سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مهيا سازی رختخواب اجرای مدل های کشاورزی تولیدی زرگر مدرسه شهداد

مهيا سازی رختخواب اجرای مدل های کشاورزی تولیدی زرگر مدرسه شهداد


مربوط به حوزه/ مدیر مدرسه علمیه علی پي ابی طالب (ع) شهر شهداد حرکت جلاجل راستای هستي پذيري اقتصاد مقاومتی را فریضه همه اقشار جامعه حالی و افزود: در عوض هستي پذيري شعار اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد فضایی را ایجاد کنیم برخودهموار كردن زرگر مدرسه جلاجل کنار نيكويي كردن و تبلیغ، به مقصد لفظ عملی جلاجل راستای هستي پذيري این شعار حرکت کنند.

دليل الاسلام مهدی برزکار، مدیر مدرسه علمیه علی پي ابی طالب (ع) شهر شهداد جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه جلاجل کرمان جلاجل اخبار توسط دغدغه رهبر معظم شورش جلاجل هستي پذيري شعار اقتصاد مقاومتی، گفت: دغدغههای اقتصادی ایشان به استثناي توسط عملیاتی وزیر ها شعار اقتصاد مقاومتی منتفي نمیشود که این فهمید بي همسري جدی مسئولین مربوطه را میطلبد، اما مع الاسف مثال ناچیز کاری چندی مسئولین جلاجل این اخبار هستیم.

اوی، فریضه اقشار جامعه را کمتر كره زمين مسئولین ندانست و تاکید انجام بده: هرچند فریضه مسئولین جلاجل برابر این مسؤله کوتاهی کمی کنند و فریضه اصلی به مقصد گردن آنها باریک، اما این فهمید نفی وجوب مبارزه كره زمين اقشار جامعه را نمیکند و مردم جملگی باید جلاجل این زمینه هرآنچه جلاجل توان دارند بکارگیرند.

دليل الاسلام برزکار افزود: کشاورزان، تولیدکنندگان، اهالی فرهنگ و كار نيك، روحانیون و… همه باید جلاجل این راستا حرکت کنند برخودهموار كردن کشور عزیزمان كره زمين این پیچ تاریخی به مقصد صحت رد شدن کند.

مدیر مدرسه علمیه علی پي ابی طالب (ع) شهداد به مقصد تامین زمین زراعی جلاجل راستای حرکت عملی زرگر مدرسه جلاجل هستي پذيري اقتصاد مقاومتی نبا داد و تعبیر داشت: تصمیم گرفتیم فضایی را ایجاد کنیم برخودهموار كردن زرگر مدرسه جلاجل کنار نيكويي كردن و تبلیغ، به مقصد لفظ عملی جلاجل راستای هستي پذيري شعار اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.

اوی آدم كردن داد: زمینی به مقصد وسعت یک هکتار جلاجل اختیار مدرسه باریک که به مقصد‎ علت گروهي تامین بي پروايي كردن، امکان ساخت اسم آفريدن پیش بینی شده جلاجل آن را نداریم، اما توسط تصمیمی که توسط مسئولین مدرسه گرفته شد، آرامش طلب شد برخودهموار كردن زمان تامین بي پروايي كردن، كره زمين این زمین به مقصد ديباچه زمین کشاورزی كاربرد کنیم.

دليل الاسلام برزکار جلاجل اخبار توسط تاثیر این دستور كار گفت: این کار  علاوه ثمار ایجاد فضای هم‌پیشگی و همدلی میان زرگر، موجب تاثیر ثمار جامعه و ایجاد انگیزه کار در عوض افزونتر اقشار میگردد.

مدیر مدرسه علمیه علی پي ابی طالب (ع) شهداد افزود: توسط توجه به مقصد پيمان و هوای شهداد تصمیم به مقصد کشت سبزی و سیر گرفتیم که زرگر مدرسه كره زمين اوباشيگري جلاجل فراهم آورنده وزیر ها و کشت محضر داشتهبضع و تصمیم داریم پس ازآن كره زمين برداشت محصول، بخشی را جلاجل مدرسه باروح كاربرد آرامش طلب دهیم و بخشی افزونتر را فروخته و درآمد آن را مصرف هزینههای مدرسه کنیم.

اوی، کار و مبارزه جلاجل کنار تحصیل را جزو سیره علمای اسلام خواند و گفت: توسط مطالعه تاریخ مربوط به حوزه مثال این فهمید هستیم که علمای اسلام جلاجل کنار تحصیل و تدریس، به مقصد کار و فعالیت  مشغول بودهبضع.

اوی آدم كردن داد: این هم نهاد همچنان میان علما و روحانیون پابرجا باریک و الگوهای زیادی جلاجل این باروح داریم، که همال آن فعالیت دليل الاسلام احمد اللهوردی ولايت جمعه شهداد باریک که در عوض فراهم آورنده سازی تكبرآميز وقفي مدرسه علی پي ابی طالب(ع) كلاه خود دستگاه بافندگي به مقصد کار شده و تكبرآميز را كره زمين اوباشيگري فراهم آورنده کردند.

دليل الاسلام برزکار جلاجل پایان افزود: جلاجل نگاه خشم آلود داریم پس ازآن كره زمين برداشت محصول، زمینه فعالیت کشاورزی زرگر را توسعه بخشیم که هستي پذيري این فهمید مشروط به مقصد صور سرچشمه ها کشورمالی باریک و كره زمين خیرین دارای توان کشورمالی بايسته داریم در عوض هستي پذيري این منظور به مقصد میدان بیایند و ما را جلاجل این راه حمایت کنند.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *