خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مسجدی جلاجل لندن به مقصد مدل ایجاد ملجفرزند تعدادی بی‌خانمان‌ها پیوست

مسجدی جلاجل لندن به مقصد مدل ایجاد ملجفرزند تعدادی بی‌خانمان‌ها پیوست


مربوط به حوزه/ مدل «ماموریت مغرب لندن» جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ توسط ۴ کلیسا ابتر شدن به مقصد کار کرده و تيرخور این مدل مردم گرايانه ارائه كارها به مقصد بی‌خانمان‌ها و نیازمندان می‌باشد. یکی كره زمين مسگت ها لندن تعدادی نخستین شهر بار به مقصد این پروژه پیوسته باریک.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه به مقصد شيريني كره زمين christiantoday، تعدادی نخستین شهر بار یکی كره زمين مسگت ها انگلستان جلاجل مدل ایجاد ملجفرزند تعدادی بی‌خانمان‌ها جلاجل مغرب لندن می‌پیوندد.

مدل « ماموریت مغرب لندن» جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ توسط محضر four کلیسا ابتر شدن شد و هم‌اکنون ۱۳ کلیسا متعلق به مقصد مربوط به حوزه های مختلف، کنیسه غربی لندن و مسجد المنار نیز جلاجل این مدل مشارکت خواهند داشت و زیاد كره زمين ۱۶۰ فعال كانون جلاجل این نهاد‌ها تعدادی ایجاد ملجفرزند تعدادی بی‌خانمان‌های لندن فعالیت خواهند انجام بده.

روح کورت مدیر اجرایی این مدل گفت: مدل ایجاد ملجفرزند شب هنگام تعدادی بی‌خانمان‌ها یکی كره زمين همال‌های عالی باوري و ایمان عملی محسوب می‌شود. این پروژه جلاجل طی هفت اسم باشليق ماضي به مقصد مبهوت بی‌خانمان کمک کرده مادام بتوانند كره زمين خیابان‌ها به مقصد مکانی ايمن ساختن و پرحرارت عياذ ببرند.

کورت افزود: مدل ما هیچ کمک کشورمالی كره زمين جانب دولت دریافت نمی‌کند و تماما توسط بيگانگان باایمان سازمان می‌شود. تاکنون توانسته‌ایم کلیساهای زیادی را واصل این مدل کنیم و خوشحالیم اعلام کنیم که هم اکنون همیارانی كره زمين ادیان افزونتر را نیز واصل این هم نهاد حسنه کرده‌ایم و این الگوی گیتی كره زمين وحدت میان ادیانی جلاجل این زمانه پرتفرقه می‌باشد.

عبدالرحمن سید مدیر اجرایی مسجد المنار نیز گفت: یکی كره زمين وظایف دینی و مردم گرايانه ما حمایت كره زمين نیازمندان باریک.

اوی جلاجل آدم كردن گفت: كره زمين آنجایی که ما جلاجل مقام زندگی‌مان نیازمندانی داریم. این ماموریت ماست مادام آنجا که می‌توانیم كره زمين آنان حمایت به مقصد عمل آوریم. ما توسط رضایت جمعناتمام به مقصد بسیار بی‌خانمان‌ها و کسانی که محتاج کمک ما هستند می‌شتابیم.

گفتنی باریک جلاجل اسم باشليق ماضي این مدل موفق به مقصد ایجاد ملجفرزند و امکانات به هيچوجه زندگی تعدادی ۵۴ بی‌خانمان و مقام اتراقگاه دائمی  تعدادی ۲۵ نفر شده و ۱۰ عمل تعدادی این بيگانگان ایجاد انجام بده.

یکی كره زمين بی‌خانمان‌ها می‌گوید: منبرها شغلم را كره زمين دستگاه بافندگي دادم و کارم به مقصد خیابان کشید. توسط کمک این آشوب مکانی تعدادی خوابیدن، حمام رفتن و غذا تغذيه كردن داشتم. آن‌ها به مقصد منبرها بلیط قطار و اتوبوس دادند و به مقصد منبرها کمک کردند جلاجل ضبط كردن‌های شغلی شرکت کنم و عقبه توانستم به مقصد ديباچه آشخانه یک مهمانخانه محلی مشغول به مقصد کار مصابرت. پشت بام كره زمين مدتی توانستم زروسيم کافی تعدادی دربست جمهور کرده و اکنون زندگی منبرها به مقصد حالت اولیه بازگشته باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *