سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / تاکنون ۱۲ مربوط به حوزه دانشی جلاجل مرکز مدیریت تعریف شده باریک /چكمه مشکل شناسی احکام فقهی به مقصد سوالات کاربردی جواب كلام باریک

تاکنون ۱۲ مربوط به حوزه دانشی جلاجل مرکز مدیریت تعریف شده باریک /چكمه مشکل شناسی احکام فقهی به مقصد سوالات کاربردی جواب كلام باریک


مربوط به حوزه/ مدیر مربوط به حوزه های علمیه گفت: راه اندازی چكمه مشکل شناسی احکام فقهی توسط چنین کیفیت نیاز فردا جامعه باریک و این چكمه توانسته به مقصد سوالات کاربردی زیادی جواب دهد.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»، آیت الله اعرافی شامگهان یکشنبه جلاجل بازدید كره زمين چكمه مشکل شناسی احکام فقهی جلاجل جمعيت مدیران موسسه مشکل شناسی احکام فقهی اظهارداشت: فردا به مقصد رغم همه مشکلات مبارزه های ارزشمندی جلاجل راستای جواب گویی به مقصد سوالات و هم سر مختلف جامعه اسلامی و حتی فراتر كره زمين آن جلاجل مربوط به حوزه علمیه و كلكسيون های مرتبط لفظ می گیرد که جای بسی قدردانی باریک.

اندام شورای عالی مربوط به حوزه های علمیه افزود: یکی كره زمين تيرخور گیری های اصلی که باید مدنظر باشد، گشايش، تعمیق و توسعه علوم جلاجل مسیر های مختلف می باشد که جلاجل واقع نیاز های فردا کیهان نیز محسوب می شود.

آیت الله اعرافی آدم كردن داد: مشکل  « فقه » همیشه هم باروح نیاز مربوط به حوزه ها بوده باریک و هم خارق عادت آلرژي زا باریک، چون هم وعاء ثبوتی دارد و هم اثباتی، پشت بام طبیعی باریک که جلاجل ديسيپلين لفافه ای به تصويب رسيده مرکز مدیریت به مقصد این بااستعداد تاديه شده شده باریک همانگونه که ۱۲ مربوط به حوزه دانشی را تعریف کرده ایم.

اندام شورای عالی مربوط به حوزه های علمیه تعبیر داشت: به مقصد منظور ثنايا زیادتر كره زمين فعالیت ها و کمک به مقصد تاسیس و راه اندازی مرکز تخصصی که مد نگاه خشم آلود آشوب باریک بسیار مقبول باریک ارچه توسط کارگروه فقه گناهان که جلاجل مربوط به حوزه علمیه تشکیل شده باریک تعامل و هم افزایی داشته باشند.

مدیر مربوط به حوزه های علمیه اظهارداشت: توسط توجه به مقصد نیازهای آموزشی و پژوهشی که این موسسه دارد كره زمين معاونین آموزش و مطالعه مربوط به حوزه بايسته دارم که به مقصد لفظ خصوصی دغدغه شما را مدنظر آرامش طلب دهند و مادام حد ممکن و مادام جایی که قوانین راه می دهد مساعدت واجب شده را داشته باشند.

واجب شده به مقصد ذکر باریک: آیت الله اعرافی  به مقصد هم محفل معاونین آموزش و مطالعه  مربوط به حوزه های علمیه كره زمين چكمه مشکل شناسی احکام فقهی بازدید انجام بده.

انتهای پیام  313/17

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *