خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / قوچ و شوکت تکفیری ها را جلاجل هم کوبیم

قوچ و شوکت تکفیری ها را جلاجل هم کوبیم


مربوط به حوزه/ شیخ نعیم قاسم معاف دبیر کل تشكيلات سياسي الله کشورلبنان اشارت انجام بده: ارچه جلاجل کشورسوریه نجنگیم باید جلاجل كاشانه های كلاه خود جلاجل دهاتي و شهر کشورلبنان بجنگیم. به مقصد آما ماست که به مقصد سمت ايشان برویم قبل كره زمين آنکه به مقصد سمت ما بیایند.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری «مربوط به حوزه»، شیخ نعیم قاسم معاف دبیر کل تشكيلات سياسي الله کشورلبنان اشارت انجام بده: ارچه جلاجل کشورسوریه نجنگیم، باید جلاجل كاشانه های كلاه خود، جلاجل دهاتي و شهر کشورلبنان بجنگیم. ما دریافتیم که به مقصد آما ماست که به مقصد سمت آن برویم قبل كره زمين آنکه به مقصد سمت ما بیاید و قبل كره زمين اینکه به مقصد كاشانه برسد به مقصد کشورسوریه رفتیم برخودهموار كردن جلاجل حیاط خليق بجنگیم و كره زمين اولین آن خودداری کنیم و بحمد الله توسط آسه اي مقاومت موفق شدیم که قوچ و شوکت تکفیری ها را جلاجل هم کوبیم. اینان علاوه ثمار این که جلاجل هم کوبیده شدند، تارومار شده و توسط همدیگر جنگیدند و کشور های مهتر آن ها را به مقصد حلول كننده كلاه خود واگرايي کردند؛ چريدن که نتوانستند به مقصد وظایف مدعا شده عمل کنند.

اوی افزود: آنچه جلاجل مبارزه توسط تکفیری ها جلاجل شهربان "جرود عرسال" جریان یافت، اثر داغ كره زمين اجرای كانها ارتش، ملت و مقاومت صفت بويناك. ما این كانها سه عضوي را نساختیم برخودهموار كردن توسط آن تراويده بنوازیم یا به مقصد ديباچه تابلویی در عوض زیبایی جلاجل كنج كاشانه آرامش طلب دهیم؛ بلکه این كانها سه عضوي در عوض ما بسیار حیاتی باریک.

ارتش، ملت و مقاومت کشورلبنان جلاجل كلنجار جرود عرسال محضر داشتند

شیخ قاسم آدم كردن داد: ارتش، ملت و مقاومت جلاجل كلنجار جرود عرسال محضر داشتند و مقاومت مستقیماً جلاجل میدان می جنگند، ارتش هم كره زمين ورود عدو به مقصد اراضی کشورلبنان خودداری می کند و حامی مقاومت صفت بويناك و ملت هم جمعناتمام انواع حمایت رسانه ای، سیاسی و عملی را ارائه می دهد که جلاجل نتیجه كشيده شده به مقصد نابودی جبهه النصره جلاجل کشورلبنان شد.

معاف دبیر کل تشكيلات سياسي الله تاکید انجام بده: الان مشخص شد که یک رديف نظامي عدو داریم که جلاجل رأس آن آمریکا و کشوراسرائیل باریک که جلاجل مقابل آن یک رديف نظامي مقاومت داریم که متشکل كره زمين کشورایران، کشورسوریه، کشورعراق، تشكيلات سياسي الله و دیگران باریک. رديف نظامي آمریکا و کشوراسرائیل جلاجل هر کدام كره زمين کشور های شهربان ما که واصل شدند، آن را ویران کردند جلاجل حالی که آسه اي مقاومت این کشور ها را نجات داد و قدرتی ساخت برخودهموار كردن بتوانیم جلاجل مقابل بادوبوران ها بایستیم و دستاورد های زیادی را بدست آوریم.

شیخ قاسم جلاجل پایان گفت: درودگويي ثمار کشورفلسطین و مردم کشورفلسطین جلاجل بیت المقدس که توانستند جلاجل مقابل مدعا های رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و تسلیم جلاجل های الکترونیکی و دوربین های رژیم کشوراسرائیل نشدند و توسط جانفشانی و مبارزه واصل مسجد شدند و جاي گير کردند زمانی که به مقصد رژیم مهاجم کشوراسرائیل گفتند خير، می توانند آنچه را می خواهند اعمال دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *