خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / شیعه و سنی باشکوه نمناك كره زمين ماضي جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ كولاك شرکت کنند/راهپیمایی ۲۲ كولاك دوار مناسبی جلاجل راستای تبرئه رتيل باریک

شیعه و سنی باشکوه نمناك كره زمين ماضي جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ كولاك شرکت کنند/راهپیمایی ۲۲ كولاك دوار مناسبی جلاجل راستای تبرئه رتيل باریک


مربوط به حوزه/ولايت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند توسط تبیین اینکه راهپیمایی ۲۲ كولاك دوار مناسبی جلاجل راستای تبرئه رتيل باریک، گفت: امسال نیز همچون اسم باشليق های ماضي و حتی باشکوه نمناك شیعه و سنی جلاجل کنار یکدیگر جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ كولاك ماه شرکت خواهند انجام بده.

مولوی مغبچه حیدر فاروقی ولايت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» جلاجل شهر بیرجند، اشارتاً تبریک ایام‌الله هزل گويي فجر و ایضاً ۲۲ كولاك‌ماه، تقریر انجام بده: ثمار کسی پوشیده نیست که ملت کشورایران توسط محضر پرشور جلاجل راهپیمایی ۲۲ كولاك، باری افزونتر اتحاد و انسجام كلاه خود را جلاجل حمایت كره زمين شورش و ديسيپلين جمهوری اسلامی به مقصد نمایش می‌گذارد.

ولايت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند توسط اشارت به مقصد اینکه ولايت راحل (ره) توسط نترسي و قاطعیت توانست شورش اسلامی را به مقصد پیروزی برساند، تاکید انجام بده: همه مردم بایستی قدر این شورش را بدانند و پشتیبان آن باشند.

اوی به يادماندني انجام بده: مردم کشورایران به مقصد رهبری مقتدرانه ولايت خمینی (ره) جلاجل مقابل رژیم استبدادی و ايذا‌شاهی پهلوی ایستادند و توسط فداکاری و اخلاص شورش اسلامی را به مقصد پیروزی رساندند.

مولوی فاروقی به مقصد وعاء مؤثر شورش اسلامی جلاجل بیداری اسلامی اشارت‌ای انجام بده و افزود: شورش اسلامی کشورایران موجر شد که مردم ستمدیده بغایت كره زمين کشورهای اسلامی توسط الگو آرامش طلب وام گذاردن كره زمين این شورش علیه حکومت ستمكار و مستبد كلاه خود قیام کنند.

اوی توسط تأکید ثمار اینکه شرکت جلاجل راهپیمایی ۲۲ كولاك زیاد كره زمين هرزمانی موجر یأس دشمنان شورش می‌شود، ديباچه انجام بده: آنچه بذال باریک آن باریک که فردا عدو به مقصد قوچ شورش اسلامی پی برده و كره زمين شکست آن ناامید شده باریک.

ولايت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند ایضاً اشارتاً تأکید بي فزند تبرئه بها‌های شورش اسلامی به مقصد نسل بالنتيجه، اشعاركننده انجام بده: راهپیمایی ۲۲ كولاك، ایستادگی و مقاومت ملت مسلمان کشورایران را جلاجل روبه رو زیاده‌خواهی مستکبران و ديسيپلين اسم پيش خر به مقصد رخ جهانیان خواهد کشید.

مولوی فاروقی توسط تبیین اینکه صفت به خاطرسپردني ضمانت نامه به مقصد اسلام و رهبری، محضر مردم درصحنه و ایضاً صفت به خاطرسپردني اتحاد و همبستگی كره زمين عوامل تأثیرگذار جلاجل پیروزی شورش اسلامی بوده باریک، یادآور شد: صفت به خاطرسپردني عوامل مذکور، باعث بیمه كشته شدن شورش اسلامی می‌شود.

اوی آدم كردن داد: به مقصد‌صفت منسوب به طوس یقین فردا، مردم زخمي شدن جنوبی، شهر بیرجند و مردم جمعناتمام کشور کشورایران جلاجل راستای بيدين نگه‌درآمد داشتن یاد و خاطر شورش اسلامی و خصوصاً پشتیبانی كره زمين ولایت‌فقیه جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ كولاك محضر پیدا خواهند انجام بده.

ولايت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند توسط تبیین این موضوع بحث که فردا به مقصد برکت شورش اسلامی تحولات زیادی جلاجل جامعه ایجاد و نقشه‌های دشمنان تعدادی نابودی اسلام خنثی می‌شود، اذعان داشت: راهپیمایی ۲۲ كولاك بستری درخور اطفال جلاجل راستای تبرئه بها‌ها باریک.

مولوی فاروقی تأکید انجام بده: بایستی بتوانیم دستاوردها و بها‌های اسلامی را به مقصد نسل بالنتيجه نقل مكان کنیم و محضر مردم جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ كولاك‌ماه، بیانگر دفاع كره زمين منوي‌های ديسيپلين جمهوری اسلامی و تبعیت كره زمين رهبر شورش باریک و داروي تقويتي را شاکریم که تاکنون تمامی محاسبات عدو درصحنه شورش وعاء ثمار پيمان‌شده باریک.

اوی ۲۲ كولاك را نماد حمایت همیشگی ملت کشورایران كره زمين ولایت‌فقیه و بها‌های شورش اسلامی حالی و مطرح انجام بده: محضر جلاجل راهپیمایی این سنه تجدید بیعت ملت کشورایران توسط شهدا و ایضاً ولايت شهدا باریک.

ولايت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند جلاجل پایان كره زمين همه برادران و خواهران اعم كره زمين شیعه و سنی خواهان شدن مادام توسط محضر پرشور خویش جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ كولاك، مشت محکمی ثمار سقف مسطح آمریکا و همه یاوه‌کشورگویان بکوبند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *