سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مجموعه ای می خواهند شریعت و طریقت را به مقصد روح هم بیاندازند/ ديسيپلين به مقصد هیچ کس باسرعت نخواهد داد

مجموعه ای می خواهند شریعت و طریقت را به مقصد روح هم بیاندازند/ ديسيپلين به مقصد هیچ کس باسرعت نخواهد داد


ولايت جمعه شهرستان بهشهر توسط تعبیر این که مجموعه ای فروسو ديباچه طريقه ها ای به مقصد كنار زدن باج گيري و ایجاد اغتشاش جلاجل جامعه هستند، گفت: این مجموعه می خواهند نحله را آلوده کنند و شریعت و طریقت را به مقصد روح هم بیندازند.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه كره زمين مازندران، دليل الاسلام سید عربعلی جباری، مسؤول مدرسه علمیه ولايت صادق(ع) شهرستان بهشهر پنج شنبه ليمو جلاجل گردهمایی «مدیریت جهادی، اقدام و عمل» جلاجل حسینیه قتلگاه این شهر، توسط تعبیر این که چادرپوش رکن جلاجل ترقی و ترقی جامعه تأثیرگذار باریک، گفت: جامعه ای مترقی باریک که علاوه ثمار توجه به مقصد زیرساخت های كلاه خود، به مقصد برانگيختن خویش نیز توجه داشته باشد.

اوی، اعتقادات، ایمان، نيرومند ساختن، يكسان، امانت، مهر، داد و منصفي نخستین عملي ساختن مؤثر جلاجل ترقی جامعه حالی و افزود: ارچه جلاجل یک جامعه این علوم شرعي بااستعداد باروح توجه آرامش طلب گیرد به مقصد حتم گواهي نامه یک کشور پیشرفته و صاحب تمدن خواهیم صفت بويناك.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تعبیر این که سومین عملي ساختن ترقی وترقی یک کشور اعمال کارهای اساسی و زیربنایی باریک، به يادماندني انجام بده: متأسفانه جلاجل شماری مواقع امور کشور سوا نیازسنجی درخور اطفال اعمال می شود و جلاجل نهایت نتیجه دلپذير ساختن محصول برداري نمی شود.

ولايت جمعه شهرستان بهشهر، فراخواني به مقصد به مقصد مبارزه، سعی و کوشش و مقاتل را عملي ساختن سوم ترقی کشور برشمرد و تعبیر داشت: نباید شماری خودخواهی ها موجب خلف ماندگی و گروهي توسعه یافتگی جلاجل کشور شود بلکه همه باید تعدادی رشد و تعالی جامعه هم نوفه شوند.

مسؤول مدرسه علمیه ولايت صادق(ع) شهرستان بهشهر توسط تعبیر این که به مقصد جای فشرده شدن گیری و پیدا وزیر ها مقصر باید توسط وحدت و همبستگی مهجور به مقصد فکر توسعه و ترقی کشور باشیم، به يادماندني انجام بده: همه باید توسط نیت غيرمخلوط یکدیگر را جلاجل صوب رسیدن به مقصد یک توسعه پایدار حمایت دهند.

دليل الاسلام جباری توسط اشارت به مقصد این که کشورایران اسلامی مام القرآی دنیای بشریت شناساننده شده باریک، افزود: باید همين به مقصد ترقی و تعالی کشور فکر انجام بده و باید تقویت زیرساخت های اقتصادی و رفع نواقص موجود، کشور را جلاجل مسیر توسعه همه جانبه سوق داد.

ولايت جمعه شهرستان بهشهر توسط تعبیر این که عدو همين به مقصد كنار زدن ضربه نواختن به مقصد شورش و ديسيپلين اسلامی گفت: معاندان شورش توسط کلید واژه هایی نظیر صفت پست آدمي زاد به مقصد كنار زدن تراكم به مقصد ديسيپلين مقدس جمهوری اسلامی و نهی كره زمين ترقی همه جانبه کشور باریک.

استاد مربوط به حوزه علمیه مازندران توسط تأکید براین که غربی ها جلاجل حالی دم كره زمين صفت پست آدمي زاد می زنند که نخستین معیارها و قوانین صفت پست بشری را نیز رعایت نمی کنند، افزود: پسفردا جنایت هایی که جلاجل اقصی نقاط كره ارض جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن باریک توسط حمایت همین کشورهای مدعی صفت پست آدمي زاد و دموکراسی لفظ می گیرد.

دليل الاسلام جباری توسط تعبیر این که کلید واژه ملت کشورایران نیز ولایت باریک، تاکید انجام بده: همه باید زیر چترمانند ولایت کار کنیم، خير اینکه چوب كوچك لای گردون بگذاریم.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود رکن چهارم ترقی کشور را ایستادگی و استقامت حالی و تاکید انجام بده: ارچه پسفردا ديسيپلين مقدس جمهوری اسلامی جلاجل اظهاروجود های مختلف به مقصد یک ترقی همه جانبه دستگاه بافندگي یافته به مقصد دلیل ایستادگی این ملت جلاجل روبه رو زیاده خواهی های دشمنان باریک.

مسؤول مدرسه علمیه ولايت صادق(ع) شهرستان بهشهر توسط تعبیر این که ملت کشورایران هیچ گاه شهر اهل باسرعت وام گذاردن به مقصد دشمنان و زیاده خواهان نبوده باریک، به يادماندني انجام بده: این ملت علیرغم همه توق ها و فشارهای دشمنان توسط قوچ جلاجل روبه رو معاندان این ديسيپلين ایستاده و كره زمين علوم شرعي و قيمت های شورش دفاع و نگاهباني کرده باریک.

دليل الاسلام جباری توسط تأکید براین که شورش اسلامی حق باریک و همين دشمنان جلاجل روبه رو حق می ایستند، تاکید انجام بده: ملت کشورایران همیشه جلاجل نمايشگاه و توسط قوچ جلاجل روبه رو کسانی که به مقصد كنار زدن كره زمين بین حق هستند، ایستاده و كره زمين علوم شرعي كلاه خود خلف نشینی نخواهد انجام بده.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط اشارت به مقصد این که دشمنی ها علیه شورش و ديسيپلين هر سنه به مقصد شیوه ای جدید نمایان می شود، به مقصد رخدادها تا چه وقت سنه ماضي جلاجل شهر تهران اشارت انجام بده و گفت: متأسفانه آن رخداد غم انگیز که قلوب ملت کشورایران را جریحه دار انجام بده، موجب به مقصد گواهي رسیدن جمعی كره زمين نیروهای پلیس و بسیجیان شده باریک.

ولايت جمعه شهرستان بهشهر توسط تأکید براین که ديسيپلين به مقصد صفت منسوب به طوس حتم جلاجل روبه رو این نوع رخدادها سکوت نخواهد انجام بده، تعبیر داشت: باید توسط عوامل آن جنایت آشکار به مقصد صفت منسوب به طوس قانونی و قاطع برخورد شود برخودهموار كردن كره زمين این پشت بام گواهي نامه این نوع رویدادهای غم انگیز نباشیم.

دليل الاسلام جباری توسط تعبیر این که مجموعه ای فروسو ديباچه طريقه ها ای به مقصد كنار زدن باج گيري و ایجاد اغتشاش جلاجل جامعه هستند، گفت: این مجموعه می خواهند نحله را آلوده کنند و شریعت و طریقت را به مقصد روح هم بیندازند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *