خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مبارزه یک موسسه دینی در عوض آشنایی جوانان کشورافغانستان توسط مهدویت

مبارزه یک موسسه دینی در عوض آشنایی جوانان کشورافغانستان توسط مهدویت


مربوط به حوزه/ دليل الاسلام ذکی رییس مجمع توفيق يافتن کشورافغانستان گفت: شهر اندیشه مهدویت و فرهنگ توقف جلاجل جامعه کشورافغانستان به مقصد عنایت تبیین نشده باریک و بیشمار كره زمين مردم اصلاً اطلاعی كره زمين این مشکل ندارند.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری «مربوط به حوزه»، دليل الاسلام حبیب الله ذکی؛ رییس مجمع فرهنگی آموزشی توفيق يافتن کشورافغانستان درزمينه فعالیت های این مرکز آموزشی گفت: ترویج فرهنگ مهدویت و فلسفه ی توقف ظهور جلاجل سرلوحه دستور كار های کاری ما آرامش طلب دارد.

اوی گفت: رویکرد مباحث مرکز فرهنگی آموزشی توفيق يافتن، زیادتر اعتقادی و اسلام شناسانه باریک و مبارزه ثمار این باریک که باورها و ارزشهای اسلامی را همانگونه که كره زمين پیشوایان دین به مقصد ما رسیده باریک به مقصد نسل جدید و بالنتيجه فردا صفت انتقام جو شود.

دليل الاسلام ذکی جلاجل گفتگو توسط شرفه افغان افزود: مرکز علمی فرهنگی توفيق يافتن که كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۱ به مقصد لفظ رسمی فعالیت كلاه خود را يكم کرده باریک تيرخور اساسی و به عمد اش تمرکز روی وحدت ملی، درك متقابل بین وابستگان کشورافغانستان و راه اندازی دستور كار های ارزشی، فرهنگی و اعتقادی می باشد.

* مرکز توفيق يافتن مبارزه دارد اسم مورد نسل بالنتيجه را توسط فرهنگ توقف و مهدویت آشنا سازد

به مقصد كلام این فعال فرهنگی و دینی؛ جلاجل فضای مسموم و مالامال كره زمين شهر اندیشه ها و ایده های غلط جلاجل کشورافغانستان، مرکز فرهنگی آموزشی توفيق يافتن مبارزه دارد که به مقصد اسم مورد نسل بالنتيجه را توسط فرهنگ توقف و مهدویت آشنا بسازد و زمینه های واقعی و عینی آخركار الزمان را باروح مناقشه و کنکاش آرامش طلب دهد.

دليل الاسلام ذکی افزود: ما فردا جلاجل دورودورنگ آخركار الزمان آرامش طلب داریم و به مقصد نكراء نیاز باریک که جوانان توسط اندک و کیف عصری که جلاجل آن زندگی می کنند، آشنا باشند، مادام جلاجل تاریکی های این زمان بتوانند راه درست و حق را که كشيده شده به مقصد فيلتر بشقاب می شود، پیدا کرده و جلاجل آن مسیر مشي بردارند.

اوی آدم كردن داد: ما دورازذهن هستیم که فرد فرهنگ مهدویت می تواند جوانان را امیدوار سازد و آنان را جلاجل مبارزه و کوشش جلاجل صوب مورد بحث جامعه مجبور کرده و انگیزه قوی را در عوض روی رساندن به مقصد ارزشهای دینی جلاجل آنان ایجاد کند.

رییس مجمع فرهنگی آموزشی توفيق يافتن کشورافغانستان تاکید انجام بده: مرکز آموزشی توفيق يافتن، دستور كار های مختلفی را توسط ديباچه های گوناگون تاکنون راه اندازی کرده باریک که كره زمين صیانت مردم به مقصد اسم مورد نسل بالنتيجه فردا توسط پيشواز گرمی مقابل شدن شده باریک.

به مقصد كلام اوی، این مرکز جلاجل كورس بخش آموزشی و فرهنگی فعالیت های مفیدی را توسط راه اندازی مسابقات کتاب خوانی، نمایشگاه ها و ایجاد مراکز آموزشی، در عوض عموم مردم به مقصد خصوصی دانايي آموزان مکاتب و دانشگاهیان داشته باریک.

اوی تاکید انجام بده: مرکز آموزشی فرهنگی توفيق يافتن، تاکنون چادرپوش كنكور کتاب خوانی را جلاجل مرکز و ولایت ها راه اندازی کرده باریک که توسط پيشواز باريتعالي مردم رو بادقت شده باریک.

* برگزاری نمایشگاه جلاجل ایام عاشورا

دليل الاسلام ذکی یادآور شد: نگاه خشم آلود به مقصد نیازمندی جوانان کشورافغانستان، مرکز آموزشی توفيق يافتن همه ساله جلاجل ایام عاشورای حسینی نمایشگاهی را برگزار می کند که افزون ثمار نمایش اثرهای فرهنگی هنری و ارزشی، جواب به مقصد سوالات شرعی بازدیدکنندگان فروسو دستور كار های خصوصی توسط متخصصین ارائه می شود. جلاجل نمایشگاه ها، مبارزه می شود که فرهنگ عاشورا توسط فرهنگ مهدویت و توقف ظهور تلفیق گردد.

اوی افزود: توسط صور اینکه شهر اندیشه مهدویت و فرهنگ توقف جلاجل جامعه کشورافغانستان به مقصد آن لفظ مكان نیفتاده باریک و بیشمار كره زمين مردم اصلاً اطلاعی كره زمين این مشکل ندارند، اما جلاجل عین حلول كننده مرکز آموزشی توفيق يافتن درحال موجودي هفده کلاس آموزشی دارد که پانصد نفر كره زمين جوانان پس نشيني و دوطرفه و كره زمين دانايي آموزان مکاتب و مراکز دینی، نقل کرد مهدویت آموزش می بینند.

اوی ایضاً گفت: مراکز فرهنگی و مربوط به حوزه های علمیه زیادی، كره زمين يكباره؛ مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان در عوض گشايش فرهنگ مهدویت توسط ما هم‌پیشگی دارد و به مقصد صفت منسوب به طوس فك می توان گفت که مرکز آموزشی فرهنگی توفيق يافتن فرد مرکزی باریک که توسط اکثر بنیادهای فرهنگی و علمی تعامل و هم‌پیشگی دارد.

* جلاجل عصر بااستعداد و جلاجل عین حلول كننده خطرناکی هستیم

دليل الاسلام ذکی جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود گفت: ما درعصری زندگی می کنیم که كره زمين نگاه خشم آلود روایات بسیار دربردارنده اهمیت و جلاجل عین حلول كننده خطرناک و تکان دهنده باریک. این عصر كره زمين نگاه خشم آلود چندی روایات جاهلیت ثانوی یا مدرن یاد شده باریک، یعنی انسانهای دورودورنگ آخركار الزمان به مقصد جاهلیتی مبتلا هستند که به مقصد شیوه مدرن و خطرناک ثمار عقلايي مردم سایه افکنده باریک.

اوی آدم كردن داد: هرچند اکثریت فکر می کنند که این عصر روشنگری، بیداری، دنبال شدن و تکامل باریک جلاجل حالیکه این نوع نیست و مردم جلاجل حقیقت جلاجل یک تاریکی نادختر آرامش طلب دارند و كره زمين اکثر هم تراز و هم سان بی خبرند.

دليل الاسلام ذکی جلاجل پایان گفت: جلاجل چنین فضای به مقصد اسم مورد جوانان باید توسط فرهنگ رشديابنده و پیشرو که بتواند عصر موجودي را پسندیده تبیین کند و راه بیرون رفت و نجات را نیز داغ جا دهد، آشنا شوند. فرهنگ توقف و مهدویت این خصوصیت را دارد که جوانان و حتی شهر اندیشه مندان را توسط این عصر زیادتر آشنا کرده و امید را جلاجل فواد بشقاب ایجاد کند مادام جلاجل پرتو آن جلاجل راه مورد بحث كلاه خود و جامعه مبارزه کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *