سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مراسم «فست دالان: روزه و افطار میان ادیانی» در عوض دانشجویان آمریکایی

مراسم «فست دالان: روزه و افطار میان ادیانی» در عوض دانشجویان آمریکایی


مربوط به حوزه/ تين اسلامی دانشگاه ایالتی اهایو جلاجل آمریکا سنه جمعه مراسم «فست دالان: روزه و افطار میان ادیانی» را توسط تيرخور برگزاری گفتمانی نقل کرد مبحث «ایمنی غذایی» و ارزیابی مباحث تغذیه كره زمين دیدگاه اسلامی برگزار می‌کند.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه به مقصد شيريني كره زمين thelantern، دانشجویان تين اسلامی دانشگاه ایالتی اهایو جلاجل آمریکا، هم‌کلاسی‌ها و هم‌دانشگاهیان را به مقصد شرکت جلاجل مراسم «فست دالان: روزه و افطار میان ادیانی» جلاجل سنه جمعه فراخواني کرده‌بضع.

مراسم افطار خیریه «فست دالان» که به مقصد صفت منسوب به طوس سلب كننده برگزار می‌شود آرامش طلب باریک شامل دستور كار‌های متنوعی كره زمين يكباره اظهارداشتن میان ادیانی نقل کرد مباحثی چون «ایمنی غذایی» باشد و شرکت کنندگان پشت بام كره زمين زوايد خورشید جلاجل رياورزيدن غذاخوری افطار خواهند انجام بده.

سيني اطلاعیه ورقه فیس بوک تين اسلامی دانشگاه اهایو، برگزاری گردهمایی «فست دالان» كورس تيرخور اصلی خواهد داشت: تيرخور اقلیم همدلی و درک حلول كننده نیازمندانی که قادر به مقصد تنظیم غذای درودگويي و عربي زبان نیستند، می‌باشد و جلاجل درجه دوم تيرخور بررسی دیدگاه‌های مختلف ایمنی غذایی كره زمين دورنما ادیان مختلف اعلام شده باریک.

مشکل ایمنی غذایی

سعید حاجی مدیر روابط عمومی تين اسلامی و دانشجوی اسم باشليق سوم زیست شناسی گفت: امسال مشکل ایمنی غذایی مدنظر آرامش طلب گرفته باریک کمک دانشجویان عدیده جلاجل دانشگاه و مردم زیادی جلاجل جامعه توسط این مشکل دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می‌کنند.

حاجی جلاجل آدم كردن گفت: این نشست در عوض کسانی که اطلاعی كره زمين ایمنی غذایی ندارد بسیار كاستن باریک برخودهموار كردن به مقصد درستكاري سخنرانان گوش ورا دهند. دانشجویان به مقصد این طریق می‌توانند طرز فکر بيگانگان مختلف و راه گدازش‌های ارائه شده توسط آنان جلاجل رفع این مشکل بشنوند.

اوی افزود: ما امیدواریم دانشجویان توسط روزه گرفتند چیزهای جدیدی درزمينه ایمنی غذایی بیآموزند و آگاهی بهتری كره زمين محیط جهات‌كندو و مردم نیازمند جامعه به مقصد دستگاه بافندگي آورند.

میشله کیسر، استاد کالج به حضور رسيدن اجتماعی و مطلع تحقیقات ایمنی غذایی، برایان سنیدر، مدیر اجرایی بنیاد تحول غذا و کشاورزی جلاجل ایالت اوهایو و دروثی زيبايي، مدیر انبار غذایی قصد دارد جلاجل این همایش درزمينه «ایمنی غذایی كره زمين دیدگاه اسلام» سخنرانی خواهند انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *