خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مردم جلاجل ۹ دی صفت مربوط به حماسه‌ای مادام هميشه جاودان خلق کردند/استکبار جهانی جمعناتمام توجه كلاه خود را موردتوجه به مقصد کشورایران کرده‌ باریک

مردم جلاجل ۹ دی صفت مربوط به حماسه‌ای مادام هميشه جاودان خلق کردند/استکبار جهانی جمعناتمام توجه كلاه خود را موردتوجه به مقصد کشورایران کرده‌ باریک


‌ مربوط به حوزه/ مردم جلاجل ۹ دی صفت مربوط به حماسه‌ای مادام هميشه جاودان خلق کردند و كره زمين سران آشوب به پا كردن اعلام آرامش يافتن نمودند و گفتند که مادام پای روح كره زمين شورش و اسلام دفاع می‌کنند.

به مقصد شرح احوال خبرنگارخبرگزاری «مربوط به حوزه»، صادق محصولی ليمو ماضي جلاجل جمعيت زرگر مدرسه علمیه حقانی که به مقصد مناسبت گرامیداشت ۹دی برگزار شد تقرير داشت: ۹ دی الگو و سرمایه‌های کشور باریک و زرگر و روحانیون باید به مقصد این اسم مكلف كره زمين نگاه خشم آلود علمی هم توجه داشته باشند و این مشکل باید به مقصد ديباچه یک مشکل علمی باروح مناقشه و بررسی آرامش طلب گیرد.

قائم‌مقام جبهه پایداری افزود: اصلی‌ترین و بااستعداد‌ترین کاری که ولايت خمینی(ره) جلاجل زمان قیام داشتند كندو خاک‌ها و زنگارگون‌ها كره زمين اسلام ناب محمدی صفت بويناك و این اقدامی بسیار مهمی‌ صفت بويناك که تأتیرات بسیار زیادی داشت. و الگوی مردم سالاری دینی را به مقصد کیهان معرفی کردند و در عرض شورش را به مقصد کشور‌های افزونتر صادر کردند؛ پسفردا بسیج علاوه ثمار کشورایران جلاجل کشور‌های افزونتر مثل کشورسوریه‌، کشورعراق و کشوریمن و … نیز صادر شده باریک.

 محصولی گفت:تشکیل جبهه مقاومت جلاجل مواجه نزد استکبار جهانی كره زمين افزونتر اقدامات بااستعداد ولايت خمینی(ره)‌صفت بويناك و استکبار جهانی نیز به مقصد همین دلیل جمعناتمام توجه كلاه خود را موردتوجه به مقصد کشورایران کرده‌ باریک.

اوی آدم كردن داد: ‌یکی كره زمين وظایف زرگر و روحانیون بصیرت افزایی باریک؛ زرگر باید به مقصد اسم مكلف بصیرت افزایی توجه خصوصی‌ای داشته باشند.

وزیرکشور دورودورنگ نهم ریاست جمهوری، تاکید انجام بده: امروزه هندسه قوچ جلاجل كره ارض تغییر کرده باریک به مقصد نوع ای که تشكيلات سياسي‌الله جلاجل یک كلنجار ۳۳ روزه‌ کشوراسرائیل را که ادعا می‌انجام بده، سومین ارتش کیهان دارد را شکست دهند و همه این‌ها كره زمين تأثیرات شورش اسلامی صفت بويناك.

محصولی تبیین انجام بده: پسفردا کشورایران كره زمين همیشه قدرتنمدتر باریک و همه‌این‌ها به مقصد دلیل گفت‌وگوی دین‌مدارانه و جلاجل چهارچوبه اسلام و معارف اسلام باریک حكماً این‌ها به مقصد معی کار‌آمدی نیستند، ارچه کارآمدی زیادتر باشد تغییر هندسه قوچ به مقصد آما مسلمانان زیادتر خواهد شد.

اوی افزود: پس ازآن كره زمين پیروزی‌ شورش مبارزه ‌های زیادی كره زمين چشم دشمنان تعدادی كژي شورش شد كره زمين يكباره صفت آدم كش‌های شخصیت‌های تأتیرگذار ديسيپلين مثل شهید بهشتی و شهید قدوسی جلاجل راستای‌ كژي شورش اسلامی و براندازی ديسيپلين اسلامی صفت بويناك؛ نفوذ بنی‌ شگون و در عرض كلنجار هشت ساله نیز كره زمين افزونتر اقدامات عدو علیه جمهوری اسلامی کشورایران باریک. حتی چندی مطالبی جلاجل نشريات ادواري‌های مطرح می‌شد که جمعناتمام قيمت های دینی را زیر سوال می‌سرما.

وزیرکشور دورودورنگ نهم ریاست جمهوری آدم كردن داد: جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۸ که انتخابات برگزار شد، دشمنان مبارزه کردند توسط اقدامات كلاه خود ديسيپلين اسلامی را فتاده کنند که توسط عنایات ولايت زمان(عج) نتوانستند به مقصد نيت ها مصابرت كلاه خود دستگاه بافندگي پیدا کنند.

اوی تقریر انجام بده: آشوب به پا كردن‌گران باعث شدند، کشور نزدیک به مقصد ۸ ماه به مقصد اغتشاش کشیده شود و خیلی كره زمين مردم و جوانان کشور به مقصد دستگاه بافندگي آشوب به پا كردن‌گران کشته شدند. كلام می‌شود که جلاجل اسم مكلف آشوب به پا كردن باید رأفت اسلامی داده شود، ولی این ممکن نیست چراکه آشوب به پا كردن‌گران ديسيپلين را دروغ باف جلوه دادند و حتی موجودي نشدند تقریر پشیمانی کنند و بگویند که دروغ باف كلام‌بضع.

محصولی تبیین انجام بده: ما مثال هستیم جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸ چندی كره زمين تنقیح طلبان توسط عوامل غربی تباني داشند كره زمين يكباره  جرج سوروس و خستو كردن کلینتون که اذعان کردند که كره زمين آشوب به پا كردن حمایت کرده بضع؛ جلاجل دوال‌های اخیر سی ان ان اعلام کرده باریک که جلاجل حلول كننده موجودي باید كره زمين آشوب به پا كردن‌گران دفاع کنند.

وزیرکشور دورودورنگ نهم ریاست جمهوری افزود: جلاجل دوال‌های اخیر اعتراضاتی شده باریک که این اعتراضات نیز توسط درد‌های اسم باشليق ۱۳۸۸ اعمال ‌می‌شود و چندی كره زمين آشوب به پا كردن‌گران که كره زمين کشور نیز بيرون شدند خیلی كره زمين علوم شرعي دین را نیز انکار کردند و حتی  قرآن و حتی ولايت زمان(عج) را نیز انکار کردند.

اوی تقریر انجام بده: آشوب به پا كردن‌گران انواع تاکتیک‌ها را به مقصد کار بردند؛ جلاجل دوال قدس شعار خير غزه و خير کشورلبنان سردادند و جلاجل  دوال ۱۳ عقرب اعلام دوستی توسط آمریکا کردند و جلاجل دوال‌های افزونتر نیز عکس‌های ولايت خمینی(ره)‌گسيخته کردند و به مقصد ایشان هتک توت فرنگي کردند و جلاجل نهایت نیز جلاجل دوال عاشورا به مقصد كلنجار توسط اسلام ولايت حسین(ع) برخاستند.

محصولی تبیین انجام بده: یکی كره زمين بزرگترین نعمت‌های الهی که جلاجل اختیار ما باریک ولایت باریک که باید شکرگذار این نعمت باشیم.

اوی جلاجل پایان افزود: چندی كره زمين نزديكان جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸ سکوت کردند و چندی نیز سکوت نکردند و صراحتا موضع كلاه خود را اعلام کردند؛‌مردم جلاجل ۹ دی صفت مربوط به حماسه‌ای مادام هميشه جاودان خلق کردند و كره زمين سران آشوب به پا كردن اعلام آرامش يافتن کردند؛ مردم جلاجل ۹ دی گفتند که مادام پای روح كره زمين شورش و اسلام دفاع می‌کنند و گفتند که سران آشوب به پا كردن و استکبار جهانی كورس روی یک سکه‌‌بضع.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *