خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / بازیگر وعاء هالک كره زمين مسلمانان دفاع انجام بده!

بازیگر وعاء هالک كره زمين مسلمانان دفاع انجام بده!


مربوط به حوزه/ مارک روفالو بازیگر آمریکایی وعاء هالک جلاجل یک جواب اینترنتی اسلام‌هراسانه كلام صفت بويناك: شاید زمان آن رسیده که تعدادی محض اين كه عشرت جو توسط یک مسلمان بودن برویم. به مقصد شما گفت می‌دهم دنیای بسیار زیبایی فرای تصور شما صور دارد که اصلا ترسناک نیست.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه به مقصد شيريني كره زمين aboutislam، مارک روفالو بازیگر آمریکایی که وعاء هالک را جلاجل سری فیلم‌های پرطرفدار كين جويي‌جویان بازی می‌کند جلاجل اینترنت كره زمين مسلمانان دفاع کرده و جواب يابي نظرات اسلام‌هراسی مردی را که كلام صفت بويناك كره زمين مسلمانان می‌ترسد داده باریک.

ماجرا كره زمين آنجایی يكم شد که یکی كره زمين کاربران اینترنتی طرفدار ترامپ جلاجل یک پیام توییتری كلام صفت بويناك كره زمين مسلمانان می‌ترسد. این توییت توجه زیادی را به مقصد هم جلب کرده و جلاجل آدم كردن قاسم رشید یک فعال و وکیل مسلمان بودن جلاجل جواب توییت اوی توسط کنایه نوشته صفت بويناك: منبرها منظور در را می‌فهمم! منبرها هم وقتی می‌بینم که یک ناموس پرور بالنتيجه مثل در به مقصد یک مدرسه ابتدایی یا رياورزيدن سینما قدم می‌گذارد خوف داشتن‌ضربت ديده می‌مصابرت!

اوی جلاجل کلامی کنایی سعی داشت داغ جا دهد که مسلمانان هم مثل افزونتر مردم هستند و اوی كره زمين کجا می‌تواند مسلمانان را به مقصد سادگی بشناسد برخودهموار كردن كره زمين آن‌ها بترسد.

روفالو بازیگر وعاء هالک نیز جلاجل جواب توییت رشید نوشته باریک: شاید اکنون زمان آن رسیده که هر کدام كره زمين ما تعدادی محض اين كه عشرت جو توسط یک مسلمان بودن برویم. منبرها به مقصد شما گفت می‌دهم دنیای بسیار زیبایی فرای تصور شما صور دارد و اصلا هم ترسناک نیست.

جواب این بازیگر شناساننده شده آمریکایی زیاد كره زمين three هزار شهر بار لایک خورده و زیاد كره زمين ۹۰۰ حد توسط کاربران اینترنتی مسلمان بودن و غیرمسلمان بازتوییت شده باریک.

جلاجل آدم كردن مجموعه زیادی كره زمين کاربران اینترنتی توییت اوی را زیبا و باارزش توصیف کرده و زن خواهي اقدامات مانند آن كره زمين صیانت سایرین شده‌بضع.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *