خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مستند «سه عضوي شیطانی» راهب بودایی و مسبب قتل و غارت مسلمانان روهینگیا

مستند «سه عضوي شیطانی» راهب بودایی و مسبب قتل و غارت مسلمانان روهینگیا


مربوط به حوزه/ سومین نصيب كره زمين سری فیلم های مستند «سه عضوي شیطانی»، درزمينه راهب بودایی که توسط تبلیغات ضداسلامی ومتعصبانه مسبب بيزاري زا قومش كره زمين مسلمانان روهینگیا جلاجل کشورمیانمار شده، منتشر شد.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه به مقصد حمل كره زمين گاردین، سومین نصيب سری فیلم‌های مستند «سه عضوي شیطانی»، درزمينه راهب بودایی که مسبب بيزاري زا قومش كره زمين مسلمانان روهینگیا جلاجل کشورمیانمار شده، منتشر شد.

بارت شرودر معمرين این مستند جلاجل ضبط كردن ای گفت: این فیلم مستند تصویر و جلوه‌ای نسبتا سیاه كره زمين راهبان بودایی ارائه می‌دهد و تصور کسانی را که به مقصد دايي باور دارند مکتب بودایسم، مثل افزونتر مذاهب و بودایی ها مثل پیروان افزونتر ادیان به مقصد طريقه ها گرایی و بيكارگي مبتلا نمی شوند را کاملا تغییر خواهد داد.

این مستند درزمينه آشین ویراتو، رهبر بودایی ساخته شده که مجله تایمز كره زمين آن به مقصد ديباچه « رخصت صفت آدم كش بودایی » غيرماذون برده باریک. اوی شاید بسیار زیادتر كره زمين آنگ نمط سوکی، رهبر کشورمیانمار مسبب کشتار مسلمانان جلاجل کشورمیانمار بوده باشد.

این راهب بودایی توسط لباس از آغاز تا پايان نارنجی یک فرد متعصب و ضداسلام باریک که طرفداران زیادی را تعدادی خوش خدمتي كردن دستگاه بافندگي و پايين آمدن کرده و كره زمين شبکه های اجتماعی، شيوع يافتن دی اوی دی، دستور كار‌های سخنرانی بی وقفه و تبلیغات عمومی تعدادی ترویج ستيزه گري و اشنان علیه مسلمانان روهینگیا جلاجل کشورمیانمار كاربرد می کند.

بارت درزمينه این راهب بودایی می‌گوید: جلاجل اجاره دهنده اقدامات تحریک آمیز این راهب، بودائیان كاشانه‌های مسلمانان روهینگیا جلاجل روستاها را به مقصد آذريون کشیده، ايشان باروح آزاررسان و اذیت، ضربه و معرت آرامش طلب داده و به مقصد قتل می‌رسانند.

ویراتو جلاجل پایان فیلم روال متظاهرانه آرامش جو و متین كلاه خود را کنار گذاشته، نقاب كره زمين رخصت برداشته و لفظ ستيزه گري آمیز و متعصب كلاه خود را اثر داغ می‌دهد. اوی فرستاده صفت پست آدمي زاد دائم الخمر ملل متحد را یک معروفيت جرم بخش کرده و سران سیاسی کشورها را به مقصد گوز مسخره می‌گیرد.

این فیلم مستند تاکید می‌کند که اسم مكلف سرکوب و آزاررسان و اذیت مسلمانان روهینگیا جدید نیست و جلاجل اواخر اسم باشليق ۱۹۷۰ نیز حکومت کشورمیانمار اقدامات مشابهی علیه این رديف نظامي مسلمانان جلاجل پیش گرفتند.

بارت می‌گوید: تعدادی دولت کشورمیانمار ضربه و معرت، و قتل و غارت اقلیت مسلم یک راه جنون مردم آزاري، سوا ریسک و بی‌كار بزرگ تعدادی صفت به خاطرسپردني حاکمیت جلاجل این سرزمین كلنجار مضروب می‌باشد و راهبان بودایی نیز جلاجل این میان شبه نظامیانی محسوب می شوند که حاضرند توسط رضایت این ستيزه گري را پیش ببرند.

واجب شده به مقصد ذکر باریک شيوع يافتن چنیم فیلم هایی به مقصد لفظ هدفمند و جلاجل راستای منوي ها رژیم صهیونیستی تعدادی ترویج و ایجاد كلنجار مذهبی جلاجل کشورها و درگیر ترس دادن مسلمانان توسط پیروان سایر ادیان لفظ می گیرد جلاجل صورتی که جنایت کشورمیانمار پاخيره زن به مقصد كلام کارشناسان میانماری ریشه دینی ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *