سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / علما و روحانیون مربوط به حوزه پیشگامان نگاهباني كره زمين اسلام ناب هستند

علما و روحانیون مربوط به حوزه پیشگامان نگاهباني كره زمين اسلام ناب هستند


مربوط به حوزه/ ثابت شدن و پژوهشگرجوينده فلسفه اسلامی و كره ارض مغرب گفت: وعاء علما و روحانیون مربوط به حوزه های علمیه جلاجل وجدها توسط جریان نفوذ و تشیع انگلیسی بسیار بااستعداد بوده و پیرو فرمایشات رهبر معظم شورش ماموریت علما و مربوط به حوزه هاست که جلاجل این قضیه ورود کنند و كره زمين عرصه هاي نبرد تشیع ناب نگاهباني و وقايه کنند.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»، صالح قاسمی جلاجل نشست علمی بررسی و تمييز نوغالیان سیاسی شیعه توسط محوریت کتاب مرجعیت موروثی و تشیع انگلیسی » جلاجل کتابخانه تخصصی رئيس ديوان الزمان (عج) مسجد مقدس جمکران اظهارداشت: جریان نام نهاده شده به مقصد تشیع انگلیسی كره زمين يكباره جریانات تفريغ محاسبه گرا و انحرافی شیعه باریک که این جریان طی اسم باشليق های اخیر توسط تفرقه افکنی جلاجل كره ارض اسلام به مقصد ولی توهین به مقصد مقدسات شهر اهل هم نهاد و ایضاً سرشكستگي تشیع به مقصد ولی ترویج قمه زنی و عزاداری های موهن، اقدامات تخریبی زیادی را علیه تشیع اصیل جهاز داده باریک.

اوی افزود: رهبر معظم شورش جلاجل تا چه وقت اسم باشليق ماضي توسط اشاعت به مقصد تهدیدات این جریان فرمودند: «آن تسننی که آمریکا كره زمين آن حمایت کند و آن تشیعی که كره زمين مرکز لندن صادر شود به مقصد کیهان، اینها مثل هم هستند. هر كورس برادران شیطان هستند و هر كورس عوامل آمریکا و مغرب و استکبار هستند» كره زمين این حیث بازخوانی ماهیت این جریان و احصای مختصات آن واجب شده به مقصد نگاه خشم آلود می رسد.

قاسمی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود اشارتاً معرفی بخش های مختلف کتاب «مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی» آدم كردن داد: این کتاب به مقصد جریان تفريغ محاسبه گرای شیعی می پردازد که كره زمين زبان رهبر شورش فروسو ديباچه تشیع انگلیسی نامیده شده باریک، این کتاب به مقصد بخش داخلی و طیف برون مرز نشین این جریان تاديه شده باریک.

اوی تبیین داشت: به مقصد صفت منسوب به طوس کلی تاریخچه جریان شیرازی ها، ماهیت و مختصات فکری و کارکرد ايشان كره زمين يكباره موضوعاتی باریک که جلاجل این کتاب باروح بررسی آرامش طلب گرفته باریک. این کتاب جلاجل همین اختصاصی به مقصد چاپ سوم رسیده و باروح پيشواز عمومی آرامش طلب گرفته باریک.

نویسنده کتاب مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی جلاجل هزیمت افزونتر بخش های کتاب كلاه خود گفت: جلاجل آدم كردن کتاب به مقصد نسل خارجی این جریان اعم كره زمين یاسرالحبیب مقیم لندن، محمد هدایتی مقیم آمریکا و… که كره زمين حامیان و همراهان فکری جریان شیرازی ها باریک تاديه شده شده باریک. به مقصد ديباچه مثال فردی به مقصد غيرماذون المهتدی البحرینی یکی كره زمين مبلغان مرجعیت سید صادق شیرازی جلاجل کشوربحرین باریک که مع الاسف توسط پادشاه کشوربحرین هم همراهی و همدستی می کند. لذا سعی کردیم جلاجل این کتاب به مقصد این بيگانگان برون مرز نشین نیز تاديه شده شود.

اوی آدم كردن داد: جلاجل بخش های افزونتر کتاب اشارتاً اشاعت به مقصد موضوعاتی همچون قمه زنی و آرامش يافتن، تعظیم شعائر و… که این جریان مدعی صفت به خاطرسپردني آن هستند، این وطن اختيار كردن را كره زمين صیانت علما و بازگشتن باروح بررسی آرامش طلب دادیم و ادعاهای این جریان را جلاجل این کتاب رد کردیم.

قاسمی جلاجل اسم مورد مختصات فکری این جریان گفت: نگاه قشری و سطحی به مقصد معارف شیعه بزرگترین آفتی باریک که گریبان این جریان را گرفته باریک، مايه وزیر ها فروع و شعبه وزیر ها علوم شرعي جلاجل مکتب شهر اهل بیت(ع) آسیب زیادی به مقصد جامعه شیعی می زند که مع الاسف این جریان این اشتباه را مرتکب شده باریک. ايشان فروعی را به مقصد مايه لایتغیر تبدیل کرده بضع و اصولی که امهات مبانی شیعه باریک را به مقصد شعبه و کنار بردند.

اوی آدم كردن داد: به مقصد ديباچه مثال وحدت بین فرق اسلامی چیزی باریک که جلاجل قرآن آیات متعددی جلاجل باروح آن داریم. اشارتاً صفت به خاطرسپردني چارچوبه ها جلاجل هر نحله باید وحدت بین فرق اسلامی صفت به خاطرسپردني شود. این توصیه قرآن و سیره معصومین باریک که ما روایات بسیار روشنی جلاجل باب صفت به خاطرسپردني وحدت داریم. اما این جریانات فردا ثمار طبل كوچك تفرقه و تکفیر می کوبد و منکر وحدت باریک و این باعث شده که اینطور پيمان به مقصد آسیاب دشمنان اسلام که تفرقه جلاجل میان امت اسلام را می طلبند می ریزد و جلاجل واقع آذريون بیار این كلنجار ها و درگیری های طريقه ها ای که فردا جلاجل شهربان گواهي نامه آن هستیم، شده بضع.

اوی اظهارداشت: کنار آمدورفت استکبارستیزی كره زمين افزونتر نهال نورسته های این جریان باریک، شما کوچکترین واکنشی كره زمين این جریان علیه استکبار نمی بینید، ايشان شعار جدایی دین و سیاست می دهند، پوشيدگي جلاجل همین شعار هم دروغ باف می گویند چون علیرغم اینکه قائل به مقصد جدایی دین كره زمين سیاست هستند جایی که بهره ها مغرب را تامین می کند واصل سیاست می شوند به طورمثال جلاجل رويارويي توسط جمهوری اسلامی واصل سیاست می شوند، ولی به مقصد صفت منسوب به طوس کلی شعار جدایی دین و سیاست می دهند.

قاسمی آدم كردن داد: ايشان شیعیان را به مقصد لفظ قشری و درآمدها شهرستان بار می آورند، بعنوان مثال همه چیز را جلاجل تعظیم شعائر می بینند جلاجل حالی که ما علاوه ثمار تعظیم شعائر باید به مقصد منوي ها قیام کربلا بپردازیم، ايشان به مقصد یک قمه نواختن جلاجل عزای سید الشهدا اکتفا می کنند، غير اینکه توجه کنند که همین قمه زنی فردا باعث سرشكستگي شیعه می شود.

اوی افزود: این جریان یک جریان شبه تکفیری منسوب به مقصد شیعه باریک و قطعا یکی كره زمين مسببین آتشی که فردا جلاجل شهربان گواهي نامه آن هستیم همین جریانات شیرازی ها هستند.

نویسنده کتاب مرجعیت موروثی و تشیع انگلیسی جلاجل جواب به مقصد سوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»، منبی ثمار تشخيص دادن جریان تشیع انگلیسی و اسلام داعشی، اظهارداشت: هر كورس جریان تکفیری جلاجل شهر اهل هم نهاد و شیعه، بسیار قشری و سطحی توسط معارف اسلامی مقابل شدن می شوند و برداشت های كلاه خود و اعلامیه به مقصد رای كلاه خود را ثمار قرآن و روایات تحمیل می کنند. نتیجه این می شود که كره زمين كورس چشم مجموعه ای توسط تعصبات کور و هیجانات کاذب به مقصد روح هم می افتند و هر کدام فکر می کنند که حق دارند غیر كلاه خود را تکفیر کنند.

اوی افزود: جلاجل هر كورس تفکر علائم آشکار اخباری گری صور دارد که به مقصد ظهور روایات اکتفا می کنند، حتی ارچه روایت صفت حرام زاده محکمی نداشت و یا روایات هم نبرد و تناقضاتی توسط سایر روایات داشت و توسط محکمات قرآن سازگاری نداشت به مقصد محض اين كه اینکه این روایت جلاجل فلان کتاب حمل شده غير توجه به مقصد صفت حرام زاده و محتوا و دلالت، آن را معیار عمل آرامش طلب می دهند که این یکی كره زمين پويايي تشابهات این كورس جریان باریک.

انتهای پیام   313/17

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *