سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / سیزدهمین دورودورنگ مطرود گشتن تلبس زرگر«مطرود گشتن ادیب» برگزار می شود

سیزدهمین دورودورنگ مطرود گشتن تلبس زرگر«مطرود گشتن ادیب» برگزار می شود


دليل الاسلام قربانی كره زمين برگزاری سیزدهمین دورودورنگ مطرود گشتن ادیب خصوصی زرگر زیرساخت پنجم به مقصد تبيره مربوط به حوزه علمیه شهر اصفهان، جلاجل تابستان۹۶خبر داد.

دليل الاسلام دليل قربانی جلاجل گفتگو توسط خبرگزاری «مربوط به حوزه» درزمينه دستور كار ای پیش روی يك جهت تبلیغ مربوط به حوزه علمیه شهر اصفهان تقریر انجام بده: مطرود گشتن تلبس زرگر مربوط به حوزه علمیه شهر اصفهان کهمعروف به مقصد مطرود گشتن ادیب باریک، تعدادی سیزدهمین اسم باشليق متوالی جلاجل صيف ۹۶ برگزار می شود.

اوی توسط تبیین اینکه این مطرود گشتن ادیب، طرحی ابتکاری كره زمين مربوط به حوزه علمیه شهر اصفهان ۱۳ اسم باشليق قبل به مقصد نحو آیت الله طباطبایی نسمت طراحی و پسفردا جلاجل سراسر کشور نهادینه شده باریک، گفت: طلابی که تكميل زیرساخت پنج  و قصد تلبس دائم را دارند باید حتما درطرح ادیب مربوط به حوزه علمیه شهر اصفهان شرکت کنند.

وظيفه مند تبلیغ و آموزش های کاربردی مربوط به حوزه علمیه شهر اصفهان به يادماندني انجام بده: مطرود گشتن ادیب كورس محب تآميز ای باریک، محب تآميز در‌آغاز آن، آموزشی باریک که به مقصد اختصاصی ۸۰ وقت نما آموزشی تعدادی زرگر طراحی شده و باید همه زرگر جلاجل این ساعات آموزشی و قراردادبستن سرف های تعیین شده شرکت کنند.

اوی آدم كردن داد: دمین محب تآميز این مطرود گشتن  این بوده که طلابی که محب تآميز اولا را توسط موفقیت خلف وعده كله دار بگذارند و پیمان تلبس دائم را حاصل کردن کنند، جلاجل ليمو عید غدیر به مقصد دستگاه بافندگي رئیس مربوط به حوزه علمیه شهر اصفهان محل بازگشت عالی قدر آیت الله العظمی مظاهری ملبس می شوند.

دليل الاسلام قربانی توسط اشارت به مقصد اینکه سرف های آموزشی مطرود گشتن ادیب كره زمين يكباره قلق خطابه، زبري کلاس داری، مدیریت مسجد، احکام تجهیز میت به مقصد لفظ کارگاهی، كشيك چي شناسی، شمارش يك پنجم، احکام بانک، قلق جذب مستمع  ديباچه انجام بده: همه سرف ها و مواردی که مبتلا به مقصد یک صفت تبليغاتچي باریک جلاجل مطرود گشتن ادیب به مقصد كورس صروت تئوری ، عملی و کارگاهی به مقصد زرگر تربيت يافته می شود.

اوی اشعاركننده انجام بده: هرآينگي برگزاری این مطرود گشتن تعدادی طلابی که قصد تلبس دارند این باریک  که طلابی که قصد تبلیغ را دارند علاوه ثمار قراردادبستن دروس حوزوی و دینی نیازمند ارتقا زبري های تبلغی كلاه خود هستند  که مطرود گشتن ادیب بسیار دراین زمینه كاستن باریک.

وظيفه مند تبلیغ و آموزش های کاربردی مربوط به حوزه علمیه شهر اصفهان تاکید انجام بده: سعی شده كره زمين زبده ترین اساتید جلاجل هر لفافه  و سرف تعدادی آموزش ثنايا ببریم، برخودهموار كردن گامی كاستن جلاجل صوب افزایش زبري های کاربردی زرگر باشد.

دليل الاسلام قربانی یادآور شد: زمان مندرج غيرماذون جلاجل این مطرود گشتن كره زمين اواخر خردادماه برخودهموار كردن ۲۱ مردادماه باریک و مدارک باروح نیاز تعدادی مندرج غيرماذون کپی شناسنامه و کارت ملی، چادرپوش قطعه عکس عمامه دار، گواهی اشتهازا به مقصد تحصیل كره زمين مربوط به حوزه علمیه و ارائه ارزیابی تحصیلی باریک. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *