خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / جامعه اسلامی شهر اهل بیت میشیگان، نشست «ملاقات توسط یک مسلمان بودن» برگزار انجام بده

جامعه اسلامی شهر اهل بیت میشیگان، نشست «ملاقات توسط یک مسلمان بودن» برگزار انجام بده


مربوط به حوزه/ نشست «ملاقات توسط یک مسلمان بودن» سنه ماضي چهارشنبه، به مقصد میزبانی جامعه اسلامی شهر اهل بیت جلاجل دانشگاه میشیگان و توسط همدستی دانشجویان تين اسلامی برگزار آشکارایی.

به مقصد شرح احوال رديف نظامي ترجمه خبرگزاری «مربوط به حوزه» به مقصد شيريني كره زمين michigandaily، جامعه اسلامی شهر اهل بیت جلاجل دانشگاه میشیگان جلاجل آمریکا، نشست «ملاقات توسط یک مسلمان بودن» برگزار انجام بده.

این گردهمایی توسط همدستی دانشجویان تين اسلامی و به مقصد میزبانی جامعه اسلامی شهر اهل بیت سنه ماضي جلاجل سالون مانسن دانشگاه میشیگان برگزار شده و اظهارداشتن میان ادیانی میان دانشجویان مسلمان بودن و غیرمسلمان برپا شد. این نشست بخشی كره زمين هفته مشارکت اسلامی دانشجویان محسوب می شد.

به مقصد كلام سید رضوی، رئیس جامعه اسلامی شهر اهل بیت و دانشجوی اسم باشليق اولا، تيرخور كره زمين برگزاری این رویداد، مشارکت دانشجویان مسلمان بودن و غیرمسلمان جلاجل اظهارداشتن مشترک و ایجاد درک درعوض، تباني بهینه میان آنان صفت بويناك.

رضوی جلاجل این به دفعات گفت: ما می خواهیم درزمينه اسلام آگاهی رسانی کنیم و فرصتی تعدادی دانشجویان غیرمسلمان به مقصد صور بیاوریم مادام توسط مسلمانان درستكاري و گفتگو داشته باشند و توسط اسلام و مسلمانان آشنا شوند.

رضوی افزود: توسط این کار مردم عاطل بهتری كره زمين جلاجل کنار هم توافق داشتن خواهد داشت و مسلمانان مختلف، شیعه و سنی نیز همدیگر را ملاقات خواهند انجام بده. آشنا كشته شدن توسط آدم های جدید بسیار عالی باریک و مردم جلاجل واقع توسط ما درستكاري کرده و كره زمين ما آشنا به مقصد دستگاه بافندگي می آورند.

شبیر سید، دانشجوی ارشد و مشاور جامعه اسلامی شهر اهل بیت نیز گفت: گفتگو میان دانشجویان كره زمين پیشینه های متفاوت همیشه جلاجل دانشگاه هم آوازي نمی افتد و وام گذاردن سکوی درستكاري به مقصد اجتماعات کوچکتر كره زمين اهمیت بالایی برخورد باریک.

سید گفت: منبرها عاطل می کنم هنگامی ما توسط هم درستكاري نمی کنیم، حلول كننده آنکه این گفتگوها می توانند موجر تقویت اجتماعات ما شوند.

اوی افزود: این خوشایند باریک که مردم بیایند و توسط ما درستكاري کنند. خير فرد تعدادی کاهش نادختر بلکه تعدادی افزایش دانايي و تقویت مسلمانان، اینکه ما همدیگر را بشناسیم و ببینیم که چون كه چیزهایی میان ما متفاوت باریک.

این دانشجوی شیعه، مسلمانان و غیرمسلمانان را تشویق انجام بده که جلاجل نشست ها شرکت کرده و پرسش هایشان را درزمينه اسلام و شیعیان بپرسند.

فاطمه حیدر یکی كره زمين مشاوران افزونتر این دائم الخمر نیز گفت: چنین رویدادها میان دانشجویان توسط پیشینه های دینی و فرهنگی مختلف، کلید توسعه یک اظهارداشتن صمیمی باریک.

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *