خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / روحانیت جلاجل درافتادن تاریخ هیچ گاه مردم را مهجور نگذاشته باریک

روحانیت جلاجل درافتادن تاریخ هیچ گاه مردم را مهجور نگذاشته باریک


دليل الاسلام شکری توسط اشاعت به مقصد این که همراهی توسط مردم بااستعداد ترین ویژگی و مميزه روحانیت شیعه باریک، گفت: روحانیت جلاجل درافتادن تاریخ هیچ گاه مردم را مهجور نگذاشته و جلاجل همه لحظات هم نشين و همگام توسط مردم بوده باریک.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه كره زمين مازندران، دليل الاسلام محمد همداستاني شکری، استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران، پسفردا جلاجل نشست روحانیان شهر لاریجان شهر آمل به مقصد وعاء آفرینی روحانیت جلاجل درافتادن تاریخ اشاعت انجام بده و گفت: روحانيت راستين مسن توسط تربيت اليگارش ذيل شهر بار تاريكي ها، ايذا و هر نوع عهد نامه و آرامش طلب داد شرورانه نرفته  و نمي‌ روند.

اوی توسط تعبیر این که روحانیت اصیل و انقلابی همين مدافع صفت پست ملت بوده و دراین مسیر كره زمين خودگذشتگی ها و مجاهدت های بینهایت اعمال داده باریک، افزود: مبارزه های روحانیت جلاجل ادوار مختلف تاریخ دستاوردهای ارزشمندی را جلاجل صفت به خاطرسپردني و گشايش دین و شورش شامل شده باریک.

دليل الاسلام شکری توسط اشاعت به مقصد این که همراهی توسط مردم بااستعداد ترین ویژگی و مميزه روحانیت شیعه باریک، به يادماندني انجام بده: روحانیت جلاجل درافتادن تاریخ هیچ گاه مردم را مهجور نگذاشته و جلاجل همه لحظات هم نشين و همگام توسط مردم بوده باریک.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تعبیر این که جلاجل جریان مبارزات نهضت شورش اسلامی نیز همراهی مردم و روحانیت موجب پیروزی نهضت شد، تاکید انجام بده: جلاجل هشت اسم باشليق دفاع مقدس نیز روحانیت همچنين هم هم نشين توسط افزونتر اقشار جامعه جلاجل جبهه های كلنجار موجودي شد و كره زمين شورش و ديسيپلين اسلامی دفاع انجام بده.

ولايت جمعه شهر لاریجان شهر آمل در عرض توسط اشاعت به مقصد این که روحانیت همين به مقصد همراهی توسط مردم سربلندي می کند، به يادماندني انجام بده: وجه تمایز روحانیت شیعه جلاجل درافتادن تاریخ نیز هم نشين توافق داشتن توسط مردم باریک.

دليل الاسلام شکری توسط تعبیر این که پسفردا دشمنان و بدخواهان شورش و روحانیت مبارزه می کنند توسط تبلیغات منفی و فضاسازی های دروغین میان مردم و روحانیت مسافر بیاندازند، تاکید انجام بده: اما دشمنان و معاندان شورش اسلامی باید بدانند که پیوند میان مردم و روحانیت یک پیوند مستحکم باریک.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط اشاعت به مقصد این که جلاجل حلول كننده موجودي بااستعداد ترین دغدغه روحانیت مشکلات معیشتی و زندگی مردم باریک، به يادماندني انجام بده: روحانیت نیز جلاجل کنار مردم كره زمين دولت مطالبه دارد و جلاجل این اسم مورد تریبون مردم در عوض رساندن شغل هامشاغل های ايشان به مقصد مسؤولان باریک.

اوی توسط تعبیر این که روحانیت جلاجل منبرها و خطابه های كلاه خود همين نسبت به مقصد مشکلات معیشتی مردم و وضع اقتصادی کشور به مقصد مسؤولان تذکر داده و می دهد، تاکید انجام بده: مردم مطمئن باشند که جلاجل این راه روحانیت هم نشين ايشان خواهد صفت بويناك و برخودهموار كردن شكل پذيري مطالبات و مدعا های به مقصد حق مردم روحانیت كره زمين مبارزه های كلاه خود دستگاه بافندگي نخواهد کشید.

دليل الاسلام شکری توسط اشاعت به مقصد این که روحانیت جلاجل درافتادن تاریخ هیچ گاه به مقصد فضاسازی های عدو علیه كلاه خود توجه نکرده و مهجور به مقصد ماموریت و مسوليت كلاه خود جلاجل برابر دین و مردم عمل کرده باریک، گفت: پسفردا نیز روحانیت اصیل و توسط بصیرت کشورمان به مقصد بدون شك مسوليت كلاه خود که عمل خواهد انجام بده و جلاجل این مسیر به مقصد گليل کشی های دشمنان اسلام و شورش توجه نمی کند.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تعبیر این که روحانیت دفاع كره زمين اسلام، شورش و همراهی توسط مردم را ماموریت و تکلیف پسفردا كلاه خود می داند، تاکید انجام بده: این قشر اثرگذار جامعه اسلامی هیچ گاه كره زمين این مسیر كريه پشت سر نشینی نکرده و پسفردا نیز توسط قوچ جلاجل این مسیر آرامش طلب دارد.

ولايت جمعه شهر لاریجان جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود توسط تعبیر این که پسفردا روحانیت باید امید و استشهادات را به مقصد جامعه تزریق کند، افزود: جلاجل مواجه نزد كلنجار روانی که عدو ابتر شدن کرده بهترین راه گشايش امید جلاجل قلب های مردم باریک.

دليل الاسلام شکری توسط اشاعت به مقصد این که تيرخور عدو ناامید وزیر ها مردم نسبت به مقصد آینده ديسيپلين و شورش باریک، به يادماندني انجام بده: روحانیت انقلابی باید جلاجل منبع ها و خطابه های كلاه خود طي تبیین دستاوردهای چهل ساله شورش، مردم را نسبت به مقصد آینده کشور امیدوار کند.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تعبیر این که شورش اسلامی کشورایران علیرغم همه فشارها و توق های دشمنان توسط قوچ جلاجل مسیر منوي ها و نيت ها كلاه خود جلاجل حرکت باریک، تاکید انجام بده: هیچ قدرتی نمی تواند مانع كره زمين اولین کشورمان جلاجل اظهاروجود های پیش روی شود.

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *