سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / برگزاری دورودورنگ تابستانی آشنایی توسط استادي های قرآنی جلاجل یزد

برگزاری دورودورنگ تابستانی آشنایی توسط استادي های قرآنی جلاجل یزد


مربوط به حوزه / متعهد دفتراسناد قرآن و باستان مربوط به حوزه علمیه یزد كره زمين برگزاری نخستین دورودورنگ تابستانی آشنایی توسط استادي های قرآنی و کاربردی خصوصی دانايي آموزان دوطرفه و پس نشيني صفت انحصارطلب سنین جلاجل مدیر یزد نبا داد.

دليل الاسلام بذال شقايق زاری جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری«مربوط به حوزه»كره زمين یزد، كره زمين برگزاری نخستین دورودورنگ تابستانی آشنایی توسط استادي های قرآنی و کاربردی، خصوصی دانايي آموزان دوطرفه و پس نشيني صفت انحصارطلب سنین جلاجل مدیر یزد نبا داد.

اوی توسط تبیین اینکه دفتراسناد قرآن و باستان مدیریت مربوط به حوزه علمیه یزد برآن شده مادام توسط اجرای دستور كار های مختلف جلاجل زمینه های قرآنی و کاربردی، اوقات فراغت فرزندان زرگر و روحانیون را به مقصد نحوی درخور اطفال پرکند. كره زمين این دوال توسط هماهنگی آموزش و پرورش مدیر، دارالقرآن ولايت موسی کاظم(ع) به مقصد ديباچه مقام برگزاری دورودورنگ گلچين شد.

متعهد دفتراسناد قرآن و باستان مربوط به حوزه علمیه یزد به مقصد شماری كره زمين سرف های آموزشی این دورودورنگ تابستانه اشارت انجام بده و افزود: آموزش استادي زیبا خوانی و نماز و قرآن کریم، صفت به خاطرسپردني موضوعی قرآن کریم هم نشين توسط آشنایی توسط مفاهیم ، استادي زندکی ، صفت باسواد رسانه ای، خوشنویسی و هنرهای خصوصی ناسنجيده كره زمين دستور كار های اصلی این دورودورنگ تابستانه باریک.

دليل الاسلام شقايق زاری، مهلت مندرج غيرماذون جلاجل این دورودورنگ مادام eight تیرماه اسم باشليق جاری ديباچه انجام بده و گفت: تاریخ سرخرگ دورودورنگ كره زمين ۱۰ تیرماه می باشد و مادام پایان مردادماه نیز جلاجل مرکز دارالقرآن ولايت موسی کاظم (ع)جلاجل یزد آدم كردن خواهد داشت.

اوی جلاجل پایان خاطره ها داغ جا انجام بده: بيگانگان علاقمند می توانند صوب مندرج غيرماذون به مقصد مرکز دارالقرآن ولايت موسی کاظم(ع)واقع جلاجل خیابان شهید رجایی ، حدفاصل چارراه شهر ایرانشهر و سه راه محتسب ، کوچه ولايت موسی کاظم (ع)مرحله ها کنند.

انتهای پیام/۳۱۳/۲۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *