خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / بی تفاوتی جلاجل مقابله توسط معضلات فرهنگی، هویت جامعه را به مقصد مخاطره می اندازد

بی تفاوتی جلاجل مقابله توسط معضلات فرهنگی، هویت جامعه را به مقصد مخاطره می اندازد


مربوط به حوزه/ اندام خبرگان رهبری تاکید انجام بده: بی تفاوتی و گروهي جدیت جلاجل مقابله توسط معضلات فرهنگی، هویت جامعه را به مقصد مخاطره می اندازد.

دليل الاسلام و المسلمین سید رحیم توکل جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری«مربوط به حوزه»، توسط اشارت به مقصد موضوع بحث فوق تقریر داشت: صفت به خاطرسپردني فضای انقلابی و دینی جامعه می طلبد که ما نسبت به مقصد آسیب ها و مضارع و معضلات فرهنگی و اخلاقی به مقصد نكراء آلرژي زا باشیم و تعدادی رفع و کاهش آن ها توسط دستور كار و دغدغه مندی عمل کنیم.

اوی افزود: حقیقتاً ما قلب لبخند خونی داریم جلاجل برابر مسایل فرهنگی و روی صحبتمان توسط مسئولان و دولتمردان هم این باریک که باید دغدغه واجب شده را نسبت به مقصد این قضایا داشته باشند و کاری کنند که احکام اسلام به مقصد اسم مورد جلاجل اخبار توسط مشكل سازي بي پيرايگي و پرده داران جلاجل جامعه رعایت شود.

استاد اخلاق مربوط به حوزه ایضاً توسط تبیین این که دغدغه و نگرانی مقام معظم رهبری نسبت به مقصد تهاجم و شبیخون فرهنگی باید كره زمين صیانت همه مسئولان و متولیان ، جدی گرفته شود، به يادماندني انجام بده: مسئولان ما باید بفهمند که ارچه جلاجل جامعه به مقصد ديباچه مثال لاابالی گری و بی عفتی رایج شد فرزندان كلاه خود آن ها نیز فروسو تاثیر این پیمان آرامش طلب گرفته و چون كه بستان ها جلاجل این سیل ازميان رفته شوند.

اوی گفت: واقعاً جای تاسف باریک که می بینیم چندی كره زمين مسئولان وجع دین ندارند، به چه جهت که ارچه وجع دین مطرح باشد باید دغدغه مندانه شغل هامشاغل مضروب و عمل کنند و تعدادی مشکلات فکری بکنند، خير این که توسط بی تفاوتی و ناچیز تفاوتی كره زمين کنار آن ها بگذرند.

اندام خبرگان رهبری ایضاً جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود توسط تاکید ثمار این که توسط صور مشکلات فرهنگی و اقتصادی ، نباید كره زمين تبیین و تشریح دستاوردهای شورش جلاجل اظهاروجود های گوناگون غافل شویم، تقرير داشت: واقعیت آن باریک که ما جلاجل دوران پیش كره زمين شورش جلاجل مقابل دشمنان و بیگانگان ، ذلیل بوده و كره زمين كلاه خود خودمختاري عمل نداشتیم ، اما به مقصد برکت شورش و راه ولايت و شهدا، مستقل و عزیز شدیم و فردا توسط كرنش شهواني بالایی جلاجل کیهان حرفمان را می زنیم.

اوی افزود: پیش كره زمين شورش، ما جلاجل مواجه نزد عدو ضربه پذیر بودیم اما الان ما ضربه می زنیم و بدون شك صفت منسوب به طوس که رهبر معظم شورش نیز فرمودند ارچه آمریکا توسط ما جلاجل بیفتد، این ما هستیم که به مقصد او سیلی می زنیم

دليل الاسلام و المسلمین توکل تبیین داشت: كره زمين صیانت افزونتر پیام بشقاب عود اسلام و قرآن و شهرستان اهل بیت(ع) به مقصد برکت شورش اسلامی کشورایران زیاد كره زمين پیش جلاجل کیهان مطرح شد و افزونتر مثل ماضي این مباحث مهجور نیست و باید این ها را تعدادی آحاد مردم به مقصد اسم مورد نسل بالنتيجه به مقصد عنایت تبیین و تشریح انجام بده.

اوی گفت: ایضاً کشور جلاجل اظهاروجود های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی و غیره رشد و ترفیع چشمگیری داشته و آمار بیانگر این موفقیت ها جلاجل این اظهاروجود هاست و این ها نیز جلاجل چهلمین سالگرد پیروزی شورش اسلامی باید جلاجل مساحت گيري رسانه ها و نیز فضای مجازی كلام شود.

۳۱۳/۸

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *