سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / كرنش ملی و بین المللی کشورایران مهمترین دستاورد شورش اسلامی جلاجل دنیاست

كرنش ملی و بین المللی کشورایران مهمترین دستاورد شورش اسلامی جلاجل دنیاست


مربوط به حوزه/ دليل الاسلام فاطمی نسب گفت: علت اصلی خلف ماندگی و بدبختی مردم كره ارض جلاجل سرسپردگی و وابستگی حکومت های آنان به مقصد استکبار باریک و راه رهایی كره زمين این بدبختی، حاصل کردن خودمختاري باریک که کشورایران توسط شورش اسلامی به مقصد این بااستعداد دستگاه بافندگي یافت، بنابراین كره زمين خودمختاري و كرنش ملی می توان به مقصد ديباچه دستاورد شورش غيرماذون سرما.

دليل الاسلام روح الله فاطمی نسب جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه جلاجل قزوین اشارتاً تبریک ایام الله هزل گويي مبارکه فجر شورش اسلامی، به مقصد دستاوردهای شورش جلاجل درافتادن۳۹ اسم باشليق ماضي اشارت انجام بده و گفت: ایدئولوژی شورش اسلامی جوانانی را تربیت کرده که فردا توسط سربلندي كره زمين حریم اسلام واهل بیت(ع) دفاع می کنند و توسط اقدامات كلاه خود موجر شده بضع که مردم کشورایران اسلامی جلاجل ایمنی کامل به مقصد كله دار ببرند ومردم کشورایران باید قدردان این بااستعداد باشند.

اوی توسط اشارت به مقصد چهارمین دستاورد شورش اسلامی، افزود: علت اصلی خلف ماندگی و بدبختی مردم مسلم كره ارض جلاجل سرسپردگی و وابستگی حکومت های آنان به مقصد استکبار باریک و راه رهایی كره زمين این بدبختی، حاصل کردن خودمختاري باریک که کشورایران توسط شورش اسلامی به مقصد این بااستعداد دستگاه بافندگي یافت، بنابراین كره زمين خودمختاري و كرنش ملی می توان به مقصد ديباچه چهارمین دستاورد شورش اسلامی غيرماذون سرما، دستاوردی که موجر اقتدار ديسيپلين جمهوری  اسلامی شده باریک.

متعهد شورای شیاستگذاری ائمه جمعه مدیر قزوین تقریر انجام بده: ارچه فردا مردم کشورایران گواهي نامه این هستند که بیشمار كره زمين قوچ های کیهان جلاجل تصمیم گیری های كلاه خود به مقصد نگاه خشم آلود جمهوری اسلامی احترام می گذارند، به مقصد دلیل خودمختاري و قوچ کشورایران جلاجل شهربان و کیهان باریک که امیدواریم این قوچ سنه به مقصد سنه ارتقا یابد.

دليل الاسلام فاطمی نسب به مقصد سایر دستاوردهای شورش اسلامی اشارت انجام بده و تبیین داشت: ارتقای مشارکت سیاسی و آگاهی های مردم جلاجل زمینه های سیاسی، فرهنگی و … یکی افزونتر كره زمين دستاوردهای شورش اسلامی جلاجل درافتادن سالیان پشت بام كره زمين شورش محصول برداري شده باریک.

دليل الاسلام فاطمی نسب به يادماندني انجام بده: پشت بام كره زمين تشکیل شورش اسلامی یکی كره زمين كريه ترین اقداماتی که توسط کارشکنی های مختلف مقابل شدن شد، برگزاری انتخابات و همه پرسی های مختلف صفت بويناك که ديسيپلين جمهوری اسلامی این بااستعداد را به مقصد گیتی اعمال داد و توانست مردم کشور جلاجل تصمیم گیری های کشور دخول نمایند.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه شورش اسلامی جلاجل زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دستاوردهای مختلف دیگری داشته اشت، تقریر انجام بده: چادرپوش هزل گويي كره زمين شورش اسلامی همچنان گواهي نامه صور چندی كره زمين مشکلات جلاجل جامعه هستیم که امیدواریم توسط والامنشي مردم و مسئولان این مشکلات هم منتفي شود.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *