سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مسلمانان آمریکایی مذهبی‌ترین شهروندان این کشور هستند

مسلمانان آمریکایی مذهبی‌ترین شهروندان این کشور هستند


مربوط به حوزه/ نظرسنجی اعمال شده توسط موسسه تحقیقاتی پیو جلاجل آمریکا اثر داغ داد که مسلمانان ایالات متحده نسبت به مقصد افزونتر شهروندان این کشور مذهبی‌نمناك بوده، درصد بالایی كره زمين آن‌ها به مقصد نمازخانه ها رفته و نمازهای یومیه را می‌خوانند.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری «مربوط به حوزه»، موسسه تحقیقاتی پیو جلاجل آمریکا جلاجل نظرسنجی جدیدی اعلام انجام بده مسلمانان آمریکایی نسبت به مقصد افزونتر شهروندان این کشور که پیروان ادیان افزونتر می‌باشند، مذهبی‌نمناك هستند. سيني یک نظرسنجی اعمال شده توسط مرکز تحقیقاتی پیو جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷، چادرپوش مادام كره زمين ده (۴۳%) مسلمان بودن آمریکایی كلام‌بضع که زیاد كره زمين یک شهر بار جلاجل هفته به مقصد مسجد می‌روند. ۳۲% افزونتر نیز كلام‌بضع که یک یا كورس شهر بار جلاجل ماه و یا تاچند شهر بار جلاجل اسم باشليق در عوض نماز به مقصد مسجد كله دار می‌زنند. جلاجل مقایسه توسط مسیحیان ایالات متحده که ۴۷% آن‌ها كلام‌بضع به مقصد صفت منسوب به طوس هفتگی جلاجل مراسم کلیسا شرکت می‌کنند و ۱۴% یهودیان آمریکایی که نظرات مشابهی داده‌بضع، آمار مذهبیون مسلمان بودن به مقصد شکل دايگي توجهی زیادتر باریک.

اکثریت مسلمانان آمریکایی نماز سماط هستند

سيني این آمارگیری اکثریت مسلمانان آمریکایی نیز نمازخوان هستند. ۴۲% كلام‌بضع که تمامی نمازهای يوميه را می‌خوانند و ۱۷% نیز كلام‌بضع که بخشی كره زمين نمازهای يوميه را می‌خوانند. جلاجل این میان ۶۵% یعنی تقریبا كورس سوم مسلمانان آمریکایی كلام‌بضع که نحله در عوض آن‌ها كره زمين اهمیت بالایی بهره ور باریک و بخش مهمی كره زمين زندگی آنان را تشکیل می‌دهد.. جلاجل این میان ۶۸% مسیحیان و ۳۱% یهودیان چنین دیدگاهی را راجع به مقصد نحله اشعاركننده کرده‌بضع.

واجب شده به مقصد ذکر باریک مسلمانان آمریکایی آشکارا اذعان کرده‌بضع که امکان اعلامیه های مختلف كره زمين آموزه های اسلام صور دارد. اکثریت (۶۴٪) كلام‌بضع که زیاد كره زمين یک طوق واقعی در عوض اعلامیه آموزه‌های دینی می‌تواند صور داشته باشد، جلاجل حالی که احكام نیمی كره زمين آن ها (۳۱٪) می‌گویند فرد یک طوق درست در عوض اعلامیه اسلام صور دارد. جلاجل این میان  72% كره زمين مسلمانانی که اسلام را بخش بسیار مهمی كره زمين زندگی‌كندو می‌دانند توسط فکر نيرنگ ساز و شيوا نسبت به مقصد تفسیرهای مختلف كره زمين اسلام نگاه می‌کنند..

جلاجل این مسیحیان آمریکایی نیز هماني مشابهی مشاهده شده باریک و ۶۰% این مسیحیان معتقدند تفاسیر مختلف كره زمين آموزه‌های دینی می‌تواند صور داشته باشد و ۳۴% آنان احكام یک اعلامیه كره زمين مسیحیت را قبول دارند.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *