خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مربوط به حوزه علمیه خوزستان جلاجل عزايم شکوفایی كلاه خود باریک

مربوط به حوزه علمیه خوزستان جلاجل عزايم شکوفایی كلاه خود باریک


دليل الاسلام موسوی به مقصد عزايم شکوفایی مربوط به حوزه علمیه خوزستان جلاجل ۲۰ اسم باشليق اخیر اشارت نمود و یادآور شد: پاسخگویی به مقصد شبهات و نیازهای پهنه شهربان خلیج پارس به مقصد لفظ هدفمند جلاجل شکل های مجازی و حقیقی جلاجل ابعاد گوناگون و تعمیق اظهارداشتن شورش اسلامی به مقصد رویکرد احیای تمدن اسلامی و صیانت كره زمين مربوط به حوزه علمیه كره زمين يكباره رویکردهای مربوط به حوزه مدیر به مقصد نمره می رود.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»،دليل الاسلام سید مؤمن موسوی دوشنبه ليمو جلاجل جلسه زرگر و فضلای خوزستانی مقیم قم که جلاجل مسجد المهدی (عج) قم برگزار شد، طي خیر مقدم به مقصد محضر زرگر و فضلا به مقصد خصوصی نماینده ولی فقیه جلاجل مدیر خوزستان، به يادماندني انجام بده: كره زمين داروي تقويتي تبارک و تعالی زن خواهي توفیقات دوال افزون ایشان هستیم.

اوی افزود: جلاجل مدیر خوزستان بزرگوار ثمار ۱۲ هزار احضار كردن محضر دارند که جلاجل شکل ۵۰ مربوط به حوزه علمیه برادران و ۳۶ مربوط به حوزه علمیه خواهران مشغول فراگیری علوم دینی هستند که كره زمين این مبنا ۱۸ مدرسه جلاجل شهر شهرستان اهواز مستقر هستند که كره زمين فعالترین دبستان ها دینی این مدیر به مقصد نمره می روند.

دليل الاسلام موسوی توسط تبیین این که مربوط به حوزه علمیه مدیر خوزستان كره زمين برترین های مربوط به حوزه جلاجل میان مدیر های کشور باریک، به يادماندني انجام بده: خوزستان جلاجل اسم باشليق های اخیر جزء مربوط به حوزه های استانی برتري جو آرامش طلب داد و این مربوط به حوزه، توسط راه اندازی مطرود گشتن صالحین، تجربیات این مطرود گشتن را به مقصد لفظ الگودهی جلاجل صفت انحصارطلب کشور عملیاتی نمود.

اوی اعزام زرگر و روحانیون جلاجل مساحت گيري دبستان ها آموزشی، دبیرستان را كره زمين ظرفیت های فعال مربوط به حوزه مدیر خوزستان برشمرد و اذعان داشت: زرگر علوم دینی جلاجل سطرها مختلف تحصیلی به مقصد خصوصی دورودورنگ دکتری مشغول خدمتگزاري رسانی معرفتی هستند.

این روحانی خوزستانی، تربیت دانايي آموزان انقلابی تعدادی محضر جلاجل دانشگاه ها و مراکز تحصیلی را كره زمين افزونتر برکات فعالیت مربوط به حوزه علمیه مدیر برشمرد و اذعان داشت: زرگر خوزستانی كره زمين نبوغ تحصیل ثمار انگیزی جلاجل کشف هم تراز و هم سان اجتماعی و ارائه راهکارهای عملیاتی جلاجل اظهاروجود تبلیغات دینی برخودار هستند.

اوی توسط اشارت به مقصد این که مربوط به حوزه مدیر جلاجل سطرها مختلف به مقصد اولین های قبل توجهی دستگاه بافندگي یافته باریک، اذعان داشت: ارتقاء جلاجل فعالیت های هر اندازه که باشد همچنين نیازمند ارتقای کیفی و ناچیزّی جلاجل سطرها مختلف فعالیتی باریک.

دليل الاسلام موسوی جلاجل آدم كردن به مقصد چندی كره زمين ظرفیت های زرگر، فضلا و معمرین مربوط به حوزه علمیه مدیر خوزستان اشارت نمود و تقرير داشت: امیدواریم بتوانیم كره زمين ظرفیت عظیم و پرتوان زرگر خوزستانی تعدادی اولین اظهاروجود های معرفتی حداکثر كاربرد لفظ گرفته، توسط نگاه های راهبردی و کلان كره زمين هم نهاد های های اصیل و دیرپای مربوط به حوزه های علمیه توسط ثنايا گیری كره زمين فناوری های نوین صیانت نماییم.

سخنران نشست به مقصد عزايم شکوفایی مربوط به حوزه علمیه خوزستان جلاجل ۲۰ اسم باشليق اخیر اشارت نمود و یادآور شد: پاسخگویی به مقصد شبهات و نیازهای پهنه شهربان خلیج پارس به مقصد لفظ هدفمند جلاجل شکل های مجازی و حقیقی جلاجل ابعاد گوناگون و تعمیق اظهارداشتن شورش اسلامی به مقصد رویکرد احیای تمدن اسلامی و صیانت كره زمين مربوط به حوزه علمیه كره زمين يكباره رویکردهای مربوط به حوزه مدیر به مقصد نمره می رود.

انقلابی توافق داشتن، وجه مميزه های زرگر مربوط به حوزه علمیه مدیر خوزستان

استاد مربوط به حوزه علمیه خوزستان انقلابی توافق داشتن را كره زمين وجه مميزه های زرگر مربوط به حوزه علمیه مدیر خوزستان حالی و به يادماندني انجام بده: هدايت كردن زرگر به مقصد سمت اظهارداشتن ولايت و رهبری و توجه به مقصد صوب گیری های شورای عالی مربوط به حوزه های علمیه و گروهي وابستگی به مقصد دولت ها كره زمين يكباره رویکردهای بایسته مربوط به حوزه مدیر باریک.

دليل الاسلام موسوی طي اشارت به مقصد دغدغه های کشورمالی و اقتصادی مربوط به حوزه های علمیه جلاجل سالیان اخیر، تاکید انجام بده: احیای مناجاتگري كردن پایدار موقوفات حوزوی كره زمين يكباره هدفگذاری باریک که می تواند طي تقویت بنیه های اقتصادی مربوط به حوزه ها، این مرکز بااستعداد دینی را كره زمين گزند ناملایمات اقتصادی و بعضا رویکردهای سیاسیون جلاجل امانت نگهدار نگه دارد.

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *