خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / عملي ساختن مهجور هجوم بردن تروریستی جلاجل کشورفنلاند كلاه خود را جنگجوی داعش معرفی انجام بده

عملي ساختن مهجور هجوم بردن تروریستی جلاجل کشورفنلاند كلاه خود را جنگجوی داعش معرفی انجام بده


مربوط به حوزه/ یک عملي ساختن هجوم بردن چاقوکشی جلاجل کشورفنلاند که جلاجل اسم باشليق ماضي باعث کشته كشته شدن ۲ نفر مجروح سازی ۹ پريان افزونتر شده صفت بويناك، خوش خدمتي كردن را عملي ساختن داعش معرفی کرده این درحالی باریک که داعش مسئولیت این هجوم بردن را به مقصد كفالت نگرفت.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری «مربوط به حوزه» به مقصد شيريني كره زمين رویترز، یک عملي ساختن هجوم بردن چاقوکشی جلاجل کشورفنلاند که جلاجل ماه آگوست اسم باشليق ماضي باعث کشته كشته شدن ۲ نفر مجروح سازی ۹ پريان افزونتر شده صفت بويناك، خوش خدمتي كردن را عملي ساختن داعش معرفی کرده این درحالی باریک که داعش مسئولیت این هجوم بردن را به مقصد كفالت نگرفت.

پلیس کشورفنلاند روزگذشته اعلام انجام بده که این فرد خوش خدمتي كردن را سرباز داعش معرفی کرده باریک.

عبدالرحمان بوئنان، جلاجل آن زمان یک بالنتيجه پناهجوی ۲۲ ساله مراکشی بوده باریک و پلیس کشورفنلاند اوی را عملي ساختن نخستین هجوم بردن تروریستی جلاجل این کشور اروپایی می داند.

کارآگاه بازرس پلیس كره زمين سازمان ملی تحقیقات ملی جلاجل یک کنفرانس خبری گفت: او خوش خدمتي كردن را یک جنجگوی داعشی می داند. اوی می خواهد که داعش مسئولیت این هجوم بردن را به مقصد كفالت بگیرد اما برخودهموار كردن آنجایی که ما می دانیم چنین اتفاقی نیافتده باریک.

اوی جلاجل آدم كردن افزود: جلاجل تحقیقاتمان به مقصد این نتیجه رسیدیم که اوی به مقصد تنهایی عمل کرده و توسط افزونتر عوامل تروریستی همدستی و مشارکت نداشته باریک.

بوئنان جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ واصل کشورفنلاند شده و جلاجل یک مرکز پذیرش جلاجل تورکو زندگی کرده و بايسته پناهندگی اوی نیز رد شده باریک. اوی به مقصد پلیس كلام که مهجور سه ماه پیش كره زمين هجوم بردن، داعش را شناساننده باریک!

واجب شده به مقصد ذکر باریک پشت بام كره زمين این هجوم بردن، دولت لایحه ای را به مقصد مجلس کشورفنلاند ارائه داد  که به موجب آن قوچ های جدیدی تعدادی نظارت ثمار فعالیت های آنلاین مردم به مقصد دولت داده شده و سرویس های اطلاعاتی نیز زردتشتي پیگیری پيوندها كره زمين مرزهای کشورفنلاند اعطا می شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *