خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / جامعه به مقصد حوزویانی نیاز دارد که جواب گوی نیازهای دوال و شبهات باشند/ لغاز، نباید باعث اختلاط كردن توسط مايه ديسيپلين شود

جامعه به مقصد حوزویانی نیاز دارد که جواب گوی نیازهای دوال و شبهات باشند/ لغاز، نباید باعث اختلاط كردن توسط مايه ديسيپلين شود


مربوط به حوزه/استاد مربوط به حوزه توسط تبیین این که لغاز نباید موجب اختلاط كردن توسط مايه ديسيپلين شود گفت: صفت مربوط به حماسه ۹ دی موجب اقتدار ديسيپلين، شورش جلاجل شهربان و اظهاروجود بین الملل شده باریک و دوال به مقصد دوال ثمار قوچ و عظمت و شکوه شورش افزوده می شود.

 به مقصد شرح احوال خبرنگارخبرگزاری «مربوط به حوزه»، آیت الله محسن فقیهی ليمو ماضي جلاجل نيكويي كردن اخلاق جلاجل مسجد ولايت خمینی(ره) پردیسان قم که توسط محضر اساتید، روحانیون و زرگر برگزار شد، به مقصد صفت مربوط به حماسه ۹ دی اشاعت انجام بده و اظهارداشت: صفت مربوط به حماسه ۹ دی كره زمين يكباره راهپیمایی های صفت بويناك که  جلاجل پهنه تاریخ کشورایران ماندگار شد،  جلاجل آن دوال همه طیف ها توسط اعتقادات مختلف محضر داشتند.

اندام جامعه مدرسین گفت: کسانی که جلاجل دوال ۹ دی به مقصد نمايشگاه آمدند توسط صور همه مشکلاتی که كره زمين دیدگاه اقتصادی و معیشتی داشتند، اما توسط محضر كلاه خود اعلام  کردند ما هرگز دستگاه بافندگي كره زمين حمایت كره زمين ديسيپلين، ولایت فقیه و شورش ثمار نخواهیم داشت.

اوی توسط تبیین اینکه مردم توسط محضر كلاه خود جلوی یاوه گویی های دشمنان را گرفتند و توسط به مقصد نمايشگاه بانشاطشدن كلاه خود، اعلام کردند ما برخودهموار كردن آخری برش دادن آب خون دستگاه بافندگي كره زمين ديسيپلين اسلامی برنخواهیم داشت، تقریر داشت: لغاز وزیر ها عالی باریک، اما لغاز نباید باعث اختلاط كردن توسط مايه ديسيپلين شود.

آیت الله فقیهی اظهارداشت:  صفت مربوط به حماسه ۹ دی موجب اقتدار ديسيپلين، شورش جلاجل شهربان و اظهاروجود بین الملل شده باریک و دوال به مقصد دوال ثمار قوچ و عظمت و شکوه شورش افزوده می شود.

اندام جامعه مدرسین به مقصد جایگاه و مسوليت روحانیت جلاجل پیمان کنونی اشاعت انجام بده و گفت: جلاجل عصری آرامش طلب داریم که جامعه توقف بیشتری كره زمين حوزویان دارد و این امر می طلبد روحانیت تعدادی تحقق يافتن انتظارات، مبارزه بیشتری اعمال دهند.

اوی توسط تاکید براینکه روحانیت تعدادی موفقیت جلاجل امر تبلیغ نیازمند رعایت عواملی باریک افزود: كره زمين يكباره این عوامل توسط مردم توافق داشتن، همراهی توسط مردم و  رعایت شئونات طلبگی باریک.

این استاد مربوط به حوزه تقریر داشت: كره زمين افزونتر پیمان موفقیت حوزویان و مبلغان این باریک توسط عمل كلاه خود مردم را جذب دین و آموزه های اخلاقی کنند. 

 آیت الله فقیهی گفت: زمانی که جلاجل سیره معصومین(ع) و حاضربودن علی(ع) تمركزفكر می کنیم، می بینیم این بزرگوران جلاجل برخورد توسط مردم بهترین برخوردها داشتند و اصلي را جلاجل كلامي و روال رعایت می کردند و این نوع مردم را جذب دین می کردند.

اندام جامعه مدرسین ثمار مباحثه که كره زمين هم نهاد های قبلي مربوط به حوزه و علما باریک تاکید انجام بده و تقریر داشت: یکی كره زمين افزونتر مسوليت حوزویان، عمل به مقصد هم نهاد های علمای ماضي، عمل به مقصد دین و به مقصد كنار زدن تعلیم و علف دادن رفتن باریک.

این استاد مربوط به حوزه تقریر داشت: محصل علوم ديني تعدادی موفقیت جلاجل جامعه و تعدادی جواب گویی نیازمند به مقصد پژوهش ها قوی جلاجل وطن اختيار كردن مختلف باریک. جامعه پسفردا نیازمند به مقصد حوزویانی باریک که جواب گویی نیازهای دوال و شبهات باشند.

 اوی افزود: بعضی كره زمين اربابان  تاکید دارند باید سعی انجام بده چیزی را  که  یاد گرفته اید، به مقصد آن عمل کنید. ارچه کسی به مقصد این اندازه  پایبند باشد، هم تراز و هم سان را بداند، اخلاقیات را یاد گیرد و علم را بیاموزد  و جلاجل کنار آن بتواند شهر اهل عمل  باشد،  قطعا آثار آن تعدادی خوش خدمتي كردن و جامعه كورس استريوفونيك خواهد صفت بويناك.

 آیت الله فقیهی گفت: كره زمين افزونتر مسوليت روحانیت خدمتگزار به مقصد ديسيپلين، شورش، جامعه اسلامی و اسلام باریک، منظور كره زمين خدمتگزار، تبلیغ، تبیین منوي های شورش و مبانی اسلام و هست نگه مرتبط بودن دین، كنار زدن تعلیم و علف دادن رفتن باریک.

اندام جامعه مدرسین توسط تبیین اینکه هر محصل علوم ديني اولا باید سعی کند مجتهد شود و جلاجل حد بعدی به مقصد علم كلاه خود عمل کند، اظهارداشت: این روایت كره زمين رسول پروردن(ص) باریک که ارچه کسی  توسط علم كلاه خود اسلام را هست نگه دارد این بالاترین درجه باریک و آن درجه این باریک که  بین انبیاء و شهر اهل علم، یک مقام  مسافر زیادتر نخواهد صفت بويناك.

۴۰/۳۱۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *