سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / کشورایران مقدسی که جلاجل فیلم های فجر ۳۶ تبدیل به مقصد کشوری نامقدس شده باریک

کشورایران مقدسی که جلاجل فیلم های فجر ۳۶ تبدیل به مقصد کشوری نامقدس شده باریک


مربوط به حوزه/ آنچه که جلاجل سنه در‌آغاز اکران فیلم های فجر ۳۶ شاهدش بودیم، تصویری خطاكار دانستن و غلط كره زمين ایرانی صفت بويناك که گویی اوضاع و احوال جامعه انسانی و مدنی اش، حتی بدتر كره زمين دوران پهلوی شده! جلاجل صورتی که کشورایرانِ فردا، مأمن و مأوایی در عوض مردمان آزادی خواهی باریک که آرزوی مرتبط بودن چنین کشور آزاد و مستقلی را دارند.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» كره زمين شهرستان تهران، عصر جمعه سومین سنه كره زمين فجر شورش، توسط امید به مقصد اینکه می توان جلاجل جنشواره امسال فیلم فجر رنگ بویی كره زمين آثار انقلابی را دید، به مقصد خانه محقر ملت می روی! خانه محقر ملتی که این اسم باشليق ها، کمتر به مقصد كلاه خود فیلمی توسط باطني مایه شورش و منوي های دینی حاضربودن روح الله دیده باریک.

اما توسط این حلول كننده در عوض دیدن فیلم «کامیون» که روایت جرقه یک والده و ابن كلنجار ضربت ديده و زنهاري باریک، به مقصد رياورزيدن نمایش می روی و امید این داری که این شهرستان بار فیلمی فاخر و ارزشی را خواهی دید.

کامبوزیا پرتوی، پشت بام كره زمين ۱۳ اسم باشليق توسط «کامیون» وارد به ذهن باریک، بازگشتی نا امیدکننده به مقصد غطا لجين‌ای! بازگشتی توسط درونمایه تعهداتی به مقصد بشقاب بی زورمندي جلاجل شهرستان تهران…

او اسم باشليق ماضي جلاجل مقام نویسنده فیلم «فراری» توسط همین درونمایه سیمرغ بهترین فیلمنامه را به مقصد خانه محقر سرما و امسال همچنين هم توسط بدون شك قصه اما توسط تغییر بازیگران و تغییر پیکان به مقصد کامیون به مقصد میدان هم چشمي كردن وارد به ذهن باریک.

ضمانت نامه کارگردان به مقصد بشقاب بی زورمندي جلاجل شهرستان تهران را سعید آقاخانی جلاجل یکی كره زمين دیالوگ‌های فیلم، چنین تعبیر می کند: «شهرستان تهران شهر قشنگیه ولی پروردن نکنه بی کس و کار در اون گیر بیفتی».

فیلم جلاجل خن بندی، كره زمين يكباره فیلم هایی محسوب می شود که به مقصد داعش و جنایات آن تاديه شده باریک، اما شما باور نکنید! قصه فیلم، قصه زنی ایزدی باریک که به مقصد معاشر بحرها شیرخواره و برادروار شوهرش بي همسري کشورایران می‌کند، برخودهموار كردن هم كره زمين چنگال داعش خونخوار فرار کند و هم رد و نشانی كره زمين شوهرش جلاجل کشورایران پیدا کند.

فیلم پشت بام كره زمين ۱۰ دقیقه ابتدایی و نمایش تصاویری کلیپ نوع كره زمين فرار مردم ایزدی و شکنجه زنان توسط داعش صفت انحصارطلب میشود و بخش دومش که همه توسط هم سواره ثمار کامیون، رهسپار افسون كردن هستند، ابتر شدن می‌‌گردد.

اما آدم كردن سرگذشت شهرك نشين آسه اي کامیونی آرامش طلب دارد که آرامش طلب باریک خانواده ای را به مقصد كله دار ارج داشتن مقصود برساند. ولی مردی که آرامش طلب باریک کمک رسان این ها باشد، كلاه خود بلای روح این والده و ابن می شود.

اتفاقاتی جلاجل فیلمنامه «کامیون»، خرده پیرنگ می آفرینند که دم دستی ترین اتفاقات پیش روی یک سفيران افسون كردن ای باریک، كره زمين يكباره اتفاقاً، دزدی وسایل و خرابی کامیون که توسط بدترین بازی ها و کلیشه ای ترین حالت ممکن ايفا می شوند.

جلاجل این فیلم والده و بحرها صحیح و صفت پير كره زمين دستگاه بافندگي داعش فرار کرده بضع اما جلاجل ایرانی که باید مأمن و مأوا و سرزمینی ايمن ساختن برایشان باشد، وسایلشان به مقصد یغما می روند و نوزاد برنار شدن هم جلاجل عسرالنفس متمايل خوگرفتن گروهی طلبکار كره زمين شو مفقود شده آرامش طلب می گیرد.

یعنی جلاجل این فیلم به مقصد عینه مشاهده می کنی که ممکن باریک یک نفر بتواند كره زمين دستگاه بافندگي تروریست های داعشی فرار کند اما جلاجل کشورایران به مقصد بدبختی هایی دستخوش خواهد شد که آرزوی ضياع و عقار به مقصد دامان بدون شك داعش را کند.

حكماً پس نشيني بحرها ای هم جلاجل فیلم صور دارد که توسط صفت انحصارطلب سکوت و کنایه هایش، سه گوش می‌خواهد نماد غیرت و هم نهاد باشد! غیرتی که به مقصد کاریکاتور نوع ترین شکل جلاجل فیلم صور دارد. غیرت جلاجل مواجه نزد راننده کامیونی که كره زمين بدون شك اوباشيگري نگاهش كنار زدن ناموس مردم بوده و تریاک و عرقش هم به مقصد راه و جلاجل ملحفه پیشنهاداتی به مقصد نسا شو دارد.

به مقصد هر حلول كننده ما جلاجل انتهای این فیلم سیاه نفهمیدیم شو آن نسا چون كه شد، اما یک مسأله خیلی پسندیده دستگیرمان شد که کشورایران قابل تصور شده جلاجل این فیلم، هیچ نشانی كره زمين اسلام و غیرت مردان انقلابی جلاجل كلاه خود ندارد.

*تکرار فروشنده و منوي مقدسی که به مقصد تاراج رفته باریک

ارچه حوصله و اعصاب دارید و می‌خواهید نسخه ای افزونتر كره زمين فیلم فروشنده را توسط بازیگران متفاوت ببینید، به مقصد تماشای «افسون كردن قدیم» اثری كره زمين سيده منیژه حکمت بروید. فیلمی که توسط یک افتتاحیه نسبتاً پسندیده و مالامال كره زمين شخصیت ابتر شدن می شود و پشت بام كره زمين آن گره‌افکنی قصه، که بدون شك تخلف به مقصد والده خانواده باریک همزباني می افتد و فیلم هرچه می کند جلوتر نمی رود که نمی رود.

باآنكه فیلم ادعای روانکاوی داشته و می خواهد به مقصد نوعی همه مشکلات جامعه را گدازش کند، اما مسائلی نظیر اسم ابله توسط تخلف کنار بیاییم را به چه نحو می توان جلاجل کنار تا چه وقت اپیزود برجام و زندانیان سیاسی جلاجل فضایی دراماتیک آورد!؟.

كره زمين این تا چه وقت مقوله که بگذریم، بررسی مشکلات دست اندازي بزرگترها جلاجل زندگی فرزندان، اثر داغ وام گذاردن مضارع اقتصادی و سیستم معیوب ديسيپلين بانکی کشور، همه و همه مسائلی باریک که افسون كردن قدیم می‌خواهد به مقصد آن ها بپردازد، اما به چه نحو و اسم ابله… مشخص نیست.

همچنين هم جلاجل این فیلم نمی توان یک نامويه پسندیده ایرانی را پیدا کنی! چون ما گشتیم و پیدا نکردیم. حكماً یک نامويه پسندیده صفت بويناك؛ «مهرداد»، که او هم احكام عکسش را جلاجل قاب می بینیم و سيني آميختگي ها، مهرداد یک زندانی سیاسی باریک که برخودهموار كردن زمان محضر و هست بودنش همه چیز نيك و شاداب بوده و همه پيرامون هم بودند.

جلاجل این فیلم مالامال باریک كره زمين دیالوگ ها و نمايشگاه های بیرون ضربت ديده و سطحی و این حد كره زمين آزارپيشه جلاجل حق زنان جامعه تا چه وقت سالی باریک که به مقصد شعاری ترین حالت ممکن توسط پرچم داران فمینسم جلاجل کشورایران به مقصد تصویر کشیده شده و دریغ كره زمين اندکی واقعیت جلاجل قصه گویی و کارگردانی….

*فیلشاه، جلاجل تسخیر تشكيلات سياسي اللهی ها

تصور این که بخواهی پس ازآن كره زمين تماشای فیلم «افسون كردن قدیم» توسط آن همه سیاهی و پریشانی به مقصد مفتخرشدن انیمیشن «فیلشاه» بروی، كريه و غیر ممکن باریک، اما ما امتحان کردیم و شد.

«فیلشاه» تاآنجا رنگ و جذابیت داشت که همه‌ی پلشتی های كورس فیلم قبلی را شُست و سرما.

فیلمی که سعی کرده صفت بويناك به مقصد استانداردهای قصه گویی در عوض کودکان نزدیک شود و جلاجل عین حلول كننده سرگرم کننده در عوض بزرگترها باشد.

محمدیان که اسم باشليق ماضي انیمیشن «شهزاد روم» را به مقصد جشنواره آورده صفت بويناك، امسال هم توسط انیمیشنی جلاجل حد و اندازه استانداردهای جهانی میهمان فجر ۳۶ شده صفت بويناك، پیشرفتی که خیلی ها می خواهند نادیده اش بگیرند، اما توسط «فیلشاه» اثر داغ داد که او و تیم اش کارشان را بلدند و همچنان باید انتظاركش آثار بعدی این تیم بالنتيجه و خلاقه باشیم.

انیمیشن اظهاروجود ای باریک که جوانان تشكيلات سياسي اللهی توسط ورود تخصصی و نگاه الفبايي ای به مقصد آن کارهای دايگي قبولی ارائه داده بضع، آثاری برگرفته كره زمين قصه های دینی که می تواند توسط اکران های جهانی به مقصد پیام رسانی اثرگذار در عوض فرهنگ اسلامی تبدیل شود.

*نطاق پایانی

اما نطاق آخركار اینکه ارچه «فیلشاه» را فاکتور بگیریم آنچه که جلاجل سنه در‌آغاز اکران فیلم های فجر ۳۶ شاهدش بودیم، تصویری خطاكار دانستن و غلط كره زمين ایرانی صفت بويناك که گویی اوضاع و احوال جامعه انسانی و مدنی اش، حتی بدتر كره زمين دوران پهلوی شده! جلاجل صورتی که کشورایرانِ فردا، مأمن و مأوایی در عوض مردمان آزادی خواهی باریک که آرزوی مرتبط بودن چنین کشور آزاد و مستقلی را دارند.

 

شرح احوال: محمدرضا پورصفار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *