خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مجتهد شهر اهل هم نهاد : دشمنی آمریکا توسط ملت کشورایران و ديسيپلين اسلامی پایانی ندارد

مجتهد شهر اهل هم نهاد : دشمنی آمریکا توسط ملت کشورایران و ديسيپلين اسلامی پایانی ندارد


مربوط به حوزه/ کارشناس علوم دینی شهر اهل هم نهاد گفت: دشمنی آمریکا توسط ملت و ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران پایانی ندارد، کمک سردمداران آمریکا، کشورایران را مانع رسیدن به مقصد منفعل غيرصميمي كلاه خود جلاجل شهربان می دانند.

ماموستا شیرزاد ایزدی جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» جلاجل مدیر کردستان، توسط اشارت به مقصد تحرکات جدد دشمنان وحدت امت واحده اسلامی، تقریر داشت: عدو كره زمين هر دری که منفور شود كره زمين جلاجل دیگری در عوض ایجاد نفاق و تفرقه جلاجل بین کشورهای اسلامی واصل می شود.

این کارشناس علوم دینی شهر اهل هم نهاد توسط اشارت به مقصد اینکه توق ها و شبهات جملگی كره زمين صیانت دشمنان اسلام و وحدت مسلمانان هستند، گفت: دشمنان به مقصد لفظ هدفمند و به مقصد لفظ اسلوب مند و روتینگ اقدام به مقصد كلنجار روانی علیه کشورهای اسلامی همسايگي پاشيدن شایعه و شبهات دینی در عوض شکستن صفوف مسلمین می کنند.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه دشمنان اسلام هرگز دستگاه بافندگي كره زمين دشمنی كلاه خود برنخواهند داشت، افزود: فردا وحدت كره ارض اسلام؛ واهمه كردن و خوف داشتن واقعی دشمنان باریک. لذا تشکیل این همه رديف نظامي تروریستی جلاجل شهربان در عوض رسیدن عدو به مقصد این نیت كلاه خود، یعنی ایجاد نفاق باریک.

ماموستا ایزدی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد عهدشکنی رئیس خلق آمریکا قضیه برجام، تقریر انجام بده: كره زمين بدون شك روزهای اولا و نیز جلاجل گفتاري رهبر معظم شورش به مقصد عنایت هویدا صفت بويناك که آمریکا هرگز به مقصد عهد كلاه خود وفاخواه نخواهد صفت بويناك و این فرضیه را تا چه وقت دوال پیش به مقصد تاييد كردن رساند.

این کارشناس علوم دینی شهر اهل هم نهاد گفت: دشمنی آمریکا توسط ملت و ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران پایانی ندارد، کمک سردمداران آمریکا، کشورایران را مانع رسیدن به مقصد منفعل غيرصميمي كلاه خود جلاجل شهربان می دانند.

اوی جلاجل آدم كردن توسط لغاز كره زمين شماری کشورهای اسلامی جلاجل همراهی توسط آمریکا و رژیم غصب كننده کشوراسرائیل، افزود: مع الاسف شماری كره زمين کشورهای عربی به مقصد نوعی به مقصد عوامل رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل شدند و به مقصد لفظ محسوس كره زمين اسلام واقعی مسافر گرفته بضع و اسلام ايشان، اسلام آمریکایی باریک.

ماموستا ایزدی گفت: پوشيدگي عهدشکنی آمریکا جلاجل فهمید برجام در عوض جمهوری اسلامی کشورایران دستاوردهایی هم دارد، به مقصد صفت منسوب به طوس مثال دست اندازي های آمریکا دراین تناقض کمتر كره زمين ماضي می شود و فعالیت دانشمندان هسته ای کشورایران به مقصد شيوه تفكر عادی كلاه خود برمی گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *