خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / دورودورنگ آموزشی «زرگر ماموریت» آموزش و پرورش يكم شد

دورودورنگ آموزشی «زرگر ماموریت» آموزش و پرورش يكم شد


مربوط به حوزه/ نهمین دورودورنگ آموزشی زرگر ماموریت جلاجل آموزش و پرورش، جلاجل خيمه شهدای نكره مشهد مقدس يكم شد.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه»، به مقصد حمل كره زمين  مرکز دبیرخانه ستاد هم‌پیشه ها، نهمین دورودورنگ آموزشی زرگر ماموریت جلاجل آموزش و پرورش توسط شرکت ۷۸ نفر كره زمين زرگر مدیر های زخمي شدن رضوی ، زخمي شدن شمالی، زخمي شدن جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان كره زمين پسفردا ۱۶ تیر ماه به مقصد اختصاصی یک هفته، جلاجل جلاجل خيمه شهدای نكره مشهد مقدس يكم شد.

 طلابی که دورودورنگ خدمتگزاري  هرآينگي كلاه خود را جلاجل آموزش و پرورش می گذرانند ،جلاجل این دورودورنگ طی شصت زمان سنج کلاس و کارگاه  توسط علوم شرعي و روشهای کار جلاجل آموزش و پرورش آشنا می گردند و آن وقت جلاجل واحدهای آموزشی یا مراکز اداری آموزش و پرورش دورودورنگ خدمتگزاري هرآينگي را سپری می نمایند .

زرگر ماموریت در عرض جلاجل این دورودورنگ مفاهیم و مطالبی چون، آشنایی توسط نيت ها دورودورنگ های تحصیلی و دوره کتاب های درسی، آشنایی توسط گزارش ها وظایف و ماموریت های مربوط به حوزه پرورشی، آشنایی توسط آیین نامه اجرایی آموزشگاهها و نیز فضای مجازی آسیب ها و مجال مهلت ها را خواهند آموخت .

نحوه جواب گویی به مقصد سئوالات و شبهات دانايي آموزان، آشنایی توسط روانشناسی کودک و نوجوان، آشنایی توسط صفت حرام زاده تحول بنیادین و… كره زمين افزونتر طلب كردن دورودورنگ آموزشی سرباز احضار كردن جلاجل آموزش و پرورش باریک.

جلاجل آیین واگشايي این دورودورنگ  دليل الاسلام والمسلمین سید مجتبی ملکی،  مشاورعالی به ‌دست آوردن آموزش و پرورش و دبیر ستاد هم‌پیشه ها، دليل الاسلام والمسلمین کشوری، رئیس مرکز آموزش های مهارتی و کاربردی مربوط به حوزه های علمیه و خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش زخمي شدن رضوی به مقصد ایراد حرف پرداختند و نيت ها و اهمیت محضر زرگر جلاجل آموزش و پرورش را یادآور شدند.

انتهای پیام