خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / سیما كره زمين طنطنه‌گرایی دوری کند

سیما كره زمين طنطنه‌گرایی دوری کند


مربوط به حوزه/ این روزها عموم مردم به مقصد دیدگاه اقتصادی جلاجل پیمان بسیار سختی زندگی می‌کنند این مشکل به مقصد اندازه کافی در عوض آنان كريه باریک، در عوض همین امیدوارم مثال تجملگرایی جلاجل آثار نمایشی یا تلویزیونی نباشیم، چون ممکن باریک بي آرامي در عوض اسم پرشور به مقصد صور آورد.

همداستاني توکلی بازیگر سینما و تلویزیون جلاجل گفت‌و‌گو توسط  خبرگزاری «مربوط به حوزه»،درزمينه دستور كار‌های نوروزی و ویژگی تولیدات این ایام تقریر انجام بده: این روزها جلاجل وصيد نوروز آرامش طلب داریم. این ایام همیشه در عوض مردم توسط شادی و كنگاش هم نشين بوده باریک. اتفاقی که بسیار پسندیده باریک، چون به مقصد جامعه انگیزه و شادی تزریق می‌کند، جامه جنگي پیرو همه بخش‌های جامعه، سینما و تلویزیون نیز جلاجل این ایام شرایطی خاصی را مد نگاه خشم آلود آرامش طلب می‌دهند، منظور این‌که عموماً سعی می‌شود بهترین آثار جلاجل این ایام توزيع شدن شود. در عوض مثال جلاجل سینما، اکران‌هایی نوروزی حسب معمولً كره زمين میان کارهای مالامال مخاطره ها گلچين می‌شود و جلاجل تلویزیون هم همه شبکه‌ها توسط صفت انحصارطلب توان كلاه خود نگرنده سرگرم وزیر ها مردم هستند.

 

اوی افزود: اما جلاجل این میان موضوعی مطرح باریک، آنهم این‌که ما كره زمين این ظرفیت مادام چون كه اندازه جلاجل صوب تبلیغ آموزه‌های دینی ثنايا برده‌ایم. آنگونه که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد ما زیاد كره زمين آنکه به مقصد روی آموزش تاکید داشته باشیم به مقصد روی سرگرمی توجه داریم. این امر باعث می‌شود مادام جلاجل طويل اختصاصی ما كره زمين وطن اختيار كردن مفهومی گرد هم آمدن شویم و به مقصد نوعی مهجور به مقصد سرگرمی محض اين كه روی بیاوریم. اتفاقی که جلاجل سینما به مقصد نوعی رخ داده و ما کمتر مثال اتفاقات نیکویی جلاجل این مربوط به حوزه هستیم.

 

بازیگر سریال «مسیر خضرا» تاکید انجام بده: پوشيدگي مالامال واضح باریک که جلاجل ایام نوروز که همه مردم شاد هستند، هیچ کس توقف کارهای درام یا بسیار جدی را ندارد، اما جلاجل مربوط به حوزه فكاهه هم می‌توان کارهایی اشکال انجام بده که علاوه ثمار سرگرمی جلاجل پی یادآموزی نیز هستند. بگذارید مثالی بزنم. سریال «پایتخت» كلكسيون‌ای باریک که همه مردم آن را متحد شدن دارند و به مقصد نوعی توسط آن زندگی می‌کنند، اما این کار جلاجل کنار سرگرمی شغل هامشاغل‌های بسیار نیکویی هم در عوض مردم دارد. این كلام را جلاجل نهایی فصل این سریال که كره زمين تلویزیون توزيع شدن شد به مقصد نیکویی می‌شد، مشاهده انجام بده.

 

اوی توسط تاکید ثمار این‌که آموزش‌های قيمت‌های دینی علاوه ثمار دستور كار‌های نمایش، مسیر‌های افزونتر نیز در عوض پیمودن دارد، تقریر انجام بده: این نکته نیازی به مقصد بازگویی ندارد که زبان نمایش جذابترین وسايل در عوض گستردن مفاهیم ارزشی باریک، اما این مهجور یک بخش كره زمين کار باریک، چون طوق‌های مختلفی در عوض این کار صور دارد. بگذارید كره زمين یکی كره زمين دستور كار‌هایی که جدید كره زمين تلویزیون پش می‌شود و بسیار هم پرمخاطب شده اشاعت کنم. «عصر جدید» یک کار سرگرمی باریک که جلاجل آن به مقصد استعدادهای جدید توجه می‌شود، اما این دستور كار توسط زیرکی به مقصد وطن اختيار كردن ارزشی هم اشاعت دارد و اخلاقیات نیکویی اسلامی را به مقصد صفت منسوب به طوس مستتر جلاجل جای جای کارش مد نگاه خشم آلود آرامش طلب می‌دهد.

 

توکلی آدم كردن داد: این همزباني می‌تواند جلاجل افزونتر دستور كار‌های تلویزیون هم رخ دهد، حتی دستور كار‌هایی که به مقصد لفظ میزگرد برگزار می‌شود می‌تواند چنین اتفاقی رقم بخورد به مقصد شرطی که دستور كار باروح نگاه خشم آلود نگاهی شعاری به مقصد مباحث دینی نداشته باشد، چراکه جلاجل شماری كره زمين این دستگاه بافندگي تولیدات عموماً در عوض مخاطره ها دانشی فرض نمی‌شود، درصورتیک‌ه باید به مقصد مخاطره ها احترام گذاشت مادام جلاجل آدم كردن توقف جواب يابي واحد وزن معادل داشت. جلاجل این میان دستور كار‌های کودک را نباید فراموش انجام بده. کودکان یکی كره زمين مهمترین مخاطبان ما هستند، چون ايشان قادرند هم روی خانواده كلاه خود تاثیر جادادن باشند، هم اینکه سلیقه تماشاگران آینده سینما و تلویزیون را بسازنند.

 

این بازیگر آدم كردن داد: یک توصیه به مقصد تلویزیون دارم که امیدوارم توسط درایت مسئولان سیما پیشتر به مقصد آن فکر شده باشد. این روزها عموم مردم به مقصد دیدگاه اقتصادی جلاجل پیمان بسیار سختی زندگی می‌کنند این مشکل به مقصد اندازه کافی در عوض آنان كريه باریک، در عوض همین امیدوارم مثال تجملگرایی جلاجل آثار نمایشی یا تلویزیونی نباشیم، چون ممکن باریک بي آرامي در عوض اسم پرشور به مقصد صور آورد.

 

توکلی جلاجل بخش دیگری كره زمين این گفت‌وگو به مقصد شبکه قرآن اشاعت انجام بده و گفت: جلاجل میان شبکه‌های سیما، شبکه قرآن یکی كره زمين تاثیرگذارترین شبکه‌های سیما باریک که مخاطبان آن اقشار دیندار جامعه هستند، اما می‌خواهم توصیه کنم که این شبکه دایره مخاطبان كلاه خود را وسیع‌نمناك کند. این همزباني هم توسط متنوع وزیر ها آثار رخ می‌دهد، پوشيدگي به مقصد هیچ وجه منظور، روی با خود حمل كردن به مقصد کارهای سرگرمی محض اين كه نیست، اما راهکارهایی صور دارد که می‌توان ثمار مبنا مخاطبان این شبکه افزود. یکی كره زمين این مسیر معرفی صحیح داشته‌های این شبکه باریک، به دلیل اینکه منبرها كلاه خود چندین شهر بار اسم پرشور این شبکه بوده‌مام و دیده‌مام که چون كه دستور كار‌های جذابی دارد، اما این محصولات در عوض مردم ناآشناست پشت بام باید جلاجل قدم اولا ايشان را به مقصد درستی به مقصد مردم معرفی انجام بده.

 

اوی درزمينه عملکرد سینما هم جلاجل ایام نوروز چنین هزیمت داد: جلاجل اکران نوروزی عموماً ۷ یا ۶ فیلم جدید روی غطا می‌رود. جلاجل این میان می‌توان یک اجاره دهنده را كره زمين میان تولیدات ارزشی گلچين انجام بده. این همزباني اسم باشليق قبلا رخ داده و همچنين هم می تواند همزباني بیفتد. جلاجل همین اخبار باید اضافه انجام بده که توسط توجه به مقصد آثاری که جلاجل جشنواره فیلم فجر امسال دیدم تاچند فیلم دینی و انقلابی ما این ظرفیت را دارند مادام جلاجل ایام نوروز روی غطا روند.

 

توکلی جلاجل انتهای این گفت‌وگو تاکید انجام بده: هر اسم باشليق مقام معظم رهبری جلاجل يكم اسم باشليق توسط بیانات كلاه خود مسیری جدید را پیش رویمان آرامش طلب می‌دهد. در عوض همین ارچه ما بتوانیم به مقصد بیانات ایشان به مقصد شکلی درست جامعه عمل بپوشانیم، مطمئناً بیشمار كره زمين اندک کاری‌های جلاجل سینما و تلویزیون و افزونتر بخش‌های جامعه كره زمين بین خواهد رفت.

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *