خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / توانمندسازی فرهنگی، راه مقابله توسط آسیب های فضای مجازی باریک

توانمندسازی فرهنگی، راه مقابله توسط آسیب های فضای مجازی باریک


مربوط به حوزه/ اندام هیئت علمی جامعه الزهرا(س)، راه مقابله توسط بلا ها و آسیب های فضای مجازی را مبارزه هدفمند جلاجل زمینه توانمندسازی فرهنگی مردم و خانواده ها ديباچه انجام بده.

معصومه ظهیری جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه توسط اشاعت به مقصد موضوع بحث فوق تقریر داشت: قبل كره زمين هر چیز باید قبول داشته باشیم که فردا فضای مجازی کنونی چون كه آسیب ها و خساراتی به مقصد کانون خانواده ها و روح و سيركننده بيگانگان واصل کرده باریک مادام پس ازآن به مقصد شناسایی و اتخاذ راهکارهای مقابله توسط آن ها اقدام کنیم.

اوی افزود: حكماً این حرف نافی جنبه های واحد وزن معادل و کارکردهای باارزش فضای مجازی نیست بلکه روی حرف آن باریک که گروهي کنترل نسبت به مقصد این مشكل سازي و فضای فعلی که كره زمين صیانت عدو هدایت و حمایت می شود، تعارضات جدی توسط فرهنگ دینی و ملی ما دارد که نباید نسبت به مقصد آن ها غافل شد.

 مدیر کل امور ناسنجيده و خانواده استانداری قم ایضاً یادآور شد: جلاجل حلول كننده موجودي فضای مجازی و به مقصد اسم مورد شبکه های اجتماعی ، غوغایی جلاجل اظهاروجود رسانه به مقصد راه انداخته که شاید کمتر فرد یا خانواده ای توسط مسایل و عواقب آن مقابل شدن نباشد.

اوی گفت: قبل كره زمين هر چیز باید حالی که همین فضای مجازی و شبکه های اجتماعی یک رختخواب و ظرفیت بااستعداد فرهنگی و اجتماعی باریک که هم می تواند منشأ تحولات و آثار دلپذير ساختن باشد و هم این که ماليات و آسیب های خطرناکی را موجب گردد.

ظهیری به يادماندني انجام بده: بی شک آن چون كه بااستعداد و بایسته باریک این که جلاجل مسیر رواج فرهنگ كاربرد درست كره زمين این امکانات نوین و به مقصد اسم مورد جلاجل صوب توانمند سازی فرهنگی جامعه مبارزه کنیم که جلاجل همین به دفعات خانواده ها و به مقصد اسم مورد مادران و زنان جامعه وعاء مهمی می توانند ایفا کنند.

اوی افزود: جلاجل واقع آن چون كه به مقصد هوش بنده می رسد این که مادران و همسران جلاجل وهله اولا بدانند که شبکه های اجتماعی گمراه شدن و مبتذل چون كه بلایی ثمار كله دار خانواده ها و به مقصد اسم مورد نسل جدید می آورد؛ اولا این را باید بدانند و آگاه كردن باشند مادام پس ازآن توسط آموزش درست بتوانند وعاء نظارتی و هدایت گرانه كلاه خود را ایفا کنند که ارچه این نوع شد ماليات و آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به مقصد باغ ها ممکن خواهد رسید.

۳۱۳/۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *