خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / تامین ایمنی اقتصاد ملی جلاجل پس ازآن کلان راهپیمایی اربعین حسینی

تامین ایمنی اقتصاد ملی جلاجل پس ازآن کلان راهپیمایی اربعین حسینی


مربوط به حوزه/ مدیر مرکز تخصصی مهدویت به يادماندني ساخت: راهبرد کلان راهپیمایی حسینی گرچه منوي ها مهتر‌تری را به مقصد كنار زدن دارد، اما ایمنی اقتصاد و ملی ما را نیز تأمین خواهد انجام بده و کسانی که دم كره زمين ضررهای اقتصادی اربعین حسینی می‌زنند قعطا كره زمين روی بی‌اطلاعی این شغل هامشاغل‌ها را می‌زنند.

دليل‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی کلباسی مدیر مرکز تخصصی مهدویت جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه توسط اشاعت به مقصد شبهات وارده كره زمين صیانت دشمنان اسلام حوالی راهپیمایی اربعین حسینی تعبیر داشت: اینکه جلاجل مراسمی همچون راهپیمایی اربعین حسینی سرچشمه ها کشورمالی جابه‌مكان می‌شود، دايگي‌تردید نبوده و این اسم مكلف جلاجل مدني زيارت كعبه نیز مشهود باریک و جلاجل هر سفری صور دارد.

اوی تاکید انجام بده: افرادی که نسبت به مقصد مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی شبهاتی را مطرح کنند كورس نوفه هستند، در‌آغاز کسانی که نگران اقتصاد مملکت هستند و دوم کسانی كره زمين باب تمييز اسم مكلف‌ای را مطرح می‌کنند و كره زمين این اسم مكلف غافل‌بضع که جلاجل درافتادن اسم باشليق میلیون‌ها نفر به مقصد سفرهای خارجی می‌روند و سرمایه ملی غير ثمره فرهنگی كره زمين کشور برون مرز می‌کنند.

مدیر مرکز تخصصی مهدویت گفت: باکسانی که كره زمين روی غرض و یک‌جانبه‌گرایی تمييز به مقصد اربعین واصل می‌کنند نمی‌شود درستكاري انجام بده اما کسانی که دلسوز اقتصاد مملکت هستند باید بدانند که جلاجل کارها باید خروجی موردنظر بررسی شود.

اوی افزود: ما باید جلاجل کارها توجه کنیم که اسم ابله مصرف می‌کنیم و جلاجل برابر این مصرف چون كه دستگاه بافندگي‌یافتی داشته‌ایم، منوي ها عاشورا و کربلا که جلاجل اربعین حسینی نمود پیداکرده باریک یک سری منوي ها متعالی فرهنگی مفید بین‌المللی را به مقصد كنار زدن دارد.

دليل‌الاسلام‌والمسلمین کلباسی تقریر داشت: ارچه ما به مقصد نتیجه عظیم راهپیمایی اربعین حسینی جلاجل کشور و اظهاروجود بین‌الملل توجه کنیم متوجه می‌شویم که خير‌فرد این جابه‌جایی‌های ارزی تعدادی ما زيانمند شدن نبوده، بلکه تعدادی آینده اقتصاد کشور مفید باریک.

اوی آدم كردن داد: دستور كار‌هایی شبیه اربعین حسینی که موجر تباني بین مسلمین و پیروان مکتب شهرستان اهل‌بیت (ع) می‌شود، دارای ثمرات جهانی و فرهنگی درخشانی باریک که ازنظر اقتصاد جلاجل نگاه بلندمدت به مقصد خیر و مصلحت مملکت می‌انجامد.

مدیر مرکز تخصصی مهدویت به يادماندني ساخت: نزدیک كشته شدن ملت‌ها به مقصد همدیگر فواید بالایی به مقصد كنار زدن دارد و امروزه ما مثال محضر چندمیلیونی مردم امت اسلام جلاجل کشور کشورایران هستیم و این‌ها همه كره زمين فواید مراسم اربعین حسینی به مقصد نمره می‌رود.

اوی افزود: جلاجل زيارت كعبه بخش مهمی كره زمين درآمدها به مقصد وهابیت و تکفیری‌ها می‌رسد، ولی آنچه بااستعداد باریک تيرخور والای این مدني امت واحده اسلامی باریک و ازاین‌رو این هزینه انجام بده ها جلاجل مقابل منوي ها اسلام کوچک به مقصد نمره می‌روند.

دليل‌الاسلام‌والمسلمین کلباسی گفت: ما هزینه‌های سنگینی جلاجل برابر جدایی امت اسلام داده‌ایم و توسط مرحله ها به مقصد تاریخ به مقصد این اسم مكلف پی خواهیم سرما، كلنجار تحمیلی و فعالیت‌های تروریستی جلاجل شهربان اخیر هزینه جدایی بین امت اسلامی صفت بويناك.

اوی اضافه انجام بده: ارچه آرامش طلب باشد که ما احكام به مقصد بهره ها درونی كلاه خود نگاه کنیم طبیعتاً كره زمين قافله حرکت عمومی كره ارض اسلام پشت سر‌مابقي و جلاجل آینده نمی‌توانیم كره زمين بهره ها درونی و ملی كلاه خود دفاع کنیم.

این استاد مربوط به حوزه جلاجل پایان یادآور شد: راهبرد کلان راهپیمایی حسینی گرچه منوي ها مهتر‌تری را به مقصد كنار زدن دارد؛ اما ایمنی اقتصاد ملی ما را نیز تأمین خواهد انجام بده و کسانی که دم كره زمين ضررهای اقتصادی اربعین حسینی (ع)می‌زنند قطعا كره زمين روی بی‌اطلاعی این شغل هامشاغل‌ها را می‌زنند.

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *