خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / دانشجوی محجوبه توسط اتومبیلش آزاردهندگان نژادپرست را تعقیب انجام بده

دانشجوی محجوبه توسط اتومبیلش آزاردهندگان نژادپرست را تعقیب انجام بده


مربوط به حوزه/ دانشجوی محجوبه پرستاری که جلاجل خیابان فلتام انگلستان باروح اهانت كورس نامويه نژادپرست آرامش طلب گرفته صفت بويناك، اتومبیل آنان را تعقیب کرده و كره زمين آنان فیلمبرداری انجام بده.

به مقصد شرح احوال رديف نظامي ترجمه خبرگزاری «مربوط به حوزه» به مقصد شيريني كره زمين دیلی میل، یک دانشجوی مسلمان بودن پرستاری جلاجل شهر فلتام انگلیس می گوید كورس نامويه نژادپرست به مقصد سمت اتومبیل او تخمچه طير پرگره کرده و او را «تروریست» جرم بخش کرده بضع و به مقصد او  و خواهرش اهانت انجام بده ه بضع. این دانشجوی محجوبه مردان مهاجم را مادام اتومبیل كندو تعقیب کرده و ویدئوی این بسته را نیز جلاجل توییتر منتشر کرده باریک.

دانشجوی مسلمان بودن گفت: آن ها دوطرفه مسلمان بودن اشتباهی را تجريد کردند که كله دار به مقصد سرش بگذارند به دلیل اینکه زمانی که خواهرم داشت توسط پلیس درستكاري می انجام بده، منبرها تعقیب كندو کردم و توسط دوربین تلفن همراهم كره زمين عذار هایشان فیلم برداری کردم.

اوی جلاجل زیر تصاویر منتشر شده جلاجل توییتر نوشت: همین الان قربانی اسلام هراسی شدم و هنگامی که كره زمين خروجی فلتام سینورد می رفتم،  به مقصد صیانت اتومبیلم تخمچه طير پرگره کردند!

اوی جلاجل آدم كردن نوشت: اما آن ها دوطرفه مسلمان بودن اشتباهی را تجريد کردند! به دلیل اینکه منبرها تعقیب كندو کردم درحالی که خواهرم توسط پلیس درستكاري می انجام بده. كره زمين لفظ هایشان هم فیلم برداری کردم! شما را جلاجل حق ستان می بینم.

ویدئوی منتشر شده به مقصد خاطره ها «اهانت ها» به مقصد لفظ بی شرفه منتشر شد.

او جلاجل آدم كردن گفت: آن ها ما را مسلمان بودن تروریست جرم بخش کرده و توسط خنده زدن ما را دستگاه بافندگي انداختند. آن ها نمی دانستند که منبرها یک راننده توسط دستگاه بافندگي فرمان عالی هستم و دستگاه بافندگي برنمی دارم مادام مدرک واضحی كره زمين کاری که کرده بضع به مقصد دستگاه بافندگي بیاورم. منبرها هرگز جلاجل زندگی سوءاستفاده نژادپرستانه را تحمل ناكردني نکرده و نخواهم انجام بده. منبرها توسط فخرآميز مسلمان بودن و محجوبه هستم.

سخنگوی فعل التزام ماماچه، نهاد مندرج اسلام هراسی نیز گفت: سوءاستفاده تخمچه طير نواختن به مقصد زنان مسلمان بودن داغ جا دهنده مشکلی باریک که جلاجل اسم باشليق های اخیر به مقصد نكراء رو به مقصد افزایش باریک.

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *