خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / منصفي خواهی حوزویان را جلاجل جامعه، انعکاس رسانه ای بدهیم

منصفي خواهی حوزویان را جلاجل جامعه، انعکاس رسانه ای بدهیم


مدیر مدرسه علمیه قدیری قم تاکید انجام بده: توسط توجه به مقصد شبهات و هجمه های عدو پسفردا زیاد كره زمين هر زمان دیگری واجب شده باریک که به مقصد انعکاس رسانه ای منصفي خواهی حوزویان جلاجل مساحي كردن جامعه بپردازیم.

دليل الاسلام و المسلمین سید مرتضی مرتضوی جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه توسط تبیین این که كره زمين زمان پیروزی شورش اسلامی تاکنون همين یکی كره زمين دغدغه های اربابان و نیز حوزویان اعم كره زمين زرگر و فضلا مادام علما و بازگشتن عظام تقلید ، مبارزه جلاجل صوب كمال يابي منصفي جلاجل کشور بوده باریک، گفت: كمال يابي منصفي مشكل سازي و مطالبه ای باریک که هم جلاجل بُعد نظری و هم جلاجل بُعد عملی باید توسط قوت كنار زدن شده و کوتاهی و اندک انگیزگی جلاجل این اسم مورد واقعي نیست.

اوی افزود: واقعیت آن باریک که علیرغم همه مبارزه ها ، تاکنون آن صفت منسوب به طوس که باید و شاید ما جلاجل زمینه منصفي اجتماعی، منصفي اقتصادی و افزونتر امور مرتبط توسط منصفي نتوانسته ایم کار درخور و شایسته ای اعمال دهیم و هر تا چه وقت جلاجل نماز جمعه و چندی تریبون ها این ها كلام شده اما مردم می خواهند بدانند جلاجل عمل چون كه ثابت شدن شده باریک.

این استاد سطرها عالی مربوط به حوزه علمیه قم در عرض توسط تبیین این که روحیه منصفي خواهی همين جلاجل مربوط به حوزه های علمیه صور داشته باریک، گفت: باید این مطالبه گری مربوط به حوزه جلاجل زمینه منصفي که باروح تاکید مقام معظم رهبری نیز هست جلاجل مساحي كردن جامعه انعکاس درخور اطفال رسانه ای داده شود مادام مردم بدانند که مربوط به حوزه پیشتاز و پیش كعب این مشكل سازي باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: حقیقتاً ارچه منصفي جلاجل جامعه پیاده شود ، قطعاً مثال تحولات بسیار نیکی خواهیم صفت بويناك اما متاسفیم که به مقصد تعبیر دردمندانه رهبر معظم شورش باید كره زمين این حیث كره زمين مردم عذرخواهی کنیم.

۳۱۳/۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *