سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / سه مسجد جلاجل لندن یادداشت‌های تهدیدآمیز دریافت کردند

سه مسجد جلاجل لندن یادداشت‌های تهدیدآمیز دریافت کردند


مربوط به حوزه/باغ ها سه مسجد جلاجل لندن یادداشت‌های دستگاه بافندگي نوشته تهدید آمیزی دریافت کرده‌بضع که جلاجل آن‌ها فرد ناشناسی، اعضای جامعه اسلامی را به مقصد بمباران‌گذاری جلاجل آینده نزدیک تهدید کرده باریک.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه به مقصد حمل كره زمين dunyanews، باغ ها سه مرکز اسلامی جلاجل لندن یادداشت‌های دستگاه بافندگي نوشته تهدید آمیزی دریافت کرده‌بضع که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد توسط یک فرد كره زمين شهربان شفیلد جلاجل جبلت انگلستان پست شده باشند.

نمازخانه ها فورست گیت، کاونتری کراس جلاجل بروملی و مسجد رمضان جلاجل دالستون یادداشت‌های تهدید آمیزی دریافت کرده‌بضع. این اقدام اسلام‌ستیزی  موجر ایجاد هراس و خوف داشتن عمومی جلاجل جامعه مسلمانان شده و پلیس مبارزه توسط تروریسم لندن آرامش طلب باریک به مقصد این اسم مكلف رسیدگی کند.

مسجد فورست گیت جلاجل شروق لندن واقع شده دارای یک مدرسه ابتدایی نیز می‌باشد. جلاجل نامه تهدید آمیز به مقصد این مسجد، فرد ناشناسی مدعی شده باریک که به مقصد زودی یک نظام ارباب رعيتي انفجاری به مقصد این مسجد خواهد فرستاد.

جلاجل پی تهدید به مقصد بمباران گذاری، دانايي آموزان جلاجل کلاس‌های نيكويي كردن محبوس شدند مادام ماموران جنایی مقام را تعدادی بمباران‌گذاری احتمالی بازرسی کنند. طاهر طلعتی ولايت معشر مسجد جلاجل این به دفعات گفت: ذات تهدید به مقصد نوع‌ای صفت بويناك که باید آن را جدی تلقی می‌کردیم. ما یک مدرسه ابتدایی اینجا داریم و نمی‌توانیم چنین تهدیداتی را به مقصد روح کودکان نادیده فرض کنیم.

شاه محمد مدیر مدرسه ابتدایی که نامه را نيرنگ ساز کرده می‌گوید: جلاجل دنیای دیوانه‌ای زندگی می‌کنیم. پودر سفیدی هم مقام هم پياله توسط نامه فرستاده شده صفت بويناك. کودکان هر دوال به مقصد اینجا می‌آیند و این نوع هراس و خوف داشتن ایجاد وزیر ها بسیار خطرناک باریک. باید فرستنده نامه را هر چون كه زودتر پیدا کنند.

درحالی که تهدیدات مشابهی به مقصد كورس مسجد افزونتر کاونتری کراس و رمضان جلاجل شهر لندن فرستاده شده، طلب كردن نوشته شده جلاجل كورس نامه افزونتر متفاوت بوده و فرد نویسنده نامه مسلمانان را به مقصد اجمال تهدید کرده باریک.

ارکین قانعی ولايت معشر مسجد کاونتری کراس نیز جلاجل این به دفعات گفت: ما كره زمين قرائت چنین تهدید واضحی شوک مضروب شدیم. اکنون نگران هستیم که زنان، مردم و کودکان مسلم توسط یک راننده دیوانه زیر گرفته شوند و این هولناک باریک. معلوم باریک که این بيگانگان تعدادی حالت اشنان انگیزی دستور كار ریزی کرده‌بضع و ما جلاجل سایه تهدید دائمی به مقصد كله دار می‌بریم.

زرین خواهر اوی افزود: ما جلاجل هراس زندگی می‌کنیم. نمی‌دانیم آرامش طلب باریک كره زمين پنجره بمباران به مقصد داخل اسم آفريدن تيررس کنند یا نقشه دیگری کشیده‌بضع.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *