سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / دبیر سومین جشنواره عليم حلی مدیر قزوین نصب شده شد

دبیر سومین جشنواره عليم حلی مدیر قزوین نصب شده شد


مربوط به حوزه/ طی حکمی كره زمين صیانت مدیر مربوط به حوزه علمیه مدیر قزوین ،دليل الاسلام مصطفی بیگدلی تعدادی سومین شهر بار به مقصد ديباچه دبیر برگزاری جشنوره عليم حلی مدیر نصب شده شد.

دليل الاسلام مصطفی ابراهیمی جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه جلاجل قزوین جلاجل این اخبار گفت: توسط توجه به مقصد تلاشهای باارزش ،دليل الاسلام بیگدلی جلاجل امر ترویج و توسعه مطالعه و توسط توجه به مقصد موافقت معاف مطالعه مربوط به حوزه های علمیه کشور، اوی تعدادی ديباچه سومین شهر بار به مقصد ديباچه دبیر جشنواره عليم حلی مدیر قزوین نصب شده شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد تأکیدات رهبر معظم شورش ثمار لزوم اشکال علم و ایجاد متحرك رقيق‌افزاری و علمی جلاجل کشور تقریر انجام بده: جلاجل ماضي متأسفانه مثال بودیم که جلاجل مربوط به حوزه علمیه توجه جدی به مقصد مشکل مطالعه و تحقیق نمی‌شد، اما طی اسم باشليق‌های اخیر توسط برگزاری جشنواره‌هایی نظیر عليم حلی فعالیت‌های نیکویی جلاجل این زمینه لفظ گرفته باریک و تحقیق و مطالعه جلاجل میان زرگر به مقصد خصوصی زرگر بالنتيجه فروغ یافته باریک.

معاف مطالعه مربوط به حوزه علمیه قزوین به يادماندني انجام بده: كره زمين بااستعداد‌ترین دستور كار‌هایی که جلاجل مربوط به حوزه علمیه تعدادی رشد و گشايش تحقیق و مطالعه لفظ گرفته باریک، دانايي‌افزایی اساتید حوالی تحقیق و مطالعه و ارائه وطن اختيار كردن به مقصد زرگر جلاجل زمینه تحقیق و مطالعه باریک.

اوی تقریر انجام بده: یکی كره زمين دستاوردهای بااستعداد مربوط به حوزه علمیه فراگیر كشته شدن اهمیت تحقیق و مطالعه و شکل‌گیری تشکل‌های علمی و پژوهشی جلاجل مربوط به حوزه باریک که این مشکل تأثیر کثیر جلاجل آینده پژوهشی مربوط به حوزه علمیه خواهد داشت.

دليل الاسلام ابراهیمی به يادماندني انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي دشمنان جمعناتمام مبارزه كلاه خود را تعدادی ایجاد شبهات جلاجل اعتقادات متمرکز کرده بضع و مربوط به حوزه علمیه کار دارد توسط كاربرد كره زمين ظرفیت‌های كلاه خود به مقصد این شبهات جواب دهد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *