خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / توسط برپایی موکب های مشترک ایرانی و عراقی جلوی تفرقه گرفته شود/فعالیت موکب های تين حجتیه جلاجل اربعین

توسط برپایی موکب های مشترک ایرانی و عراقی جلوی تفرقه گرفته شود/فعالیت موکب های تين حجتیه جلاجل اربعین


مربوط به حوزه/ دليل الاسلام والمسلمین احمدی به مقصد مشکلات اربعین اشارت انجام بده و گفت: ارچه آرامش طلب باریک جلاجل اربعین سالهای بعدی مشکل نداشته باشیم واجب شده باریک به مقصد موضوعاتی مثل انحرافات عقیدتی توجه کنیم. امسال گواهي نامه موکب های ازسوی تين حجتیه بودیم.

به مقصد شرح احوال خبرنگارخبرگزاری «مربوط به حوزه»، دليل الاسلام والمسلمین احمدی امشب جلاجل آیین تکریم مبلغین جهادی که درسالن اجتماعات جامعه مدرسین قم برگزار شد توسط تعبیر اینکه جلاجل اربعین امسال باهمه مشکلات و مبارزه عدو در عوض در عوض ایجاد افراد افکنی، اما گواهي نامه محضر باشکوه وحضور ۲میلیون ۴۰هزار نفر زائر درعراق بودیم گفت: باید كره زمين این محضر مردم توسط صور همه مشکلات تشکر و قدردانی انجام بده و درسالهای پس ازآن در عوض رفع این مشکلات ويد ای ارائه داد.

رئیس کمیته فرهنگی ستادمرکزی اربعین  توسط اشارت به مقصد ترکیب جمعیتی و مشکلات در عوض زائرین اربعینی اظهارداشت: دراین اربعین محضر زائرین شهرستانی ها زیادتر كره زمين روستایی ها بوده باریک.

دليل الاسلام والمسلمین احمدی توسط تعبیر اینکه گواهي نامه حضورچشم گیر مردم جلاجل اربعین بودیم و نباید كره زمين فتوي وحمایت مرجعیت شیعه جلاجل این اخبار به مقصد سادگی گذشت، اظهارداشت: امسال وعاء مرجعیت و علما و رسانه ها در عوض تشویق مردم دراربعین بسیار اشاره با گوشه چشم گیر صفت بويناك وهمین موجر محضر حداکثری مردم شد.

رئیس کمیته فرهنگی ستادمرکزی اربعین افزود:امسال مردم در عوض محضر جلاجل اربعین هوشيارانه رفتارکردند و توسط كره زمين همه اتفاقاتی که باهدف خاصی ازسوی معاندین ودوستان ايشان در عوض گروهي محضر مردم ایجاد شده صفت بويناك، رد شدن کردند.

اوی ديباچه انجام بده: این ستاد كره زمين همه نظام ارباب رعيتي فرهنگی مطالبه دارد که محضر جلاجل اربعین مهجور شعار نباشد، بلکه درعمل همه نهادها ومسئولان فرهنگی واصل میدان شوند و كره زمين همه مبلغین جلاجل این ایام پشتیبانی کنند.

دليل الاسلام والمسلمین احمدی بابیان اینکه جلاجل ۷۰درصد موکب ها نماز معشر برگزار شد گفت: ارچه جلاجل همه هم سر مثل خوگرفتن ویزا در عوض مبلغین حمایت می شد، قطعا محضر مبلغین در عوض اربعین هم زیادتر می شد.

رئیس کمیته فرهنگی ستادمرکزی اربعین افزود: واجب شده باریک ازدولت کشورعراق که ۵۰ هزار ویزا به مقصد ایرانیها داده صفت بويناك، تشکر و قدرانی انجام بده.

اوی ثمار همپیشگی همه نهادهای تبلیغی توسط ستاد مرکزی اربعین تاکید انجام بده و افزود: مع الاسف دراین اربعین گواهي نامه بی نظمی جلاجل اعزام مبلغین كره زمين صیانت نهادهای فرهنگی مختلف بودیم و توقف باریک این اسم مكلف در عوض سالهای دیگربرطرف شود.

دليل الاسلام والمسلمین احمدی به مقصد مشکلات اربعین اشارت انجام بده و گفت: ارچه آرامش طلب باریک جلاجل اربعین سالهای بعدی مشکل نداشته باشیم واجب شده باریک به مقصد موضوعاتی مثل انحرافات عقیدتی توجه کنیم. امسال گواهي نامه موکب های ازسوی تين حجتیه بودیم.

رئیس کمیته فرهنگی ستادمرکزی اربعین افزود: اسم مكلف ای که كره زمين صیانت این رديف نظامي ها كنار زدن می شد ایجادسبک های مداحی و قمه زنی دراربعین صفت بويناك. باید مواظب این قسم دستور كار صفت بويناك برخودهموار كردن اربعین به مقصد این هم سر آلوده نشود.

اوی ديباچه انجام بده: مناقشه افزونتر طريقه ها گرایی و مناقشه تازي و فارس صفت بويناك.این يكدلي جلاجل اربعین افتاد. باید كره زمين این ميراث ها مواظبت انجام بده برخودهموار كردن این هم سر يكدلي نیافتد. اما می توان توسط برگزاری موکب های مشترک جلوی این هم سر را گرفت. پوشيدگي این کار باید تقویت شود.

دليل الاسلام والمسلمین احمدی گفت: جنگ جو افزونتر، تبلیغ عذار های افرادخاصی ازسوی رديف نظامي های خاص جلاجل موکب باریک. باید این ميراث ها تبیین شود و كلام شود که دستگاه بافندگي كره زمين این هم سر بردارند.

رئیس کمیته فرهنگی ستادمرکزی اربعین افزود. جنگ جو افزونتر اتفاقاتی باریک که كره زمين صیانت بعضی کشورهای تيزپر ایجاد شد. اینهاهمان شیعیان تندروی انگلیسی هستند که توسط تيرخور خاصی واصل اربعین می شوند و تبلیغ می کنند.

اوی ديباچه انجام بده: اسم مكلف بعدی عياري هایی باریک که درایام اربعین كره زمين صیانت بيگانگان معلوم الحال اعمال می شد و دراین اخبار باید اقداماتی اعمال گیرد.

۳۱۳/۴۰

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *