سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / اهمیت و هرآينگي كفايت جلاجل زندگی را به مقصد عنایت در عوض جوانان تبیین نکرده ایم

اهمیت و هرآينگي كفايت جلاجل زندگی را به مقصد عنایت در عوض جوانان تبیین نکرده ایم


مربوط به حوزه/ مشاور مسایل خانواده تاکید انجام بده: یکی كره زمين مشکلات فردا جامعه ما این باریک که مع الاسف آن صفت منسوب به طوس که باید و شاید اهمیت و هرآينگي كفايت جلاجل زندگی را به مقصد عنایت در عوض جوانان تبیین نکرده ایم.

دليل الاسلام  اسماعیل امیرزاده جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری«مربوط به حوزه»،تقریر داشت: جلاجل حلول كننده موجودي دستگاه بافندگي اندک جلاجل میان بخشی كره زمين مردم ، شرایطی حاکم باریک که به مقصد ظهور اسلامی می اندیشیم و حرفه ها می زنیم اما جلاجل مربوط به حوزه عمل ، استريوفونيك دینی روال نمی کنیم به مقصد طوری که به طورمثالً جلاجل مناقشه سبک زندگی، گرایش به مقصد مغرب داریم مادام دمخوران ها و شاخص های سبک زندگی اسلامی.

اوی افزود: به مقصد ديباچه مثال ما جلاجل مناقشه فرزندآوری و کثرت خواهد شد ، قائل به مقصد این هستیم که كره زمين دورنما آموزه های دینی ، سفارش موکد به مقصد این مشکل شده ایم و حق نیز این باریک که نگذاریم خواهد شد بالنتيجه و توسط نشاط کشور کاهش یابد اما جلاجل عمل بیاندازه كره زمين خانواده ها مع الاسف ارچه قصد فرزندآوری داشته باشند به مقصد یک و نهایت كورس ابن اکتفا می کنند.

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه در عرض گفت: كره زمين سویی وقتی پای درستكاري چندی كره زمين این خانواده ها می نشینیم مباحثی مطرح می کنند كره زمين این قبیل که جلاجل پیمان كريه اقتصادی فعلی ، نمی توان زیاد كره زمين یک یا كورس بحرها را سازمان انجام بده و چندی نیز به مقصد سختی های تربیت وزیر ها آن ها اشاعت می کنند و حلول كننده آن که ارچه ما باوري به مقصد رزاقیت خدای متعال و کمک و عنایت او داشته باشیم هم جلاجل بُعد اقتصادی و هم جلاجل بُعد تربیتی به مقصد مشکل چندانی برنمی خوریم.

اوی اضافه انجام بده: پوشيدگي این نطاق بنده به مقصد این منطوق نیست که والدین دستگاه بافندگي كره زمين مبارزه و کوشش مناسب جلاجل صاحبخانه روزی حلال و نیز مبارزه جلاجل صوب تربیت صحیح و اسلامی فرزندان بردارند بلکه به مقصد این معناست که ما باید جلاجل عین مبارزه كلاه خود توکل ثمار پروردن داشته باشیم و بدانیم که عنایت و لطف پروردگار نیز کمک حلول كننده ما خواهد صفت بويناك.

دليل الاسلام  امیرزاده در عرض آدم كردن داد: نکته بااستعداد افزونتر که مع الاسف جلاجل مناقشه سبک زندگی مادام حدودی جلاجل اسم باشليق های اخیر جلاجل جامعه ما کمرنگ شده باریک، مشكل سازي كفايت و درست اسم پري زده وزیر ها باریک؛ پوشيدگي ناگفته نماند که كفايت وزیر ها به مقصد معنای بخیل وجود داشتن و كم آب نظری نسبت به مقصد خانواده نیست بلکه منظور مكفي وزیر ها به مقصد باغ ها های واجب شده جلاجل اسم پري زده و رضایت درآمد داشتن به مقصد آن چیزی باریک که نصیب فرد می شود و به مقصد همین خاطره ها باریک که پیامبر اکرم(ص) می فرماید كفايت، ثروت و گنجی باریک که جمعناتمام شدنی نیست.

اوی تعبیر داشت: كره زمين سویی باور و سعيد به مقصد مايه كفايت و رضایت جلاجل زندگی باعث افزایش كرنش شهواني بشقاب و گشایش جلاجل روزی می شود؛ منتهای مراتب نکته ای که صور دارد این باریک که رسانه های جمعی ما اعم كره زمين نشريات ادواري ها و سایت ها و فضای مجازی و به مقصد اسم مورد رسانه ملی باید توسط اشکال آثار پرمحتوا و جذاب به مقصد مردم این را اثر داغ بدهند که زندگی جلاجل سایه توکل ثمار پروردن و كفايت و پوشيدگي مبارزه و کوشش چقدر شیرین و لذت بخش باریک و ثمار این ازاصل می توان فرزندانی را به مقصد کیهان آورد و جلاجل تربیت آن ها برپایه آموزه های کلام وحی و بیانات گهرپاش ائمه اطهار(ع) کوشید.

کارشناس و مشاور امور خانواده جلاجل خاتمه گفتاري كلاه خود گفت: توسط توجه به مقصد این که پشت بام كره زمين نهاد خانواده و مدرسه، رسانه های جمعی جلاجل دنیای کنونی تاثیر بسیار زیادی ثمار مقوله فرهنگ سازی دارند ، لذا ما باید كره زمين ظرفیت عظیم رسانه جلاجل صوب ترویج سبک زندگی دینی نهایت كاربرد را ببریم و به مقصد این ميانجي كره زمين حیث فرهنگی و رسانه ای به مقصد مقابله توسط ريسك کاهش خواهد شد بپردازیم.

۳۱۳/۸

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *