خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / دهمین همایش سالاسال «ادیان جهانی» جلاجل کشورکانادا برگزار انجام خواهد شد

دهمین همایش سالاسال «ادیان جهانی» جلاجل کشورکانادا برگزار انجام خواهد شد


مربوط به حوزه/ مسلمانان شهر یلونایف، بزرگترین شهر جلاجل مغرب کشورکانادا، دهمین همایش سالاسال «ادیان جهانی» را امسال برگزار می‌کنند که تيرخور آنان آشناسازی پیروان ادیان مختلف توسط یکدیگر، ایجاد مسالمت دینی و همزیستی میان ادیانی تبیین شده باریک.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه، دهمین همایش سالاسال «ادیان جهانی» یکشنبه این هفته جلاجل شهر یلونایف، بزرگترین شهر شهربان غربی کشورکانادا برگزار می‌شود.

همایش ادیان جهانی آرامش طلب باریک ساق دست Three-5 عصر یکشنبه جلاجل مرکز فرهنگی میراث پرینس ولز شمالی جلاجل شهر یلونایف کشورکانادا برگزار شود.

بشیر اسلام یکی كره زمين برگزارکنندگان درزمينه تيرخور برپایی این همایش میان ادیانی به مقصد خبرنگاران گفت: تيرخور این باریک که شرکت کنندگان و پیروان ادیان مختلف جلاجل این همایش زیادتر درزمينه همدیگر بیآموزند. قصد ما ترویج آرامش و تحمل ناكردني دینی باریک. ما می‌خواهیم همزیستی و همدلی میان ادیانی را ترویج دهیم و در عوض مردم این مجال مهلت را ایجاد کنیم که یکدیگر را كره زمين رديف نظامي‌ها و ادیان مختلف ملاقات کرده و توسط هم آشنا شوند. می‌خواهیم توسط این کار انسانیت میان آن‌ها ثمار هم آشکار شود.

اسلام جلاجل آدم كردن افزود: مردمی که نمایندگانی كره زمين انواع معنویت دینی و فرهنگی مختلف مثل بومیان کشورکانادا، مسلمانان، مسیحیان، بودایی‌ها، هندوها و غیره هستند جلاجل اینجا توسط هم ملاقات خواهند داشت. ما می‌خواهیم اطمینان محصول برداري کنیم که جلاجل پایان این همایش رديف نظامي‌های مذهبی مختلف توسط درک بهتری كره زمين همدیگر مقام همایش را شهر ترک کنند.

یلونایف مرکز و مهتر‌ترین شهر پذیرایی جبلت مغرب کشورکانادا باریک. این شهر جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ جمعیتی روبه رو توسط ۱۹،۲۳۴ نفر داشت و مساحت آن ۱۰۵٫۲ کیلومتر چهره آرايي باریک. ۶۸ درصد كره زمين مردم شهر، سفیدپوست و بقیه كره زمين افزونتر نژادها هستند.

ثمار سيني سرشماری اسم باشليق ۲۰۰۱ جلاجل کشورکانادا، خواهد شد مسلمانان این کشور ۵۷۹,۶۴۰ (کمتر كره زمين ۲٪) بوده باریک که  ثمار سيني تخمین جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۶، خواهد شد مسلمانان این کشور به مقصد  ۷۸۳,۷۰۰ نفر یا قريب ٪۲٫۵ رسیده باریک که حكماً این آمار رسمی هستند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *