خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مروری اجمالی ثمار کارنامه جشنواره سی و هفتم فجر

مروری اجمالی ثمار کارنامه جشنواره سی و هفتم فجر


مربوط به حوزه/ كره زمين مروری اجمالی که ثمار تا چه وقت فیلم جشنواره داشتیم، می‌توان دریافت جلاجل این دورودورنگ نگاه به مقصد وطن اختيار كردن ارزشی شکلی الفبايي‌ای و غیر کلیشه‌ای دارد، پشت بام ارچه بخواهیم جلاجل مناقشه کیفیت به مقصد آثار ارزشی جشنواره سی‌وهفتم نمره داد باید این رویداد را قبول شده حالی.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه»، سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر نیز به مقصد پایان رسید. این فستیوال که به مقصد گواه همه اهالی سینما ویترن كار نيك هفتم این سرزمین باریک، هر ساله جلاجل ایام هزل گويي فجر كنگاش و شوقی عجیب جلاجل میان سینماگران ایجاد می‌کند، اما امسال این رویداد سینمایی جلاجل ایامی خاص‌نمناك برگزار شد، به دلیل اینکه امسال چهلمین سالگرد پیروزی شورش اسلامی جشن گرفته شد، در عوض همین بيوس می‌رفت، آثاری که امسال روی غطا رفت به مقصد وطن اختيار كردن ارزشی توجهی خصوصی‌نمناك داشته باشند.

امسال جشنواره فیلم فجر سوا اربابان و پیشکسوتان سینما برگزار شد، اما کارگردانان بالنتيجه همیشه توسط کارهایشان اثر داغ داده‌بضع که چنین ثمار اساتید كلاه خود پیش می‌گیرند. مثال شيوا جلاجل این اخبار فیلمسازانی چون سعید روستایی و مهدویان هستند که کارهایشاه نگاهی تاثیرگذار به مقصد وطن اختيار كردن اخلاقی و دینی دارند. جلاجل جشنواره این دورودورنگ شاید به مقصد دیدگاه مبنا کارها جلاجل مربوط به حوزه آثاری دینی و شورش زیاد نباشند، اما بدون شك تعدادی که نگاهی مستقیم به مقصد وطن اختيار كردن باروح نگاه خشم آلود دارند، کیفیت كندو دايگي قبول باریک.

جلاجل دورودورنگ‌های ماضي فرد به مقصد این بهيمه ها که فیلم‌های دفاع مقدسی و انقلابی محضر مالامال‌رنگ داشته باشند هر تاثير بی‌کیفیتی پذیرفته می‌شد، اما امسال سعی شده مستثنا كره زمين مضمون کیفیت نیز مد نگاه خشم آلود باشد، در عوض همین نیز تولیدات باروح نگاه خشم آلود به استثناي کارهای پسندیده جشنواره هستند. نکته افزونتر که باید به مقصد آن تاکید انجام بده به مقصد آثار اجتماعی پيوسته كاري می‌شود. جلاجل فیلم‌های اجتماعی این دورودورنگ جشنواره ما نگاهی عمیق به مقصد وطن اختيار كردن اخلاقی و انسانی دارند که بغایت كره زمين این شخصه‌ها نیز كره زمين وطن اختيار كردن دینی نسيه گرفته شده‌بضع. توسط این عقبنشینی می‌خواهیم به مقصد تا چه وقت فیلم جشنواره نگاهی اجمالی داشته باشیم.

 

«غلامرضا تختی»

بهرام توکلی اسم باشليق ماضي توسط ساخت «بغاز ابوقریب» اثر داغ داد كره زمين كفالت فیلم بیگ پروداکشن ثمار می‌آید. امسال این فیلمساز توسط آسه اي آرامش طلب وام گذاردن یکی كره زمين اسطوره‌های این سرزمین یاد و ياد او را هست انجام بده، پوشيدگي پیشتر بهروز افخمی توسط ترس دادن فیلمی توسط محوریت چهان يل سعی انجام بده به مقصد زندگی این قهرمان می‌پردازد، اما این فیلم نتوانست به مقصد هیچ وجه جوابگوی بزرگی تختی باشد، اما جلاجل فیلم توکلی مادام حد امکان تصویری که كره زمين تختی می‌بینیم پسندیده و زیباست. جلاجل مباحث فنی هم کار توانسته انتظارات واجب شده را ثمار آورده کند.

 

«قصر شیرین»

ساخته جدید سید همداستاني میرکریمی فیلمساز اخلاقمدار سینمای کشورایران یکی كره زمين اتفاقات پسندیده جشنواره سی‌و‌هشتم باریک که توانسته نظرات بغایت را به مقصد سمت كلاه خود جذب کند. این کار هم كره زمين دید اهالی رسانه و منتقدان مقبول واقع شده، هم مردم آن را پسندیده‌بضع، اتفاقی که همال آن کمتر جلاجل سینمای کشورایران رخ می‌دهد. جلاجل این فیلم میرکریمی همچون همیشه توسط داستانی اجتماعی و خانوادگی به مقصد اخلاقیات توجه دارد. نکته جالب‌نمناك این‌که جلاجل این فیلم وطن اختيار كردن مطرح شده سوا هیچ اغراقی تعبیر می‌شود، در عوض همین هم مستمع آن را می‌پسندد. قصر شیرین را می‌توان جلاجل فیلم‌های اسم باشليق‌های اخیر میرکریمی بهترین فیلم او غيرماذون سرما.

 

«آب خون پروردن»

فیلم مرتضی علی عباس میرزایی فیلمی توسط محوریت عاشورا باریک، اما ای کاش این فیلمساز چنین از رورفتن‌ای را مد نگاه خشم آلود آرامش طلب نمی‌داد، چون به مقصد اندازه‌ای کیفیت کار ضعیف باریک که نمی‌توان در عوض آن امتیازی را ثمار شمرد. كره زمين این کار فرد می‌توان به مقصد ديباچه یک موزیک ویدیو مذهبی غيرماذون سرما که تصاویر زیبایی كره زمين عزاداری را تصویر می‌کند، اما جلاجل مناقشه کیفیت هیچگونه همزباني جذابی را جلاجل فیلم مثال نیستیم. این قبل تولیدات خير فرد جلاجل جشنواره بلکه جلاجل گیشه نیز توسط پيشواز مواجه نمی‌شود، در عوض همین مرغوبيت باریک فیلمسازانی که دغدغه چنین موضوعاتی را دارند توسط غنای شهرستان اندیشه به مقصد این مربوط به حوزه ورود کنند.

 

«شبی که ماه کامل شد»

ساخته جدید نرگس آبیار را باید یکی كره زمين اتفاقات پسندیده سینمای  جلاجل مربوط به حوزه شورش اسلامی غيرماذون سرما که جلاجل آن به مقصد شکل زیبا به مقصد موضوعی شورش تاديه شده شده باریک. قصه درزمينه ریگی تروریستی باریک که تا چه وقت اسم باشليق پیش توسط سربازان نكره ولايت زمان (عج) دستگیر شد. این فیلم بخش‌هایی كره زمين زندگی این تروریست را روایت می‌کند. به مقصد ميانجي این فیلم دوربین به مقصد داخل خانه محقر این فرد رفته و نظارگي مرغوبيت توسط زندگی او آشنا می‌شود. این کار یکی كره زمين آقار فاخری باریک که جلاجل آن سعی شده سوا شعار، صلابت جمهوری اسلامی تصویر شود. این کار كره زمين دیدگاه سینمایی یکی بهترین آثار آبیار باریک که می‌تواند مسیری جدید را پیش روی این فلمساز همچنين کند.

 

«دیدن این فیلم قصور باریک!»

جلاجل این کار هم ما به مقصد نوع‌ای افزونتر مشکل انقلابی را مثال هستم. یک بسیجی که ابن شهید هم باریک بحرها‌اش را توسط یک اقتفا كردن انگلیسی كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهد. اوی این فرد را جلاجل جایگاه بسیح زندانی می‌کند و جلاجل آدم كردن اتفاقات جدید رخ می‌دهد که پیش بینی آن در عوض نظارگي جنون مردم آزاري نیست. این فیلم یک تمييز کاملاً سیاسی و اجتماعی باریک که اثر داغ می‌دهد جلاجل سینمای کشورایران آزادی تعبیر به مقصد اندازه‌ای باریک که می‌توان چنین فیلمی ساخت. جلاجل این کار نکته‌ای درست صور دارد آنهم اینکه متعهد یا مدیر توافق داشتن جلاجل جمهوری اسلامی به مقصد معنای پسندیده توافق داشتن نیست، بلکه هر انسانی می‌توان فروسو تاثیر وسوسه‌های قوچ آرامش طلب گیرد.این فیلم سینمایی جلاجل مناقشه ساختارگرايي یکی كره زمين اتفاقات نیکویی سینمای کشورایران باریک که تعلیق آن مادام پایان نظارگي را توسط كلاه خود هم محفل می‌کند.

 

«متری شیش‌و‌نیم»

یکی كره زمين بهترین فیلم‌های جشنواره سی‌و‌هفتم باریک که می‌تواند به استثناي کاندیداهای اصلی دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم باشد. این کار شاید جلاجل ظهور به مقصد وطن اختيار كردن دینی اشارت‌ای مستقیم نداشته باشد، اما جلاجل بامعني شاید به مقصد درست‌ترین شکل وطن اختيار كردن باروح نگاه خشم آلود را پردازش کرده باشد. این فیلم سینمایی را باید یکی كره زمين اتفاقات پسندیده جشنواره غيرماذون سرما. موضوع بحث دیگری که نمی‌توانم كره زمين ن اشاره با گوشه چشم پوشی کنم بازی خیره کننده بازیگران فیلم باریک که شاید جلاجل کارنامه نوید محمد زاده و پیمان معادی به مقصد ديباچه بهترین تاثير مادام هميشه شناساننده شود.

 

«بیست‌و‌سه نفر»

یکی فیلم جلاجل مربوط به حوزه سینمای دفاع مقدس باریک. این کار اولین فیلم سینمایی مهدی جعفری جلاجل مقام کارگردان باریک. قصه‌ای که فیلمساز جلاجل این کار روایت می‌کند برگرفته كره زمين واقعیت باریک. ۲۳ نوجوان جلاجل زمان كلنجار به مقصد اسارات عراقی‌ها جلاجل می‌آیند. ايشان ابزاری می‌شود مادام عراقی‌ها كره زمين ايشان كاربرد تبلیغاتی کنند، اما این نوجوانان توسط رشادت نقشه بعثی‌ها را خنثی کرده و مایه سربلندي کشورشان می‌شود. این کار ثمار خلاف بغایت كره زمين تولیدات دفاع مقدسی عاری كره زمين کلیشه و شعار باریک و نظارگي مادام پایان قصه را كنار زدن کرده و توسط آن همذات پنداری می‌کند.

 

«ماجرای نیمروز ۲؛ رد آب خون»

فیلمی به مقصد کارگردانی امیر حسین مهدویان باریک که توسط «ایستاده جلاجل خاک» و «ماجرای نیمروز» در عوض كلاه خود اعتباری جلاجل سینما صاحبخانه کرده، این فیلم فیلم سینمای روایت‌جرقه عملیات نخيزگاه باریک که جلاجل آن منافقان توسط حمایت کشورعراق به مقصد میهن اسلامی صفت تجاوزگرانه کردند، اما مردم این سرزمین ايشان را كره زمين خاک كلاه خود بیرون راندند. این مشکل جلاجل شکل یکی تاثير سینمایی می‌تواند به مقصد كورس شکل تعبیر شود. اول نگاهی کلیشه‌ای و شعار، دوم زبانی سینمایی. مهدویان خوشبختانه جلاجل این فیلم طوق دوم را گلچين کرده و به مقصد ثمره نیکویی هم دستگاه بافندگي یافته باریک.

 

كره زمين مروری اجمالی که ثمار تا چه وقت فیلم جشنواره داشتیم می‌توان دریافت که جلاجل این دورودورنگ نگاه به مقصد وطن اختيار كردن ارزشی شکلی الفبايي‌ای و غیر کلیشه‌ای دارد، پشت بام ارچه بخواهیم جلاجل مناقشه کیفیت به مقصد آثار ارزشی جشنواره سی‌وهفتم نمره داد باید این رویداد را قبول شده حالی.

 

داوود کنشلو، نویسنده و نقاد سینما و تلویزیون

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *