خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / تبدیل مجلس گناه به مقصد مجلس سرزنش شدن به مقصد دستگاه بافندگي استاد موسیقی

تبدیل مجلس گناه به مقصد مجلس سرزنش شدن به مقصد دستگاه بافندگي استاد موسیقی


مربوط به حوزه/ كورس باروح كره زمين فروع دین و واجبات ما امربه‌خنيدهنام و نهی كره زمين منکر باریک که باید احیاء شود و نیاز به مقصد صبر و تحمل ناكردني تبيره و ایضاً لحنی رقيق، آرامش جو و منطقی دارد. سه گوشً توسط تعبیر درحصر قرار گرفتن و كره زمين كله دار دلسوزی خير توسط لجاجت یا تحمیل قوچ و … باید تذکر داده شود.

* آیه:

فَقُول گشتنَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ طه/۴۴

توسط او به مقصد نرمی حرف گوييد، احتياطكاري رهنمون گيرد

* آینه:

حکایت؛ شیخ ستايش شده مفید حمل می‌فرمود: روزی جهانگیرخان توسط تاچند نفر كره زمين شاگردانش واصل قیصریه شدند. جلاجل آنجا جلاجل یکی كره زمين حجره‌ها سروصدای سازوآواز به مقصد گوششان خورد. یکی كره زمين شاگردان ایشان گفت: حاضربودن آقا ببینید!! اجازه بدهید منبرها الان می‌روم و این‌ها را به مقصد هم می‌زنم. جهانگیرخان فرمود: قدری تأمل کنید.

این طریق امربه‌خنيدهنام و نهی كره زمين منکر نیست. شما الآن ارچه بروید و این کار را بکنید، عاقبت الامر فردا شما را مؤاخذه می‌کنند و دستگاه توهین به مقصد شهرستان اهل علم می‌شود. فعلاً بیائید هم محفل منبرها که طریقه امربه‌خنيدهنام و نهی كره زمين منکر را نشانتان بدهم. آن زمان جهانگیرخان توسط شاگردانش به مقصد آنجا رفته و غطا را خلف مضروب و فرمود: آقایان سلامي‌علیکم! میهمان می‌خواهید؟ تاچند نفر كره زمين بيگانگان داخل دستگاه بافندگي‌پاچه شدند و رنگ كره زمين رخسارشان پرید و نگران شدند.

جهانگیرخان فرمود: منبرها نیامده‌مام مزاحم شما بشوم، فعلاً محصل علوم ديني‌ها و شاگردان جهانگیرخان هم همین‌صفت منسوب به طوس مات و مبهوت ایستاده‌بضع و تماشا می‌کنند. جهانگیرخان گفت: پسندیده آقایان داشتند فلان نظام ارباب رعيتي موسیقی را می‌زدند، بزنید ببینم! آن‌ها هم سرخرگ کردند به مقصد موردتفقدقراردادن.

جهانگیرخان سرخرگ انجام بده به مقصد ایراد دمساز شدن و اینکه شما این نظام ارباب رعيتي را دارید ابل می‌زنید. رو به مقصد آن دیگری انجام بده و فرمود: شما يكه بزن ببینم و همین‌صفت منسوب به طوس یک یک همه بيگانگان داخل تجارتخانه آن نظام ارباب رعيتي را زدند و جهانگیرخان هم یک یک ایرادشان را گفت. شهرستان اهل تجارتخانه و آقایان زرگر همه مات و مبهوت گشتند و كره زمين زبري و استادی جهانگیرخان جلاجل موسیقی حيرت‌مضروب شدند.

آن زمان سركار جهانگیرخان رو به مقصد همه آن‌ها انجام بده و فرمود: آقایان منبرها هم مثل شما یک وقتی توسط این آلات سروکار داشتم و چنگی می‌نواختم و نسبت به مقصد همه انواع نظام ارباب رعيتي‌های موسیقی مسلط بودم؛ اما درنهایت به مقصد این نتیجه رسیدم که حيات تازه يافتن كلاه خود را ادا كردن‌ کرده‌مام. آیا حیف این حيات تازه يافتن نیست که آدم، كلاه خود را محض اين كه این هرزه‌گی‌ها و امور واي و بیهوده نماید و سرخرگ انجام بده به مقصد صفت قرائت شده آیه و حدیث و آن‌قدر گفت و گفت مادام این‌که مجلس سازوآواز، مبدل به مقصد مجلس سرزنش شدن شد و همه كريه گریستند.

آن زمان بيگانگان داخل تجارتخانه، شیشه‌های سه يكي را شکستند و ازاصل ضربه و سازوآواز را نیز درهم ریختند و مجلس، یک مجلس روحانی گشت. آن زمان جهانگیرخان جلاجل حقشان دعا انجام بده و فرمود: خدای شما را به مقصد سرزنش شدن‌ای که کردید، ببخشد و پروردن ان شاء الله شما را موفق و مؤید گرداند. بدون شك‌نوع که منبرها هم كره زمين ماضي كلاه خود سرزنش شدن کردم و به مقصد حمدالله موفق گشتم.۱

هر  شهواني   فرمان به مقصد نیکی داده‌ایم                         پای   شغل هامشاغل  خویشتن   استاده ایم
گمرهان   را  توسط نویدی  ويد‌عود                          داشتیم   كره زمين   کار  ناشایست   نيرنگ ساز

  1. توسط اقتباس و ویراست كره زمين کتاب نگاهی به مقصد احوال و آراء حکیم معلمي اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *