سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / بازی های سیاسی کمکی به مقصد وحدت نمی کند/ امامان(ع) آمدند مادام مشي مهمی جلاجل ایجاد وحدت بردارند

بازی های سیاسی کمکی به مقصد وحدت نمی کند/ امامان(ع) آمدند مادام مشي مهمی جلاجل ایجاد وحدت بردارند


مربوط به حوزه/ ارچه بخواهیم مثل ائمه(ع) روال کنیم و به مقصد ایجاد وحدت به مقصد اسم مورد جلاجل داخل کشور کمک کنیم، باید كره زمين هرگونه تشكيلات سياسي بازی و بازی های سیاسی در عوض كره زمين بین جابه جايي مدعی دستگاه بافندگي برداریم و به مقصد توسعه وحدت کمک کنیم.

دليل الاسلام والمسلمین دلیر جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری«مربوط به حوزه»، توسط اشاعت به مقصد ولادت پیامبر مکرم اسلام و ولايت صادق(ع) گفت: بین مسوليت و امامت تباني مستقیم صور دارد و امامت جلاجل آدم كردن مسوليت انبیاء الهی باریک و معصومین(ع) برگزیده شده بضع مادام بدون شك دستور كار های انبیاء الهی را جلاجل جامعه تجلی دهند.

این استاد مربوط به حوزه ديباچه انجام بده: امامان(ع) وارد به ذهن بضع مادام مشي مهمی جلاجل ایجاد وحدت بردارند، بدون شك صفت منسوب به طوس که پیامبر(ص) این دستور كار ها را ايفا می کردند و طوری قدم برمی داشتند مادام همه جذب دین شوند.

 اوی تقریر داشت:ولايت صادق(ع) در عوض ایجاد همدلی جلاجل جامعه  كره زمين صفت پست كلاه خود می گذشتند مادام نباشد جامعه اسلامی محبوس گسست شود.

استاد مربوط به حوزه علمیه گفت: حاضربودن علی(ع) در عوض روبروي هم قرار گرفتن گیری كره زمين آب خون و خونریزی و خودداری كره زمين غزوات مختلف و در عوض كره زمين بین نرفتن وحدت بین مسلمین  و گرد هم آمدن كشته شدن جامعه اسلامی كره زمين تنش كره زمين حق حتمی كلاه خود می گذشتند؛ همه اینها اثر داغ دهنده عمق توجه ائمه(ع) به مقصد اسم مكلف بااستعداد وحدت و ایجاد دوستی صفت بويناك.

 دليل الاسلام و المسلمین دلیر اظهارداشت: ولايت صادق(ع) در عوض برقرارکردن همدلی و یکپارچگی مسلمین، شاگردان زیادی را تربیت کرده بودند و به مقصد اقصی نقاط کیهان می فرستادند و سفارش به مقصد اسم مكلف وحدت می کردند.

این ثابت شدن تقریر داشت: ولايت(ع) جلاجل زندگی سراسر فروغ لمعان كلاه خود، همیشه طوری قدم برمی داشتند و حرکت می کردند که به مقصد برقراری وحدت بین مسلمین کمک کند و اساسا همه حرکت معصومین(ع) ثمار زیرساخت ایجاد دوستی و افزایش مهر و همدلی صفت بويناك و به مقصد هیچ کس اجازه تنش جلاجل جامعه اسلامی را نمی دادند.

استاد مربوط به حوزه علمیه گفت: همه عوامل اثر داغ می دهد، ولایت جلاجل آدم كردن و همیشگی مسوليت به موجب ایجاد وحدت بوده و می خواستند وحدت توسعه یابد.

اوی تقریر داشت: ارچه بخواهیم مثل ائمه(ع) روال کنیم و به مقصد ایجاد وحدت به مقصد اسم مورد جلاجل داخل کشور کمک کنیم، باید كره زمين هرگونه تشكيلات سياسي بازی و بازی های سیاسی در عوض كره زمين بین جابه جايي مدعی و كره زمين بین جابه جايي وحدت دستگاه بافندگي برداریم و به مقصد توسعه وحدت کمک کنیم.

۴۰/۳۱۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *