهی كره زمين بدی ها و رذایل كره زمين صیانت داروي تقويتي جملگی جلاجل راستای امر به مقصد خنيدهنام و نهی ازمنکر باریک.

فرمانده انتظامی مدیر شهرستان اصفهان توسط تبیین اینکه مسافر خوگرفتن ما كره زمين امر به مقصد خنيدهنام ونهی كره زمين منکر می تواند ریشه بینهایت كره زمين مشکلات و معضلات جامعه باشد، گفت: احیا و اجرای امر به مقصد خنيدهنام ونهی كره زمين منکر، اکسیر تندرستي جامعه باریک

اوی اذعان انجام بده: جلاجل جامعه غربی ایمنی یک بعدی و تک بعدی باریک، چون این فریضه بااستعداد را ندارد، ولی ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران مزین به مقصد این فخرآميز باریک.

فرمانده انتظامی مدیر شهرستان اصفهان تاکید انجام بده: جایگاه امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر صفت آزما، بی بدیل و سوا جایگزین باریک و هیچ چیز دايگي قیاس توسط آن نیست، به مقصد نحوی که ولايت علی(ع) می فرماید همه چیز حتی مقاتل جلاجل راه پروردن جلاجل مقابل امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر چون برش دادن ای جلاجل روبه رو دریا باریک.

اوی افزود: همه ثمار قيمت جایگاهی این فریضه همزباني نگاه خشم آلود داریم، مگر آن که گريبانگير تغافل شده باشیم که برگزاری چنین همایش هایی كره زمين باب رفع این غفلت ها باریک.

سپاهبد نجيب بیگی تقرير انجام بده: ارچه امروزه جلاجل جامعه امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر آن نوع که باید باشد، نیست به مقصد علت غفلت باریک؛ جریان حیات وبالندگی جامعه جلاجل احیای امر به مقصد خنيدهنام ونهی كره زمين منکر باریک.

انتهای پیام

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *