سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی در عوض زرگر تهرانی برگزار می شود

دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی در عوض زرگر تهرانی برگزار می شود


مربوط به حوزه/ معاف آموزش مربوط به حوزه علمیه ولايت همداستاني(ع) شهرستان تهران كره زمين برگزاری «دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی» جلاجل این مربوط به حوزه نبا داد و گفت: جلاجل پایان این دورودورنگ تخصصی، مدارک باانسجام به مقصد زرگر شرکت کننده جلاجل دورودورنگ اعطاء خواهد شد.

دليل الاسلام سیدسعید حسینی جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» جلاجل شهرستان تهران، توسط اعلام نبا برگزاری «دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی» خصوصی زرگر مربوط به حوزه علمیه ولايت همداستاني(ع) شهرستان تهران، تقریر داشت: جلاجل راستای تربیت زرگر زباندان در عوض محضر موفق جلاجل اظهاروجود تحصیل و تبلیغ، بدي ها آموزش مربوط به حوزه علمیه ولايت همداستاني(ع) شهرستان تهران، اقدام به مقصد برگزاری «دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی» انجام بده.

معاف آموزش مربوط به حوزه علمیه ولايت همداستاني(ع) شهرستان تهران، توسط تبیین این که شرکت زرگر جلاجل «دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی» شرایطی دارد، گفت: قبولی جلاجل ضبط كردن توسط مربی مکالمه مهمترین شرط ورود به مقصد این دورودورنگ تخصصی باریک.

دليل الاسلام حسینی به يادماندني انجام بده: زرگر پشت بام كره زمين قراردادبستن موفق «دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی»، و توسط نگاه خشم آلود استاد مربوطه، مدرک تدریس رسمی را جلاجل پایان دورودورنگ صاحبخانه خواهند انجام بده.

معاف آموزش مربوط به حوزه علمیه ولايت همداستاني(ع) شهرستان تهران افزود: ایضاً وام گذاري کمک هزینه به مقصد بيگانگان موفق جلاجل پایان دورودورنگ و نیز وام گذاري کمک هزینه شرکت جلاجل اردوی نجف اشرف و کربلای معلی به مقصد اختصاصی یک ماه، كره زمين افزونتر امتیازات شرکت جلاجل «دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی» باریک.

استاد الوندی: فهم مرغوبيت آموزه های اسلام توسط زبان عربی امکان دارد

جلاجل اولین جلسه عمومی زرگر مربوط به حوزه علمیه ولايت همداستاني(ع) جلاجل اسم مورد تبیین نيت ها برگزاری «دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی» نیز، دليل الاسلام هادی الوندی متعهد بخش زبان مدرسه علمیه ولايت خمینی(ره) شهرستان تهران و رابط مرکز زبان مربوط به حوزه علمیه قم جلاجل مدیر شهرستان تهران، نکاتی را جلاجل اسم مورد اهمیت و هرآينگي یادگیری مکالمه عربی، تبیین انجام بده.

اوی افزود: كره زمين يكباره فواید یادگیری زبان عربی به مقصد لفظ تخصصی، این باریک که شتاب ترقی و تحصیل یک احضار كردن را باغ ها كورس مواجه نزد می کند؛ ایضاً، آشنایی توسط فضاهای جدید علمی و تيرخور مند كشته شدن سیر مطالعاتی، توانایی بلیغ احضار كردن در عوض تبلیغ دین جلاجل اظهاروجود بین الملل، آشنا دقیق نمناك كره زمين آموزه های اسلام و معارف شهرستان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) كره زمين افزونتر فواید محضر جلاجل «دورودورنگ تخصصی مکالمه عربی» باریک.

دليل الاسلام الوندی جلاجل تبیین دستور كار های کلاس مکالمه عربی نیز گفت: این کلاس ها جلاجل هر اسم باشليق تحصیلی سه ترم و یک دورودورنگ برگزار می گردد که دورودورنگ تابستانی آن، جلاجل كورس ترم و به مقصد لفظ مجمل جلاجل منتصر اردوی زیارتی – آموزشی می باشد؛ و اسم باشليق دوم هم به مقصد همین منوال می باشد که جمعا ده ترم باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: پس ازآن كره زمين تكميل این ده ترم، زرگر واصل دورودورنگ های تخصصی می شوند که این دورودورنگ ها عبارتنداز تدریس، نویسندگی، ترجمه و سخنرانی که حكماً مدارک هر یک كره زمين این مهارت ها به مقصد زرگر اعطاء خواهد شد.

۳۱۳/۲۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *